Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRA TRÆKILER TIL DYNAMIT
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fra-trækiler-til-dynamit-Erik-Ansvang

FRA TRÆKILER TIL DYNAMIT (10 af 11)


Hvordan sprængte egypterne de enorme stenblokke løs? Forskerne tror, at de brugte trækiler fugtet med vand? Kan myten om kilernes sprængvirkning mon aflives?

FRA TRÆKILER TIL DYNAMIT (10 af 11)

Refleksioner over problemet

 

Når man spurgte annoncørerne om trækileteorien kunne verificeres, svarede de, at de ikke selv havde gjort forsøg med fugtede trækiler. De accepterede blot det, man kunne læse i faglitteraturen, hvor det konstateres, at vandet ved materialets opsvulmning kan bevirke tryk på op til 13.500 atmosfærer.[1]

I Wood Technology af Tieman pointeres det, at de teoretiske formler ikke giver korrekt resultat ved lav fugtighedsgrad, og at højeste målte opsvulmningstryk ved "kolloidal gel" har været 51,3 atmosfærer. Granit har angiveligt en sammenhængskraft på 75 kg/cm2, og dermed er opsvulmningsgraden utilstrækkelig til at bryde granitten.

I værket The Swelling of Wood under Stress af Barkas fastslås det, at den almindeligt benyttede ligning for opsvulmningstrykket, som er baseret på lord Kelvins formel, af flere grunde er ubrugelig i praksis, og det undrer overhovedet ikke Barkas. Han oplyser som eksempel, at absorptionstrykket ved fugtet cellulose ikke siger noget som helst om det tryk, der findes hos vand og cellulose. Ved en undersøgelse viste det sig, at vandet i gelen måtte have en tæthed, der var to gange så stor som tætheden hos almindeligt vand. Da vand normalt er usammenpresseligt, må der et enormt tryk til for at give det denne tæthed.

 

Fra-trækiler-til-dynamit-11-Erik-Ansvang

 

Andre forsøg har vist, at en træprop, der er mættet med vand i fri tilstand, afgiver vand når den klemmes sammen, idet vandet presses ud af træproppens porer. For at kunne klemme vandet ud, behøver man ikke anvende et særlig stort tryk. Man må naturligvis skelne mellem den vandmængde, der absorberes gennem hårrørsvirkningen og den vandfugtighed, der absorberes i gelen. Denne sidste må ved opsvulmning først udfylde hårrørshulningerne, og derfor får man ikke noget nævneværdigt opsvulmningstryk, og årsagen er, at det drejer sig om porøst materiale.

Wise siger til denne problemstilling, at når en blok, der spændes ind i et mekanisk ikke elastisk bælte, fugtes til mætning og derpå tørres, får den en mindre ydre diameter end før. Når denne proces er gentaget 10 gange, vil træets volumen være reduceret til 2/3 af det oprindelige. Det skyldes, at fiberkaviteterne eller -hulrummene presses sammen af trykket, der opstår ved opsvulmningen. Men der kræves en række successive indspændinger, før træet er helt komprimeret.

 

 

_________________________________

[1] Jvf. Wise: Wood Chemistry

_________________________________

Artikel-Fra-trækiler-til-dynamit-Erik-Ansvang
Download-fil: FRA TRÆKILER TIL DYNAMIT - Erik Ansvang


Artikel-Fra-trækiler-til-dynamit-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: FRA TRÆKILER TIL DYNAMIT