Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DE-SYV-STRÅLER-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER (12 af 15)


Videnskaben om de syv stråler vil i de kommende århundreder gennemtrænge al esoterisk og naturvidenskabelig tænkning og forskning. Denne e-bog giver en introduktion til emnet.

DE SYV STRÅLER (12 af 15)

OTTO von BISMARCK

LECH VALESA

OG VACLAV HAVEL

 

 

OTTO von BISMARCK

1815-1898

 

De-syv-stråler-e-bog-Hardy-Bennis-Skema-06

 Skema 06 - De syv stråler

 Skemaet kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

De-syv-stråler-e-bog-Hardy-Bennis-03-Bismarck

 

På trods af en kort og enkel analyse af nogle af verdens betydningsfulde personer, er der mulighed for, at den opmærksomme læser selv kan drage sine egne slutninger, ikke mindst i tilfælde af, at de analyserede personer er nulevende og i endnu har mulighed for at vise, hvordan de tackler de problemer, de står overfor.

Vi er tilskuere til denne proces, og nu på en forhåbentlig mere bevidst måde, idet vi ikke må glemme det gamle udsagn: ”Enhver nation får den regering, den fortjener!” Og når den ene verdenstjener ikke kan komme videre, så står en anden klar til at føre opgaven videre.

 

LECH VALESA

ARBEJDERFØRER OG PRÆSIDENT

 

De-syv-stråler-e-bog-Hardy-Bennis-Skema-07

Skema 07 - De syv stråler

 Skemaet kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

De-syv-stråler-e-bog-Hardy-Bennis-04-Valesa

 

Her har vi et eksempel på den kraft og styrke, en verdenstjener kan mobilisere, når han som ukendt elektriker på et skibsværft fremstår som en folkefører. Ifølge stråleanalysen er det helt naturligt, at han blev det nye Polens præsident.

Han har som alle magtfulde ledere 1. stråle på sjælen, og som vi kan se af hans stråleopbygning, går den primære energistrøm fra sjælen til det fysisk-æteriske legeme − det vil sige til kraftfuldt at udføre sin opgave i den fysiske hverdag, idet vi ser, at fysikken er betinget af 7. stråle − ordensstrålen. Han har desuden en 2. stråle personlighed, som giver ham kærlighed til sit folk og en dyb kristen tro.

Han har evnen til mental tilpasning i kraft af 3. stråle − og personlighedsstrålen virker stærkt ind på hans mentale processer, så de altid bliver farvede af det bedste i kærligheds-visdomsstrålen.

4. stråle på astrallegemet giver ham et rigt, nuanceret og farverigt følelsesliv samt følelsesmæssig balance på trods af et kraftigt temperament. Alt i alt en farverig personlighed, som leder af en stærk og temperamentsfuld nation. Lech Valesa skulle med sin stråleopbygning genoplive Polens selvtillid og indre styrke.

  

VACLAV HAVEL

DIGTER OG PRÆSIDENT

 

De-syv-stråler-e-bog-Hardy-Bennis-Skema-08

 Skema 08 - De syv stråler

 Skemaet kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

 

De-syv-stråler-e-bog-Hardy-Bennis-05-Harvel

 

Udtrykket ”Herrens veje er uransagelige” kan med rette fæstnes på Vaclav Havel. Det ene år i fængsel og næste år landets lovligt valgte præsident.

Sammen med Gorbatjov og Lech Valesa, står vi over for et trekløver af verdenstjenere, der har fungeret som Hierarkiets redskaber for opbruddet i Østeuropa. Men i modsætning til de to andre er Vaclav Havel den mere forfinede intellektuelle dramatiker og skuespilforfatter. I sin tale til den amerikanske kongres den 21. februar 1990 fremgik det klart, at han er en stor og dybsindig åndelig personlighed. Hans forståelse af det åndelige princips betydning for politik, videnskab og økonomi − og af at moral og etik er realiteter, som skal dominere alle menneskelige aktiviteter − og at denne forståelse er fremført af en nations leder − lover godt for fremtiden.

Havels stråleopbygning viser også 1. stråle som sjælsstråle, men hos ham går sjælsenergierne primært til det mentale, som er 3. stråle − strålen for filosofisk og abstrakt tænkning.

Vaclav Havels personlighed er på 4. stråle − harmoniens, kunstens og skønhedens stråle, og i et højtudviklet menneske, som har udviklet sig ud af konfliktstadiet, giver det et harmonisk og varmt menneske. Vi ser her forbindelsen fra personligheden til det fysisk-æteriske legeme − 7. stråle eller ordensstrålen − som giver sin indehaver beslutsomhed og handlekraft.

På grund af 6. stråle på astrallegemet kan vi i Havels tilfælde se, at den giver ham en stærk idealisme for den sag, han går ind for og føler er retfærdig. Han føler så stærkt, at han ikke er bange for at kæmpe og dø, hvilket han har bevist. Han var den første og største systemkritiker i Tjekkoslovakiet, idet han var stifteren og lederen af Charter 77. Han var den i øvrigt den første præsident for Den Tjekkiske Republik – en post han besad indtil han i 2003 blev afløst af Vaclav Klaus.

Vi stod her over for en ny type politisk personlighed uden de stærke politiske ambitioner, man ofte ser kendetegne politikere. Han tilførte en ny humanistisk dimension til det politiske liv, og denne impuls vil præge den ”nyfødte” nation og være til gavn for nationernes ”familie”.

Både Vaclav Havel og Lech Valesa kan spores tilbage i historien som henholdsvis deres lands ledere og konger, hvor de dengang svigtede og bragte lidelse og nød til deres folk, men hvor den karmiske lov i denne inkarnation giver dem mulighed for at ofre sig og hjælpe deres folk.

Som den opmærksomme iagttager nok har bemærket, er der nogle ligheder i disse fire personligheders stråleopbygning. For det første er de som allerede nævnt alle 1. stråle sjæle. I det højtudviklede menneske spiller det en meget vigtig rolle, idet sjælens planlagte intentioner ligger som en uimodståelig kraft, der tvinger mennesket til at handle på trods af angst og tvivl, og giver dem en styrke og udstråling, der nedbryder al modstand.

Denne sjælsstyrke finder et meget fint udtryk i den 7. stråle, som de alle har på det fysisk-æteriske legeme. Det sætter dem i samklang med den globale 7. stråle, der står for samarbejde − en broderlig og universel holdning samt en evne til at få forskellige temperamenter til at arbejde sammen.

Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Download-fil: SYV STRÅLER - Hardy Bennis


Artikel-DE-SYV-STRÅLER-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituel
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER