Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅRETS INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen

ÅRETS INDRE REJSE (7 af 48)


Solens passage gennem de 12 astrologiske tegn skaber 12 typer af energier, der er stærkest ved fuldmåne, men tilgængelige hele måneden. Dem kan man udnytte.

ÅRETS INDRE REJSE (7 af 48)

Den gyldne middelvej

 

I Tyrens måned konfronteres man med sit begær i alle dets afskygninger, og opgaven består i gradvist at rette begæret mod højere mål. Begær rummer en enorm iboende kraft, som enten kan trække mennesket ned i de dybeste afgrunde af kriminalitet, grusomhed og stærk egoisme, eller det kan løfte det ud over personlighedens snæversynede interesser og ind i sjælens verden, hvor målet er helhedens ve og vel. Buddha oplyste, at begæret ikke skal slagtes, men tæmmes. Askese er ikke vejen frem. Den eneste vej er en afbalanceret livsførelse, og Buddhas gyldne middelvej er metoden. Den gyldne middelvej er ikke en opportunistisk livsindstilling, hvor lidt af alt er målet. Det er derimod en sans for de rigtige åndelige værdier, som begærene skal vendes imod.

Tyren er symbol på det oplyste tankesind

Normalt betragtes mennesker, der er født i Tyrens tegn, for meget materialistiske og grådige, men det gælder kun hvis de laveste aspekter af Tyren kommer til udtryk. Tyrens dybere egenskaber handler om indsigt og visdom.

Venus er eksoterisk hersker i Tyren, og dens intelligente kærlighed (5. stråle) åbner pandecentret for den energi, som i første omgang integrerer personligheden til en magtfuld og sammentømret enhed. Ved hjælp af energien fra Venus skaber disciplen herefter den sjælsfusionerede personlighed, og pga. åbningen erkender disciplen, at enhver fysisk form indeholder et guddommeligt lys.

 

Årets-indre-rejse-10-Kenneth-Sørensen

 

Tyrens esoteriske nøgleord lyder sådan:

”Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys”.

 

I sit højeste aspekt udtrykker Venus sig som det mentale aspekt, hvor hjerte og tankesind forenes, og hvor intellektet (motiveret af kærlighed) kan bruges korrekt som en analytisk, integrerende kraft i stedet for en kritisk og adskillende faktor. Venus har at gøre med evnen til at se verdens bagvedliggende kvaliteter. I det personlige horoskop fortæller Venus’ placering, hvilke værdier man føler sig tiltrukket af (begærer), og hvilke kvaliteter, man værdsætter og ønsker at forene sig med – om det er Den Guddommelige Plan, der toner frem for det indre syn, eller om det er fysisk lidenskab, afgøres af det, bevidstheden er fokuseret på.

Venus og den seksuelle forbindelse

I sit laveste udtryk er Venus symbol på kønnenes seksuelle forbindelse, selv om Venus intet har med seksualenergien at gøre, for den styres af Mars. I sit lavere aspekt er Venus kendt som sanselighedens planet – eller som Djwhal Khul udtrykker det − er Venus symbolet på det instinktive sind og hengivenhed.

Den seksuelle forbindelse mellem kønnene er en helt naturlig og rigtig forbindelse med det guddommelige formål at skabe fysiske kroppe, som sjæle kan inkarnere i. Når den seksuelle kontakt udtrykkes med kærlighed, er det på samme måde en smuk og intim kærlighedshandling. Men den åndeligt stræbende skal også lære at se de seksuelle behov i et højere sjæleligt perspektiv, som personlighedens længsel efter at forene sig med sjælen, som er et aspekt af verdenssjælen eller ”Faderen i Himlen”.

Når 5. stråle for kærlig intelligens udfolder sig i gennemsnitsmenneskets liv, sker det via behovet for fysisk forening. Tyren er desuden kendt for behovet for fysisk komfort og seksuel tilfredsstillelse plus en stærk modvilje mod forandring. Det er tilstande, der er de primære begær, som skal håndtere i Tyrens måned.

Det eksoteriske motto for Tyren lyder sådan:

”Lad kampen være modig”.

Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Download-fil: ÅRETS INDRE REJSE - Kenneth Sørensen


Artikel-Årets-indre-rejse-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: ÅRETS INDRE REJSE