Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER (8 af 10)


I den nye tidsalder vil der ske meget store forandringer i holdningen til både det seksuelle samt til det ægteskabelige forhold.

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER (8 af 10)

Gruppens liv

 

Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-10-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

Den tredje grundlæggende lov er loven om gruppens liv. Denne lov er løsningen på nutidens problemer − herunder det seksuelle princip – for det er normalt resultatet af de to førstnævnte love. Grupperelationerne må være synlige og accepterede. Ikke alene skal et menneske opfylde sine familiemæssige og nationale forpligtelser i en kærlig ånd, for i tanken skal det også omfatte selve menneskeheden og dermed lade loven om broderskab komme til udtryk. Broderskab er en gruppeegenskab. De unge mennesker, der nu inkarnerer, vil have meget dybere følelser for gruppen, og de vil have en gruppebevidsthed, der er mere udviklet, end det er tilfældet i dag. Når der opstår vanskelige situationer, vil de løse problemerne − også seksualproblematikken − ved at spørge sig selv: “Vil min handling være i gruppens interesse”? “Vil gruppen blive skadet eller vil den lide”? “Vil det være til fordel for gruppen og skabe fremskridt, gruppeintegration og gruppeenhed”? En handling, der ikke er i overensstemmelse med gruppens behov, vil automatisk blive forkastet. Når problemerne skal løses, vil den enkelte og enheden langsomt lære at prioritere gruppens vilkår og gruppens behov højere end personlighedens fordele og fornøjelser. På denne måde vil seksualproblematikken også finde en løsning. Forståelse af loven om reinkarnation og den gode viljes princip − der kommer til udtryk som harmløshed og udvikler gruppens gode vilje − vil gradvis blive afgørende faktorer i den menneskelige bevidsthed, og civilisationen vil tilpasse sig disse nye tilstande.

Menneskeskabte og åndelige love

Den sidste påstand er, at hvis menneskeheden overholder disse tre love, så vil det automatisk medføre, at der opstår et stærkt ønske om, at lovene overholdes i den nation, hvor sjælene er inkarneret. At de menneskeskabte love er utilstrækkelige, er indlysende, og det er unødvendigt at diskutere dem, for de er kun midlertidige og utilstrækkelige. De mangler formål, og de er på mange måder utilfredsstillende, men de beskytter i nogen grad de svage, og derfor vil de, der forsøger at hjælpe menneskeheden, betragte dem som uforanderlige. Men disse love vil blive ændret, efterhånden som de tre store loves indflydelse får effekt. Men indtil de ændres (og det tager tid), kan de virke som en bremse på hæmningsløshed og egoisme. De kan også resultere i lidelse − det kan ikke benægtes. Men virkningen af de lidelser, de medfører, er ikke så voldsomme eller så permanente, som hvis lovene helt blev ophævet, og der opstod en periode med lovløshed. Derfor samarbejder verdenstjenerne med lovene i den nation, hvor de har deres daglige liv, men samtidigt arbejder de på at fjerne de uretfærdigheder, som lovene eventuelt skaber. Og de arbejder desuden på at lette de lovbestemte byrder, der pålægges borgerne i deres land.

Ved at anerkende disse fire love − loven om reinkarnation, loven om kærlighed, loven om gruppens liv og lovene i det pågældende land − vil menneskeheden opleve frigørelse.

Artikel-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Download-fil: SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER - Djwhal Khul


Artikel-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER