Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FULDMÅNEMEDITATION - FOR VIDENDE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fuldmånemeditation-for-vidende

FULDMÅNEMEDITATION - FOR VIDENDE (8 af 13)


En dybtgående beskrivelse af fuldmånemeditationens betydning og fuldmåneenergiernes indstrømning baseret på Alice A. Baileys forfatterskab.

FULDMÅNEMEDITATION - FOR VIDENDE (8 af 13)

Det globale tankeklima

 

Fuldmånemeditation-for-vidende-10

 

Fuldmånemeditationens konkrete formål går ud på lokalt at udføre de idéer i praksis, der modtages i meditationen. Men formålet er også at stimulere det globale tankeklima ved at udsende tanker i det horisontale netværk, for på den måde at gøre det lettere for verdens ledere og oplyste personer at formulere og udføre de idéer, som med tiden vil skabe enhed og gøre menneskeheden til én stor familie på tværs af race, tro og nationale skel. Desuden vil meditationsarbejdet bane vejen for Kristi tilsynekomst.

Den tibetanske mester Djwhal Khul beskriver det telepatiske forløb, hvor mestrene ønskede at introducere idéen til menneskeheden om Folkeforbundet, der var forløberen for De Forenede Nationer via den daværende amerikanske præsident Woodrow Wilson. Den telepatiske proces begyndte med at:

Fuldmånemeditation-for-vidende-11”Det universelle tankesind kontaktes af et medlem af det planetariske Hierarki, og der udledes det, som er i overensstemmelse med medlemmets mentale tilbøjelighed og udrustning, og det, som mesteren opfatter som det umiddelbare behov. Derefter præsenterer han den nye idé, den nye opdagelse eller en ny åbenbaring for de andre mestre (naturligvis telepatisk), og senere, når de har diskuteret idéen, præsenterer mesteren den for sin discipelgruppe. I gruppen finder han en discipel, som reagerer mere imødekommende og intelligent end de andre, og disciplen kan derfor ved hjælp af sin klare tænkning og evnen til at formulere tankeformer påvirke andres tænkning. De andre opfatter idéen som deres egen. De griber den og udarbejder den i praksis. Enhver betragter det som et særligt privilegium at gøre det, og på grund af den enkeltes specielle evne og spontane ansvarsfølelse vil hver især sætte hele sin energi ind på at arbejde og kæmpe for sin tankeform.

Fuldmånemeditation-for-vidende-12Et eksempel på dette forløb findes i historien om Folkeforbundet. En af visdommens mestre, Serapis, (billedet th.) forsøgte (før han påtog sig sit specielle arbejde) at føre en konstruktiv idé igennem for at hjælpe menneskeheden. Han undfangede idéen om verdensenhed på det politiske område, som skulle tage form via en intelligent sammenslutning af nationerne med det formål at skabe international fred. Han præsenterede idéen for mestrenes konklave, og man var sikker på, at noget skulle gøres. Mesteren Jesus påtog sig at give idéen videre til sin discipelgruppe, fordi han arbejdede i Vesten. En af disciplene på de indre planer greb forslaget og gav det videre (eller rettere nedtrappede det), indtil oberst House kunne fortolke det i sin hjerne. Uden at vide, hvor idéen kom fra (for det vidste han intet om), forelagde han den for en 6. stråle aspirant ved navn Woodrow Wilson (billedet tv.). Derefter blev idéen styrket af en mængde lignende tanker i manges tankesind og præsenteret for verden”.

Alice A. Bailey: Telepathy and the Etheric Vehicle, pp. 4-5

Artikel-Fuldmånemeditation-for-vidende
Download-fil: FULDMÅNEMEDITATION - FOR VIDENDE - Kenneth Sørensen


Artikel-Fuldmånemeditation-for-vidende
Læsefil med vendbare sider: FULDMÅNEMEDITATION - FOR VIDENDE