Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

YUCATANBRODERSKABET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Yucatanbroderskabet-Annie-Besant

YUCATANBRODERSKABET (3 af 7)


Yucatanbroderskabet var en usædvanlig gruppe, som fortsatte med at inkarnere i atlantiske legemer for at bevare atlantidernes esoteriske udviklingsmetoder.

YUCATANBRODERSKABET (3 af 7)

Fortætning af astrallegemet

 

Materialiseringerne bestod i, at mennesker, som enten midlertidigt (sovende) eller permanent (afdøde) havde forladt den fysiske krop, og derfor nu var levende til stede i deres astrallegeme, tog stof fra æterlegemet og endda fra den faste fysiske krop fra mediet og seancens deltagere. Stoffet indbyggede de i deres egen natur, og fortætningen medførte, at de blev synlige for almindelige mennesker, som så dem som tågeagtige skikkelser.

 

Yucatanbroderskabet-04-Annie-Besant

 

Sibyller og vestalinder

På trods af metodens mange ulemper var det den eneste mulige, og den blev derfor benyttet i et forsøg på at afværge den katastrofale udbredelse af den materialistiske naturvidenskab, som fik voksende anerkendelse i de nationer, der på det tidspunkt prægede det intellektuelle liv i verden. Yucatanbroderskabet, som var velkendt med de ældgamle metoder, fik lederskabet i denne redningsaktion.

Det er nødvendigt at de sensitive medier trænes meget omhyggeligt, for et medie, der er uden træning og uden viden om, hvad der foregår, er ude af stand til at beskytte sig. Det er vigtigt, at mediet selv vælger de, der må bruge dets fysisk-æteriske legeme. Tidligere blev medierne beskyttet af indviede præster i templerne. I nutiden kender man medierne fra de gamle religioner, hvor de bl.a. omtales som sibyller og vestalinder. De blev omhyggeligt beskyttet mod kontakt med den ydre verden, og kun særligt udvalgte mennesker kunne komme i kontakt med dem.

Manglende beskyttelse i nutiden

Men når disse sensitive mennesker inkarnerer i en periode med esoterisk uvidenhed og udsættes for alle nutidens energimæssige påvirkninger og vanskeligheder, bliver de almindelige medier, som ikke er i stand til at beskytte sig. De er åbne for enhver påvirkning fra den astrale verden og de æteriske energier fra den fysiske verdens elektromagnetiske område. Det resulterede i, at de hovedsagelig kom i forbindelse med afdøde, der tilhørte den mindre udviklede del af menneskeheden, dvs. masserne af gennemsnitsmennesker, der holder til på astralplanets lavere underplaner.

Selvom nogle af Yucatanbrødrene omsorgsfuldt vogtede deres egne udvalgte disciple for at formidle en højere lære via dem, var der alligevel mange medier, som praktisk talt fungerede alene. Der var enkelte undtagelser, hvor venligtsindede diskarnerede mennesker følte sig tiltrukket af mediernes gode egenskaber, og i nogen grad forsøgte at beskyttede dem mod negative påvirkninger fra astralverdenens uvidende beboere.

Artikel-Yucatanbroderskabet-Annie-Besant
Download-fil: YUCATANBRODERSKABET - Annie Besant


Artikel-Yucatanbroderskabet-Annie-Besant
Læsefil med vendbare sider: YUCATANBRODERSKABET