Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-Erik-Ansvang

ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED? (25 af 25)


Har der eksisteret gamle civilisationer, som overgik vores nutidige? Er der indicier, der kan bekræfte teorien om Atlantis, eller er det hele bare fantasi?

ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED? (25 af 25)

I den nutidige periode

 

Menneskeheden befinder sig i en relativ gudløs periode, men åndsvidenskaben oplyser, at nutidens mennesker bliver medskabere af en ny verdensreligion. Der tales blandt andet om en ny tidsalder, hvor "guderne vil genopstå". Det skal forstås sådan, at menneskeheden vil blive genforenet med mesterhierarkiet, som igen vil træde frem i fysisk form som ledere af menneskeheden … ligesom på Atlantis.

 

Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-50-Erik-Ansvang

 

Mestrene er udviklingsmæssigt så langt foran menneskeheden, at de ikke længere hører til det 4. naturrige – menneskeriget. De har fået alle erfaringer i menneskeriget. De tilhører det 5. naturrige – det overmenneskelige rige. Udviklingsmæssigt og bevidsthedsmæssigt er der lige så stor afstand mellem dem og et gennemsnitsmenneske som mellem mennesket og en hund.

I den 5. rodrace trænes mennesket i at bruge den konkrete tænkeevne. Tænkeevnen er adskillende og analytisk. I Den Nye Tidsalder skal mennesket udvikle evnen til syntese. Det skal erfare enheden bag det adskilte. Derfor må kulturens religiøse opfattelser også blive en syntese af de grundlæggende sandheder i de store verdensreligioner.

 

6. rodrace

 

Den Nye Tidsalder skal skabes af en ny mennesketype, som engang skal danne den 6. rodraces mennesketype. Åndsvidenskaben fortæller, at den nye mennesketype vil opstå af 5. rodraces 6. underrace. Den nuværende 5. underrace udvikler som sagt den konkrete tænkning til et maksimum, men den nye 6. rodrace vil udvikle et nyt princip, som bygges ovenpå det gamle fundament. Det nye princip er intuition eller buddhisk bevidsthed.

 

Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-51-Erik-Ansvang

Artikel-Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-Erik-Ansvang
Download-fil: ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED? - Erik Ansvang


Artikel-Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED?