Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EKSISTERER TIDEN?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Eksisterer-tiden-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set

EKSISTERER TIDEN? (2 af 12)


Tid er en afgørende faktor til styring af menneskets affærer. Men den er også en af de mest uhåndgribelige. Tiden er en illusion, for vi skaber konstant tiden med vores tænkning.

EKSISTERER TIDEN? (2 af 12)

Sker udviklingen i bølger?

 

Eksisterer-tiden-02-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set

 

Lad os antage, at udviklingen på forskellige områder foregår i bølger: Perioder med høj forandringshastighed afløses af perioder med lav forandringshastighed. Lad os desuden antage, at det kulturelle fokus løbende skifter fra de områder, hvor der sker mindre, til de områder, hvor der sker mere. Eksempelvis vidste en dreng alt om biler for 50 år siden, mens han i dag ved alt om computere. Det skiftende fokus understøttes af, at det “gammelkendte” bliver selvfølgeligt, banalt, uinteressant – og i hvert fald ikke udtryk for forandring. Det er formentlig et ganske typisk billede af hvordan udviklingen opfattes.

Men hvis fokus løbende skifter til de områder, der har mest aktivitet, så vil det altid se ud som om udviklingen accelererer, selvom den reelt bevæger sig i bølger. Hvis man altid fokuserer på de nye områder, så ser man altid accelererende vækst. I virkeligheden går det hurtigt nogen steder, men på en række felter er udviklingen bremset eller gået i stå.

De ældre påstår, at “alting ændrer sig hurtigt nu”, fordi de selv er blevet mindre omstillingsparate. Der er her tale om en væsentlig forvanskning, netop fordi ældres udsagn ofte har stor vægt. Det virker jo troværdigt nok, når de nu tydeligvis ikke kan finde ud af alt det nye med for eksempel computere, internet og e-mail …

Kronologisk nærsynethed

Men man må ikke glemme, at mennesker som regel lider af kronologisk nærsynethed. Ting ser meget mindre ud, når de kommer på afstand – og de bliver usynlige, når de kommer langt væk. Det gælder også forandrin­ger. Forandringer, der var store, mens de skete, bliver til sidst helt overset. Det, der var nyt dengang, opfattes nu som gammeldags og banalt – eller det overses helt, fordi det i mellemtiden er afløst af noget andet.

Samtidig har ungdommen en stærk interesse i at fremstille udviklingen som radikalt anderledes, accelererende og vanskelig at forholde sig til – modsat tidligere tiders Morten Korch-agtige stilstand i samfundet. Når unge siger: “Alt er anderledes nu – det går hurtigere og hurtigere!” – så betyder det i virkeligheden: “De gamle kan ikke klare det længere – når man er over 50, er man reelt færdig! Lad mig og min generation komme til nu!”

 

Eksisterer-tiden-03-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set

 

Det globale perspektiv

Nutidens globale perspektiv gør, at man hører om flere forandringer nu for hver tidsenhed. Tidligere var der en masse forandringer i andre lande, som man aldrig hørte om, ganske enkelt fordi de aldrig nåede frem. Men de skete ikke desto mindre. I dag hører man om alting. Det er med til at give et indtryk af øget omskiftelighed, uden at der nødvendigvis ligger noget bag. Endvidere er mange forandringer ganske uvæsentlige set i samfunds­per­spektiv. Tingene forandrer sig, og det har de altid gjort, og forestillin­gen om en stigende forandringsrate er ældgammel. Forestillingen om en stigende forandringsrate er en illusion skabt af den måde, mennesket ser på omverdenen – eller i det mindste den måde, man ser på omverdenen i vores kultur. Måske var tilværelsen før i tiden ikke helt så sløv og statisk, som man gerne vil gøre den til?

Det bør dog i sandhedens interesse tilføjes, at når antallet af indtryk pr. tidsenhed tiltager, vil forandringshastigheden også øges. Udviklingen går derfor reelt stærkere nu end tidligere, men opfattelsen fordrejes af den manglende evne til at bevare et samlet overblik over tiltagende og afta­gende udviklingstendenser.

Artikel-Eksisterer-tiden-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set
Download-fil: EKSISTERER TIDEN - Erik Ansvang


Artikel-Eksisterer-tiden-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set
Læsefil med vendbare sider: EKSISTERER TIDEN