Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVORFOR VIRKER MEDITATION?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvorfor-virker-meditation

HVORFOR VIRKER MEDITATION? (3 af 8)


Meditation er en videnskabelig funderet kontakt med sjælen og højere kilder, baseret på telepatiens love og udsagnet om, at energi følger tanken.

HVORFOR VIRKER MEDITATION? (3 af 8)

Videnskaben om skabelse

 

Hvorfor-virker-meditation-03-Kenneth-SorensenOkkultisme er for mange et negativt ladet ord, der er forbundet med djævledyrkelse, sort magi og mystiske ritualer, men okkult betyder simpelthen "skjult", og esoterisk betyder "indre". Okkultisme og esoterisme handler derfor om det skjulte og det indre. At okkultisme og esoterisme er magi, er for den trænede esoteriker hævet over enhver tvivl – magi forstået som evnen til at skabe konkrete resultater ved hjælp af indsigt i livets lovmæssigheder og bevidst styring af tankesindets energier. Om magien er sort eller hvid, afhænger af motivet hos de, der praktiserer magien. Bruges indsigten til at styrke kærlighed og uselviske formål, er udøveren det, der kaldes en hvid magiker, og derfor er det nemt at regne ud, hvad en sort magier er.

Ifølge Djwhal Khul er der en række grundsætninger, som den esoteriske filosofi bygger på.

1. Der er intet i manifestation undtagen organiseret energi.

2. Energi følger eller former sig efter tanken.

3. Esoterikeren arbejder i og med energi.

 

Punkterne kan uddybes ved at tilføje, at naturvidenskaben har anerkendt punkt 1. Kvantefysikken fortæller, at alle fysiske atomer er energi i bevægelse fra det mindste sandskorn til planeten i sin helhed. Eller sagt med kvantefysikeren David Bohms ord:

 

"Stof er fortættet eller stivnet lys … alt stof er en fortætning af lys i mønstre, der bevæger sig frem og tilbage med gennemsnitshastigheder, som er mindre end lysets hastighed."

 

Esoterikerens grundlæggende antagelser er derfor, at energi – uanset om den udtrykker sig som fysisk fast form eller som følelses- og tankeformer – kan påvirkes af den bevidst styrede tanke og forme sig efter de tanker, man tænker. Sagt med andre ord: Man bliver, som man tænker, og man er, som man har tænkt. Til det sidste punkt kan tilføjes, at når man kender lovene for energiens adfærd, kan man skabe og påvirke livet på Jorden, og dermed bliver man en praktisk arbejdende esoteriker.

Artikel-Hvorfor-virker-meditation
Download-fil: HVORFOR VIRKER MEDITATION? - Kenneth Sørensen


Artikel-Hvorfor-virker-meditation
Læsefil med vendbare sider: HVORFOR VIRKER MEDITATION?