Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVORFOR VIRKER MEDITATION?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvorfor-virker-meditation

HVORFOR VIRKER MEDITATION? (6 af 8)


Meditation er en videnskabelig funderet kontakt med sjælen og højere kilder, baseret på telepatiens love og udsagnet om, at energi følger tanken.

HVORFOR VIRKER MEDITATION? (6 af 8)

Menneskets åndelige opbygning

 

På det individuelle niveau responderer de syv planer til en række bevidsthedstilstande – erkendte og uerkendte – i den individuelle psyke. Menneskets dagsbevidste verden kaldes for personligheden og består af "stof" fra de tre laveste planer.

Det fysiske, astrale og mentale plan udgør menneskets fysisk-æteriske legeme, følelseslegemet og tankelegeme. Det lyder måske mystisk, at menneskets følelses- og tankeliv omtales som stof, men clairvoyant forskning bekræfter det. For den clairvoyante er menneskets legemer stofformer med farver, der indikerer bestemte kvaliteter, som svarer til de følelser og tanker, mennesket har givet opmærksomhed gennem de mange inkarnationer, det har levet. Det er imidlertid mere kompliceret, men det kan give et foreløbigt billede.

 

Hvorfor-virker-meditation-06-Kenneth-Sorensen

 

Desuden har mennesket et kausal- eller sjælslegeme, der består af de fineste åndelige kvaliteter, mennesket har udviklet gennem mange inkarnationer. Sjælens primære kvalitet er kærlighed. Den er bevidsthedens fokuspunkt, som udleder erfaringerne fra de mange liv i inkarnation og omdanner dem til permanente kvaliteter i sjælens anlæg.

Det er årsagen til, at mennesker fødes med forskellige egenskaber, for der er naturligvis både ældre og yngre sjæle. Det er sjælen i mennesket – "samvittighedens stemme" – der tilskynder til at udvikle de sande, smukke og kærlige egenskaber.

Artikel-Hvorfor-virker-meditation
Download-fil: HVORFOR VIRKER MEDITATION? - Kenneth Sørensen


Artikel-Hvorfor-virker-meditation
Læsefil med vendbare sider: HVORFOR VIRKER MEDITATION?