Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MORD, MORDERE & DØDSSTRAF
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mord-Mordere-og-Dødsstraf-Erik-Ansvang

MORD, MORDERE & DØDSSTRAF (5 af 12)


Åndsvidenskaben forklarer, hvad det er, der gør mord til livets største misforståelse, og hvorfor dødsstraf er forkert.

MORD, MORDERE & DØDSSTRAF (5 af 12)

Viljen-til-at-leve …

viljen-til-at abstrahere

 

Den tibetanske mester uddyber udtalelsen ved at fortælle, at hos det individuelle menneske indtræder døden, når sjælens vilje-til-at-leve i et fysisk legeme forsvinder og viljen-til-at-abstrahere tager dens plads. I tilfælde af død i krig drejer det sig ikke om den individuelle vilje-til-at-abstrahere, men om en påtvungen deltagelse i en stor gruppeabstraktion. Fra sit eget plan anerkender det individuelle menneskes sjæl afslutningen på en inkarnationscyklus og tilbagekalder personlighedens liv. Det gør den gennem en udløsning af viljesenergi, som er stærk nok til at skabe tilbagetrækningen.

Som sagt ligger det grusomme i mord i den kendsgerning, at sjælens hensigt afbrydes. Problemet er ikke i drabet af det fysiske legeme. Derfor betragtes krig ikke som mord, selvom mange velmenende fanatikere anser det for at være mord. Mord i krig er tilintetgørelse af former i overensstemmelse med den planetariske hensigt.

Hvad lærer en soldat i krig?

Hvad lærer det enkelte menneske i en krig? Hvad lærer soldaten? Soldaten lærer, at der er noget, som er større end det fysiske legeme og den fysiske tilværelse. En soldat i krig gennemgår frygtelige strabadser. En soldat lærer disciplin og lydighed og at holde modet oppe under ekstremt vanskelige forhold. Soldaten kæmper ikke for sin egen overlevelse, men for regimentets sejr og landets sikkerhed. En soldat lærer med andre ord at ofre sig for et ideal.

 

Mord-Mordere-og-Dødsstraf-06-Erik-Ansvang

 

Det er forklaringen på ”kshattriyaens” (soldatens) plads i det indiske kastesystem. Kshattriyaen skulle lære at leve et liv i idealets tjeneste. Han måtte nyde alle livets glæder og blive rig, men han måtte være parat til at ofre det hele på ”ærens mark”. For det var en ære at beskytte nationen – at forsvare de svage og overvinde de stærke. Han måtte ikke overgive sig til de onde kræfter, men skulle bekæmpe dem til døden. Han skulle opretholde ro og orden, forhindre undertrykkelse og sikre tryghed for alle. Han måtte ikke dræbe én, der havde overgivet sig – var faldet til jorden – eller bad om nåde. Han udviklede selvkontrol, mod og retfærdighedssans.

Han stillede sit liv til tjeneste for kongen. Han lærte, at når kongen sendte ham til slagmarken, så måtte han være parat til at ofre sit legeme til lemlæstelse og død. Han lærte Mord-Mordere-og-Dødsstraf-07-Erik-Ansvangpå denne måde, at det fysiske legeme ikke er andet end en ydre klædning, som han til enhver tid må være parat til at ofre for sin sjæl – sin indre konge – når pligten kræver det. Uden denne soldatertræning kunne ingen blive bramin. Først måtte man lære, at livet er alt, men at det fysiske legeme er intet. På denne måde blev man trænet til langt vanskeligere prøver og ofre i livets evolution.

Er krig et gode?

Betyder det, at krig er et gode? Nej – krig er ondskab, men det er altid motiverne hos ophavsmændene til krig på det fysiske plan, der gør dem onde. Hvis der ikke fandtes krige, ville det planetariske liv tilbagekalde mennesker i stor målestok i overensstemmelse med den guddommelige intention ved hjælp af det, der kaldes ”naturkatastrofer”. Derfor kan man konkludere, at …

 

– når onde mennesker indleder en krig,

så uddrager den planetariske Logos

det gode af det onde.

 

Det fysiske legemes død er et mindre onde end at holde en hel civilisation tilbage i udvikling. Hvis en krig medfører totalitære magters nederlag, er det et mindre onde, end hvis de skulle fortsætte deres årelange undertrykkelse af store befolkningsgrupper.

Artikel-Mord-Mordere-og-Dødsstraf-Erik-Ansvang
Download-fil: MORD, MORDERE & DØDSSTRAF - Erik Ansvang


Artikel-Mord-Mordere-og-Dødsstraf-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: MORD, MORDERE & DØDSSTRAF