Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (5 af 22)


Hvad er etik, og hvad er moral? Er det regler og befalinger? Og hvad er instinktiv moral? Hvordan definerer man det gode, sande, retfærdige, kærlige og vise?

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (5 af 22)

Moral i den esoteriske lære

 

Etik-og-Moral-esoterisk-set-08-Erik-Ansvang

 

Hvad er det moralske grundlag? Det er det vigtigste spørgsmål, man kan stille til ethvert tankesystem. Er moralbegreberne baseret på autoritative udsagn? Hviler moralbegreberne på retsnormer hos et flertal, fordi det er nødvendigt at have visse regler, som det først og fremmest er bekvemme at følge? Eller er etik og moral baseret på sandheder, som det ikke bare er formålstjenlige at følge? Forhåbentlig på sidstnævnte. Man kan sige at …

− moral er rigtig adfærd

baseret på rigtige synspunkter

og rigtig tænkning.

 

Med moral tænkers der ikke så meget på de meninger, som nogle pseudofilosoffer udtrykker, når de påstår, at moral er mere eller mindre det, som er "godt for samfundet". De tager udgangspunkt i det latinske ord "mores", som betyder "gode skikke" i modsætning til dårlige skikke. Nej!

Moral er mennesket instinktive sult

efter retfærdighed, eller ønske om

at være god mod andre,

fordi det føles godt og tilfredsstillende

at handle på denne måde.

 

Når mennesket indser, at det er ét med alt − indeni og udenom, højt og lavt − at det er ét med alt, ikke så meget på den måde, som medlemmer af et samfund udgør en enhed − ikke så meget som individer i en hær udgør en enhed − men snarere på den måde som kroppens molekyler, som molekylets atomer, som atomets elektroner udgør en enhed – ikke en forbindelse, men en åndelig enhed. Når mennesket forstår dette, ser det sandheden.

Når et menneske forstår sandheden, skal det indrette sine tanker, følelser og handlinger efter denne indsigt. Karma betyder "handling" på både tankens, følelsens og det fysiske plan, og er derfor nært knyttet til etik og moral. Det fremgår også af forklaringen på karma i det teosofiske leksikon: Theosophical Glossary.

"Karma": Fysisk handling. Metafysisk, gengældelsens lov − årsags-virknings loven eller etiske årsagsforhold. Der findes god karma og dårlig karma. Karma er den kraft, der kontrollerer alle ting og skaber moralsk handling eller moralsk virkning af en handling begået for at opnå noget, som tilfredsstiller det personlige begær.

Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Download-fil: ETIK & MORAL - esoterisk belyst - Erik Ansvang


Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ETIK & MORAL - esoterisk belyst