Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVORDAN STUDERER MAN ÅNDSVIDENSKAB?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvordan-studeres-åndsvidenskab-H-P-Blavatsky

HVORDAN STUDERER MAN ÅNDSVIDENSKAB? (9 af 10)


H.P. Blavatsky gav gode råd om, hvordan man studerer åndsvidenskab. Principperne kan bruges på ethvert åndsvidenskabeligt studie.

HVORDAN STUDERER MAN ÅNDSVIDENSKAB? (9 af 10)

De tre fundamentale hovedpunkter fra

Fortalen til

"Den Hemmelige Lære"

 

Hvordan-studeres-åndsvidenskab-11-H-P-Blavatsky

 

I. Et allestedsnærværende, evigt, ubegrænset og uforanderligt princip, som det er umuligt at forestille sig, for det ligger ud over menneskets forestillingsevne, og det kan kun blive mindre ved at gøre det til genstand for menneskelige udtryk og sammenligning. Det falder uden for tankens område og rækkevidde. Det er − som der siges i Mandukya Upanishad − "utænkeligt og unævneligt".

For at man kan få en bedre forståelse af disse idéer, kan man indledningsvis forudsætte, at der findes en Absolut Virkelighed, der eksisterede forud for al manifesteret og betinget væren. Denne uendelige og evige årsag − som i den almindelige europæiske filosofi uklart kaldes "det ubevidste" og "det uerkendelige" − er den rodløse rod til "alt hvad der var, er og nogensinde skal blive". Den er naturligvis blottet for alle egenskaber og har i egentlig forstand ingen forbindelse med manifesteret endelig væren. Det er "værenhed" snarere end væren − på sanskrit "Sat" − og er hævet over al tanke og tænkning.

I Den Hemmelige Lære symboliseres værenhed under to aspekter. Det ene er det absolutte, abstrakte rum, der repræsenterer ren subjektivitet − det eneste, som ingen menneskelig tanke kan udelukke fra nogen forestilling eller opleve som adskilt fra alt andet. Det andet er absolut, abstrakt bevægelse, som repræsenterer ubetinget bevidsthed. Selv de vesterlandske tænkere har fastslået, at man ikke kan forestille sig bevidsthed adskilt fra forandring, og bevægelse er det, der bedst symboliserer forandring, som er dens væsentligste egenskab. Dette sidstnævnte aspekt af Den Ene Virkelighed bliver også symboliseret ved udtrykket "det store åndedrag" − et symbol, der er tilstrækkelig forståeligt til ikke at behøve nogen yderligere forklaring. Den Hemmelige Læres første fundamentale aksiom er derfor dette metafysiske Ene − Absolutte − Værenhed − der af den begrænsede intelligens symboliseres af den teologiske treenighed.

Artikel-Hvordan-studeres-åndsvidenskab-H-P-Blavatsky
Download-fil: HVORDAN STUDERER MAN ÅNDSVIDENSKAB? - H.P. Blavatsky


Artikel-Hvordan-studeres-åndsvidenskab-H-P-Blavatsky
Læsefil med vendbare sider: HVORDAN STUDERER MAN ÅNDSVIDENSKAB?