Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅRETS INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen

ÅRETS INDRE REJSE (42 af 48)


Solens passage gennem de 12 astrologiske tegn skaber 12 typer af energier, der er stærkest ved fuldmåne, men tilgængelige hele måneden. Dem kan man udnytte.

ÅRETS INDRE REJSE (42 af 48)

På vej ind i Vandbærerens tidsalder

 

Vandbærerens indflydelse på menneskehedens følelsesliv kommer symbolsk til udtryk i myten om Herkules, hvor han renser kong Augias’ forurenede stalde. Ved at lede vandet fra to nærliggende floder gennem staldene renser han dem for det ophobede møg. Vandbæreren er et lufttegn, og derfor er tegnets indflydelse ”allestedsnærværende og alt gennemtrængende”, men det er især kærligheden og visdommen fra den esoteriske hersker Jupiter, som i Vandbærerens tidsalder gør citatet til en realitet.

Perioden i Vandbæreren er − sammen med de tre store fuldmåneceremonier − et af de vigtigste tidspunkter på året, fordi den årlige cyklus er sammenfaldende med den store cyklus på 25.000 år, der bestemmer de store tidsaldres forløb. De næste ca. 2.250 år vil bære præg af Vandbærerens indflydelser. Universel bevidsthed, samarbejde i grupper, verdensenhed og videnskabelig revolution, der vil frigøre mennesket fra materielt til åndeligt arbejde, er nogle af de vigtigste punkter i Den Nye Tidsalder.

Månedens meditationstema lyder sådan:

”Oplevelsen af universalitet udvider selvbevidsthed

til gruppebevidsthed”.

 

Løvens selvbevidsthed vil med tiden blive afløst af Vandbærerens gruppebevidsthed. De mange internationale konferencer og gruppedannelser inden for alle områder af samfundslivet er de første spirende tegn på den gruppebevidsthed og samarbejdets ånd, som er begyndt at præge menneskeheden.

Vandbærerens tegn transmitterer 5. stråle, som stimulerer videnskab i eksoterisk og esoterisk forstand. Menneskeheden har endnu kun set en svag skygge af de virkninger, som især opfindelserne inden for informationsteknologien vil tilbyde mennesket i fremtiden. Jupiters kvaliteter forener mennesker på det følelsesmæssige plan. Det samme gør informationsteknologien på det fysiske plan, og tilsammen er de den drivkraft, som bærer globaliseringen fremad. 5. stråle vil også udvikle en større erkendelsesmæssig evne til at forstå den esoteriske åndsvidenskab. Man vil i højere grad kunne se de bagvedliggende årsagssammenhænge og forstå de guddommelige love, der er nøjagtig lige så virkelige og verificerbare som de naturvidenskabelige. Det kræver bare, at man udvikler det redskab – det intuitive sind – der muliggør verificeringen af f.eks. sjælens realitet.

 

Årets-indre-rejse-60-Kenneth-Sørensen

 

Verdenstjeneste er at arbejde for samfundet

Vandbæreren er et symbol på verdenstjeneren, som er det mål alle åndeligt stræbende arbejder sig hen imod. Meget få mennesker bliver verdensfrelsere som f.eks. Kristus og Buddha, og som Fiskenes tegn er et symbol på. De fleste af mestrene har opnået deres høje bevidsthedsniveau som verdenstjenere, og det samme bliver alle, der begynder på den åndelige udviklingsvej. En kulmination på fasen er symbolsk udtrykt ved Jesu transfiguration på bjerget. Erfaringen er den fuldkomne oplysning af personligheden.

Derefter kan intet personligt holde verdenstjeneren væk fra sin opgave – ”at bære livets vand ud til menneskeheden”. Verdenstjeneste betyder ikke, at man nødvendigvis skal sidde i dyb meditation flere timer hver dag og udelukkende leve af nødder og gulerødder. Verdenstjeneste udfører et konkret arbejde for det samfund, man er en del af − uanset om det er på det politiske, religiøse eller kulturelle område. I Vandbærerens måned skal man spørge sig selv: ”Hvad har jeg opsamlet i min krukke? Og hvordan kan jeg give det videre?”

Månedens meditationsemne lyder sådan:

”Vi bekræfter vores ældgamle løfte om at tjene verden,

og tilføjer den nye forpligtelse:

At tjene mere effektivt og at samarbejde”.

Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Download-fil: ÅRETS INDRE REJSE - Kenneth Sørensen


Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: ÅRETS INDRE REJSE