Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅRETS INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen

ÅRETS INDRE REJSE (16 af 48)


Solens passage gennem de 12 astrologiske tegn skaber 12 typer af energier, der er stærkest ved fuldmåne, men tilgængelige hele måneden. Dem kan man udnytte.

ÅRETS INDRE REJSE (16 af 48)

Krebsens tegn

 

Der er oplagte farer, som alle mennesker skal være på vagt overfor i Krebsens måned. Moderens og familiens beskyttende omsorg kan kvæle barnets selvudfoldelse på et senere tidspunkt. Det samme kan gøre sig gældende for organisationer, der i frygt for omverdenen vikler sig ind i nepotistiske organisationsstrukturer, som er lukkede overfor nye medlemmer.

Når familievaner, organisationsstrukturer eller personlighedsmønstre står i vejen for sjælens og gruppens nye liv, er konflikter uundgåelige. Derfor vil man i Krebsens måned blive konfronteret med stivnede, individuelle og kollektive adfærdsmønstre. De instinktive reaktionsmønstre, som blev grundlagt i barndommen og i tidligere inkarnationer, rummer intet nyt. De repræsenterer sjælens fængsel, som man skal frigøre sig fra. Man er nødt til at reorganisere de indarbejdede mønstre og etablere nye, som man derefter skal pleje og opfostre. Det er en reorganisering, som kan føre til kulmination i Stenbukkens måned.

Årets-indre-rejse-22-Kenneth-SørensenDen nødvendige smerte

Sårbarhed er et eksistentielt grundtema, som der fokuseres på i Krebsens måned. Den kan resultere i isolation fra omgivelserne, når man i selvbeskyttelse lukker sig inde i sig selv, men sårbarheden kan også være den dør, som andre ”dødelige” kan træde indad, hvis man tør dele sårbarheden med andre. Smerte er en uundgåelig tilstand − specielt på discipelskabets vej − fordi det kan være et tegn på, at man løfter kvaliteten af følelseslivet. Når sjælens kærlighed rammer en lavere vibrerende tilstand i legemerne, opstår der smerte og mulighed for forløsning, hvis man vel at mærke går bevidst ind i processen. Oftest dulmes smerten med stimulanser og forskellige flugtmekanismer, fordi man ikke er i stand til at rumme ubehaget, men dermed forhindrer man muligheden for at vokse. I Krebsens måned skal man lære at sætte pris på smerten som en uundgåelig følgesvend i udviklingsprocessen. Smertens dybere formål er bl.a. at nedbryde selvtilstrækkeligheden og separatismen ved at lære at række hånden ud efter hjælp fra medmennesker og højere kilder.

Smerten kan også være en læremester, for den opfordrer til at søge dybere efter de kvaliteter, der kan forløse smerten. Normalt reagerer man umodent ved at trække sig tilbage i selvbeskyttelse, når andre mennesker sårer (Månen), eller ved at reagere udfarende og aggressivt (Mars). Men man kan også åbne sig for Neptuns energier, der er den esoteriske kvalitet i Krebsens måned. Tilgivelse, barmhjertighed og opofrelse af de lavere reaktionsmønstre er en mulighed i Krebsens måned. Hver gang man oplever smerte, er det − set i et udviklingsperspektiv − en mulighed for at træne de højere egenskaber, der iflg. Bibelens lignelse om de betroede talenter skal bruges for at vokse.

Det eksoteriske motto lyder sådan:

”Lad isolation være reglen,

og dog eksisterer mængden”.

 

Mottoet oplyser, at man har trukket sig tilbage, som om man står bag en glasvæg og ser ud på omgivelserne. Neptun er hengivenhedens planet. Den repræsenterer hjertets overstrømmende kærlighed, som forener menneskeheden i én stor familie. Ved hjælp af Neptun kan man transcendere behovet for isolation, når man påtager sig et ansvar for at yde omsorg til alle i de nære omgivelser, som har behov for det.

 

Årets-indre-rejse-23-Kenneth-Sørensen

 

Det esoteriske nøgleord for Krebsen lyder sådan:

”Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg bor”.

 

”Huset” er menneskets indre energilegemers udstråling. Ved at opbygge positive følelser og tanker i et sundt legeme, stimulerer mennesket den indre Kristusbevidsthed, som en dag vil frigøre det til fuld bevidsthed om sit åndelige ophav.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”Vi hjælper menneskeheden,

med at opbygge et oplyst hus”.

 

 

Årets-indre-rejse-24-Kenneth-Sørensen

Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Download-fil: ÅRETS INDRE REJSE - Kenneth Sørensen


Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: ÅRETS INDRE REJSE