Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (8 af 22)


Hvad er etik, og hvad er moral? Er det regler og befalinger? Og hvad er instinktiv moral? Hvordan definerer man det gode, sande, retfærdige, kærlige og vise?

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (8 af 22)

Bevidsthedsalderen

 

Etik-og-Moral-esoterisk-set-14-Erik-Ansvang

 

Peter Russel[1] beskriver i sin bog, Den opvågnende jord, hvordan et lille antal mennesker på højere bevidsthedsstadier kan forandre verden. Georges Gurdjieff, den russiske mystiker og lærer sagde, at kun 100 oplyste mennesker ville være nok til at forandre verden. Der er naturligvis tale om det fænomen, naturvidenskaben kalder "kritisk masse". Det betyder, at hvis et tilstrækkeligt stort antal mennesker arbejder med bevidsthedsudvikling ved hjælp af teknikker som f.eks. skabende meditation, kan bevidsthedens tidsalder bryde frem. Men her er emnet ikke fremtidens bevidsthedsalder men etik og moral.

Den manglende etik

Der er grund til igen at understrege, at det ikke er en ny etik, der skyller hen over den vestlige verden. Snarere tværtimod. Behovet for en ny etik er i virkeligheden udtryk for, at en ældgammel mangel ved den vesterlandske virkelighedsopfattelse pludselig bliver synlig for alle – en mangel, der udspringer af, at den etik, man bekender sig til, stort set begrænser sig til forhold mellem mennesker, og − nærmere bestemt − menneskers mulighed for at handle fornuftigt og rationelt.

Hvis en etisk opfattelse kun omfatter mennesker, betyder det, at alt ikke-menneskeligt (dvs. naturen) bliver udelukket fra etikkens domæne. Og ikke nok med det. Hvis mennesket reduceres til rationel fornuft, bliver også de sider af mennesket, der unddrager sig den fornuftbaserede kontrol, holdt ude. Der er ikke plads til instinkt, intuition eller indre tilskyndelse.

 

Etik-og-Moral-esoterisk-set-15-Erik-Ansvang

 

Darwin, Nietzsche og Freud

Lige nu står menneskeheden på en måde uden en fælles tradition, der kan sikre enighed om, hvad der er rigtigt og forkert. Man strides om forskellige livsopfattelser og ingen har monopol på sandheden. Man kan sige, at ved siden af den ene livsopfattelse står den anden parat – med den samme ret. Ingen har patent på sandheden, men hver især repræsenterer brudstykker af sandheden.

Etik og moral er derfor i dag frit i luften svævende begreber, og for at forstå hvorfor menneskeheden er havnet her, skal man se tilbage i tiden og følge udviklingen i de sidste par hundrede år.

Det er nemt at få øje på mindst tre vigtige "opdagelser":

  • Først fandt Charles Darwin ud af, at mennesket nedstammede fra aberne. Det er jo alt andet lige temmelig foruroligende. Han introducerede ideen om formernes udvikling og reducerede bevidstheden til at være et biprodukt. Det blev grundlaget for nutidens materialisme.
  • Derefter proklamerede Nietzsche (tysk filosof, 1844–1900), at "Gud er død". Det efterlod menneskets alene tilbage, og bevægelsen væk fra kirken, troen og religionen mod et naturvidenskabeligt og gudsforladt livssyn blev styrket.
  • Endelig fandt Sigmund Freud så ud af, at mennesket styres af sin underbevidsthed, der er et forfærdeligt miskmask af barndomserindringer og undertrykkelse af de naturlige drifter. Konklusionen var, at mennesket ikke engang er herre over sig selv.

Ingen højere mening med tilværelsen

Et menneske, der er reduceret til en maskine, som fungerer efter mekanikkens love, som er uden tro på en gud og en guddommelig orden, og som er uden ansvar for sine tanker, følelser og handlinger, har ikke længere nogen "naturlig" moral at støtte sig til. Resultatet er, at …

– det enkelte menneske må stå inde for sin egen etik

og sine egne holdninger.

 

Etik-og-Moral-esoterisk-set-16-Erik-Ansvang

Jean Paul Sartre

 

Den franske eksistentialist Jean Paul Sartre udtrykte det med disse ord:

"Tilværelsen har kun den mening,

man selv tillægger den."

 

 

_________________________________

[1] Fysikeren og forfatteren Peter Russell M.A., D.C.S., F.S.P.

_________________________________

Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Download-fil: ETIK & MORAL - esoterisk belyst - Erik Ansvang


Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ETIK & MORAL - esoterisk belyst