Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (17 af 22)


Hvad er etik, og hvad er moral? Er det regler og befalinger? Og hvad er instinktiv moral? Hvordan definerer man det gode, sande, retfærdige, kærlige og vise?

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (17 af 22)

Tankeformer

 

Etik-og-Moral-esoterisk-set-29-Erik-Ansvang

 

Når det moralske instinkt er udtryk for sjælens erfaringsmængde og udviklingsniveau, er det samtidig udtryk for menneskets bevidsthed. Menneskets bevidsthed eller sjæl fungerer gennem tankens plan eller mentalplanet, og her foregår det nutidige menneskes primære udvikling. Ordet "menneske" (eng. "man") stammer fra sanskritordet "manas", som betyder "at tænke" eller "tænkeren". Tænkeevnen er den mest karakteristiske egenskab ved mennesket.

Evnen til at tænke betyder evnen til at skabe tankeformer på mentalplanet. Tanker er ikke elektromagnetiske impulser i hjernen, sådan som naturvidenskaben påstår det. Tanker er former, der skabes i mentalt stof på tankens plan, og hver gang et menneske tænker, skaber det tankeformer. Hjernen er udelukkende et redskab til at registrere disse formers vibrationer, ligesom når en radio modtager radiobølger. Rene tanker arbejder udelukkende på mentalplanet, men de fleste tanker iklædes omgående former på følelsernes plan eller astralplanet, fordi de fleste mennesker endnu ikke er i stand til at tænke uden at føle eller føle uden at tænke.

Et menneske er ikke alene forbundet med sine egne tanke- og begærformer. Ved hjælp af dem står det også i kontakt med mennesker og genstande i sine omgivelser, som enten tiltrækker eller frastøder det. Med sin vilje, sine tanker og forestillinger, sine ønsker og begær har ethvert menneske konstant indflydelse på disse talløse former i de indre legemer, som sensitivt reagerer på enhver følelse eller tanke, uanset om den opstår bevidst eller ubevidst. Det er forklaringen på, at de hellige skrifter oplyser, at mennesket er, som det tænker.

 

Bibelen siger:

"Som et menneske tænker i sit hjerte,

sådan er det."

 

Buddha sagde:

"Du er, hvad du tænker, og du er blevet, hvad du er,

af de tanker, du har tænkt."

 

Upanishaderne siger det samme:

"Mennesket skabes af tanken.

Det, et menneske tænker på, bliver det."

 

Etik-og-Moral-esoterisk-set-30-Erik-Ansvang

 

En tankeform er et mentalt billede, der er skabt eller støbt af mentalplanets hurtigt vibrerende partikler. Tankeformen skaber vibrationer i alle retninger og påvirker ethvert væsen, der er udstyret med tilsvarende partikler. Derfor forbinder mennesket sig selv med andre menneskers følelser og tanker, der vibrerer på samme frekvens som dets egne. Tanker har både en form og en vibration:

Specifik form

  • Tankeformen er et vibrerende bundt af mentalt stof.
  • Tankeformen viser det konkrete tankebillede.
  • Tankeformen er et "levende væsen" (kunstig elemental) dog uden sjæl, formet efter tankens natur og samlet af den tilsvarende finhedsgrad fra mentalplanets omgivende elementalessens.

Generel vibration

  • Vibrationen bestemmes af tankens kvalitet og karakter (motiv).
  • Tanken forsøger at skabe resonans i omgivelserne og genskabe sin egen bevægelseshastighed (tanker af samme type) i andre mentallegemer.

En tankeform gengiver samme tanke.

En tankevibration gengiver lignende tanker.

 

Tankeformen

Tankeformen af en rose, vil gengive et billede af en rose hos andre, der er modtagelig for tankeformen.

Tankevibrationen

En religiøs oplevelse (hengivenhed) hos en kristen, kan skabe en religiøs oplevelse hos andre kristne, men også hos muslimer, buddhister o.a.

  • Formen – bestemmes af tankens natur (Hvad).
  • Farven – bestemmes af tankens kvalitet (Hvordan).
  • Intensiteten – bestemmes af tankens præcision (Hvor klart).

Tankeformens levetid afhænger både af den intensitet, den skabes med, og den næring, der bagefter tilføres ved at tanken gentages … af dens skaber og af andre, der tænker på samme måde.

Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Download-fil: ETIK & MORAL - esoterisk belyst - Erik Ansvang


Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ETIK & MORAL - esoterisk belyst