Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVORFOR VIRKER MEDITATION?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvorfor-virker-meditation

HVORFOR VIRKER MEDITATION? (4 af 8)


Meditation er en videnskabelig funderet kontakt med sjælen og højere kilder, baseret på telepatiens love og udsagnet om, at energi følger tanken.

HVORFOR VIRKER MEDITATION? (4 af 8)

De syv stofplaner

 

Når åndsvidenskaben taler om, at alt er energi, kræver det en nærmere forklaring. Man ved fra naturvidenskaben, at der "bag" de fysiske atomer og molekyler findes endnu mindre partikler, som de grundlæggende fysiske byggesten er opbygget af. De kaldes subatomare partikler. Man taler f.eks. om elementarpartikler og kvarker. Det særlige ved partiklerne er, at man egentlig ligeså godt kunne definere dem som energi eller bølger pga. deres adfærd.

 

Hvorfor-virker-meditation-04-Kenneth-Sorensen

 

Et andet tankevækkende fænomen er, at afstanden mellem et atom og de kredsende elektroner er kolossal stor og tilsyneladende består af et enormt tomrum. Her går åndsvidenskaben et skridt videre og forklarer, at det, man iagttager under elektronmikroskopet og de kvantefysiske forsøg, i virkeligheden kun er det guddommeliges alleryderste klædning. Inde bag de fysiske partikler findes en overvældende stor verden af endnu finere og mindre stofpartikler. Eller for at benytte et andet billede og en energi-terminologi, så er der ud over den fysiske verden seks andre energiverdener på højere frekvenser. Den indre verden kan sammenlignes med det elektromagnetiske bølgespektrum, hvor de forskellige frekvensskift resulterer i de fænomener, der f.eks. kaldes radiobølger, lys og røntgenstrålinger. Der er dog den væsentlige forskel, at de indre bagvedliggende planer er verdener af bevidsthed. Bevidstheds- og energiplanerne kalder åndsvidenskaben for henholdsvis det astrale, mentale, buddhiske, atmiske, monadiske og logoiske plan.

Det laveste eller tætteste fysiske plan er det plan, der kan iagttages med de fysiske sanser, og det er det område, kvantefysikken beskæftiger sig med, og som åndsvidenskaben kalder det æteriske plan. Det æteriske plan består delvist af det elektromagnetiske bølgespektrum, og dets funktion er bl.a. at vitalisere de fysiske organismer. Overført til menneskets erkendelsesniveau, så oplever mennesket æterisk energi, som en følelse af vitalitet og energioverskud.

Artikel-Hvorfor-virker-meditation
Download-fil: HVORFOR VIRKER MEDITATION? - Kenneth Sørensen


Artikel-Hvorfor-virker-meditation
Læsefil med vendbare sider: HVORFOR VIRKER MEDITATION?