Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVORFOR VIRKER MEDITATION?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvorfor-virker-meditation

HVORFOR VIRKER MEDITATION? (8 af 8)


Meditation er en videnskabelig funderet kontakt med sjælen og højere kilder, baseret på telepatiens love og udsagnet om, at energi følger tanken.

HVORFOR VIRKER MEDITATION? (8 af 8)

Loven om invokation og evokation

 

Hvorfor-virker-meditation-08-Kenneth-Sorensen

 

Den esoteriske tænkemåde er grundlæggende, hvis man vil forstå filosofien bag meditation, for meditation er et praktisk esoteriske tjenestearbejde. Meditationens skabende visualiseringer og dens påkaldelse af guddommelige kræfter er baseret på loven om invokation (påkaldelse) og evokation (svar).

Når man samles i meditationsgrupper og udsender en tankeimpuls, der er ladet med et positivt formål som f.eks. verdensenhed, vil den udadgående energistrøm (invokation) nå oplyste mennesker, der er modtagelige for impulserne. Deres svar (evokation) udsendes som åndelig energi, der nedtrappes til tankeenergi. Eller sagt på en anden måde: Jorden får tilført en strøm af åndelig inspiration, som højere udviklede mennesker har mulighed for at opfange og realisere i praksis. Når man får en lys idé, så tror man som regel, at det skyldes personlig genialitet, men i virkeligheden modtager man tanken fra de højere bevidsthedsplaner via sjælen.

 

Hvorfor-virker-meditation-09-Kenneth-Sorensen

 

Meditation er på den måde med til at påvirke tankeklimaet i verden. Og det bliver nemmere for det enkelte menneske at få lyse idéer, og på den måde er man direkte involveret i guddommeligt skabende arbejde. Den indre verden har behov for den ydre verdens medvirken i skabelsesprocessen, for uden menneskehedens frie og gode vilje, kan planen for Jorden og menneskeheden ikke realiseres.

Solsystemet er ikke opstået ved en tilfældighed, selvom mange forskere påstår det. Sandsynligheden for at Universet med sin perfekte orden, er skabt ved et tilfælde svarer til, at man påstår, at man kan skabe et leksikon ved at kaste en håndgranat ind i et bogtrykkeri. Der er derfor god grund til at antage, at der står en guddommelig intelligens bag skabelsen. Åndsvidenskaben beskriver, hvordan livet på Jorden er underlagt en evolutionær impuls, der gradvis leder livet mod fuldkommenhed.

Der findes med andre ord en guddommelig plan for livets udfoldelse, en plan hvor menneskeheden udvikler sig frem mod større enhed og gode menneskelige relationer. Udviklingsprocessen er underlagt en væsentlig begrænsning – menneskets frie vilje. Mennesket skal selv skabe det såkaldte paradis på Jorden ved at vælge lyset og fravælge mørket. Det lyder enkelt og ligetil, men det er ufatteligt svært. Liv efter liv kæmper mennesket sig sig frem mod større og større bevidsthed, indtil det efterhånden begynder at opleve sin egen enhed med alt i skabelsen.

 

Hvorfor-virker-meditation-10-Kenneth-Sorensen

 

 

_________________________________

Bringes med tilladelse fra Kentaur Træning,
der tilbyder konsultationer, kurser, bøger til private og erhverv.
WebSite: www.psykosyntese.dk
_________________________________

Artikel-Hvorfor-virker-meditation
Download-fil: HVORFOR VIRKER MEDITATION? - Kenneth Sørensen


Artikel-Hvorfor-virker-meditation
Læsefil med vendbare sider: HVORFOR VIRKER MEDITATION?