Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅRETS INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen

ÅRETS INDRE REJSE (4 af 48)


Solens passage gennem de 12 astrologiske tegn skaber 12 typer af energier, der er stærkest ved fuldmåne, men tilgængelige hele måneden. Dem kan man udnytte.

ÅRETS INDRE REJSE (4 af 48)

VÆDDERENS TEGN

 

Årets-indre-rejse-05-Kenneth-Sørensen

 

Når Solen går ind i Vædderens tegn ved forårsjævndøgn ca. den 21/3, begynder det nye astrologiske år. Dagslyset varer nu længere end nattens mørke, og det repræsenterer en dyb symbolsk betydning, for analogiloven siger: Som i det indre, således også i det ydre.

Perioden i Vædderens tegn er indledningen til livets dramatiske tilsynekomst efter vinterens og ”dødens” kolde favntag. Menneskeheden har netop gennemlevet en indadvendt ”dødsproces” i Fiskenes tegn, hvor man havde mulighed for at opleve dybe åndelige forvandlingsprocesser, som er forberedelsen til ”det nye liv” i Vædderens tegn. Her hilses det nye liv velkommen og dermed foråret og vitaliteten, som får livet til at spire op af jorden. Det er de ydre synlige tegn på den indre mentale fornyelsesproces, som man nu kan gøre sig modtagelig over for.

En ny begyndelse

Energierne fra 1. og 7. stråle når menneskeheden gennem Vædderens tegn, hvis man er modtagelig.

Det overordnede tema i Vædder-måneden er derfor ny begyndelse. Det er en ny begyndelse, der er skabt af den dynamiske indstrømning af Shamballa-kraft (1. stråle), som stimulerer menneskehedens intelligensaspekt og muliggør en mental nyorientering af livsmål og livsværdier. Hvis man er mentalt polariseret, har ”livsenergierne” mulighed for at rense de gamle tankemønstre i den brændende ild fra sjælens viljesaspekt.

Det vigtigt at inddrage det modstående tegns afbalancerende energier, for uden dem er der en fare for overstimulering og fanatisme. Man skal blande Vædderens dynamiske ild med Vægtens kølige overblik og sociale hensyntagen. Set fra en årlig cyklus er det nu, man lægger frøene til en række åndelige valg, som skal træffes i Vægtens måned.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”Det genopstandne liv, der fremtvinger valg”.

 

På baggrund af de inspirationer, som man her og nu kan modtage, skal man tage sit liv op til revurdering og tage fat på de handlinger, der med tiden afslutter utidssvarende sociale og eksistentielle livsmønstre, men det skal ske efter modne overvejelser, der rummer et helhedsperspektiv.

Set i det lys, er Vædderens måned også en periode, hvor man bruger ”destruktionsenergien” i dens frigørende, brændende aspekt. Evnen til at afslutte og nedbryde det gamle og finde friheden via nyt liv er en erfaring, man kan gennemleve i Vædderens måned. Iflg. Djwhal Khul har sjælen fire grundprincipper, når den kommer under indflydelse fra Vædderen. Sjælen vil:

  1. Udtrykke viljen til at være og handle.
  2. Udfolde kraften til at manifestere.
  3. Gå ind i kampen for Herren.
  4. Opnå enhed i kraft af sin indsats.

Det er tydeligt, at 7. stråle også har en virkning i Vædderens tegn, for den fører kampen ned på det fysiske plan og stimulerer evnen til at handle og manifestere.

 

Årets-indre-rejse-06-Kenneth-Sørensen

 

Vædderens esoteriske nøgleord lyder sådan:

”Jeg træder frem,

og fra tankens plan hersker jeg”.

 

At træde frem for mængden og være den første er en kvalitet, der er tæt forbundet med Vædderens tegn. Som sagt er det tegnet for al ny begyndelse, for enhver aktivitet på det fysiske plan begyndte med en ny idé, som tog form i tankens verden.

Vædderen er de åndelige tankers fødested forstået på den måde, at det er en måned, hvor man kan opfange nye idéer, som i løbet af det kommende år kan spire frem, vokse og nå fuldkommenhed i Stenbukkens tegn. Men det er frem for alt måneden, hvor man forbereder tankesindet på at modtage lyset, visionen og Planen under Wesak-ceremonien.

Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Download-fil: ÅRETS INDRE REJSE - Kenneth Sørensen


Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: ÅRETS INDRE REJSE