Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Blændværk-&-Illusioner-Saraydarian

BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER (9 af 22)


Disciple er nødt til at erkende deres blændværk og illusioner. Deres åndelige udvikling og fremskridt afhænger af, om de kan overvinde dem.

BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER (9 af 22)

Hvordan bekæmper man

sine blændværk?

 

Blændværk-&-Illusioner-12-Torkom-Saraydarian

 

Det første og vigtigste skridt er at bruge intellekt, logik, iagttagelse og analytisk tænkning.

Det næste skridt består i at forædle centrene så meget, at de ikke længere ”stiller ind” på blændværket. Det gøres ved at stimulere den egenskab, der er blændværkets diametrale modsætning.

Magtbegæret kan bruges som et godt eksempel. Når man erkender, at magtbegæret er ved at udvikle sig til et blændværk, skal man straks bruge sin skabende fantasi og erstatte magtbegæret med et begær efter at tjene sine medmennesker – uden at forvente anerkendelse eller noget til gengæld. I meditation kan man bruge den skabende fantasi og forestille sig, hvordan man frigør sig fra blændværket, og gradvis begynder man at fungere som oprigtig verdenstjener.

Når man ved hjælp af den skabende fantasi udvikler den nye egenskab, og bruger den på virkelige begivenheder i dagliglivet, mister blændværket sin magt, og til sidst forsvinder det helt. Men det forudsætter, at modsætningen praktiseres, for det er ikke nok, at den lever i tankerne. Hvis den nye egenskab skal integreres, skal den bruges aktivt i det daglige liv.

 

Blændværk-&-Illusioner-13-Torkom-Saraydarian

 

Begæret efter at dominere kan måske være ved at vokse til et blændværk. Hvis det er tilfældet, skal man også mediterer på dets modsætning, som er imødekommenhed. Og imødekommenheden skal også realiserer i hverdagen. Man begynder med at studere betydningen af imødekommenhed for at finder egenskabens dybere lag, og derefter omsætte forståelsen til praksis.

Man vil hurtigt opdage, at begæret efter at dominere skifter karakter. Først bliver det f.eks. til et begær efter imødekommenhed over for de guddommelige love og principper og mestrene, der repræsenterer lovene og principperne. Derefter fokuseres der på intelligent imødekommenhed over for de, der er autoriteter eller overordnede i livet.

En kaptajn i hæren sagde engang til en soldat, der hele tiden brokkede sig og reelt forsøgte tage magten: ”Du bliver ikke officer, før du har lært at fungere som en menig, der parerer ordre”.

Meditation over imødekommenhed i dens forskellige faser, og en indsats for at realisere egenskaben i livet, vil til sidst nedbryde dominansens blændværk.

Totalitarismens blændværk har en modsætning, og det er erkendelse og accept af andres rettigheder.

Ødelæggelsens blændværk kan erstattes af begæret efter positive, konstruktive og opbyggelige aktiviteter.

Separatismens blændværk kan erstattes af begæret efter at forene og skabe syntese.

Den fysiske kontakts blændværk kan erstattes af begæret efter at kontakte et andet menneskes sjæl eller moral, hvor man bruger sine højere sanser til at kontakte mennesket.

Seksualitetens blændværk kan erstattes af begæret efter at samarbejde på hjerte- og tankeplanet. Mange par overvinder deres alt for aktive seksualitet ved at arbejde sammen om noget kreativt, som f.eks. at komponere musik, synge, male, arbejde politisk, studere naturvidenskab, åndsvidenskab, filosofi eller psykologi. På den måde arbejder parret sammen om fælles interesser, og det svækker seksualitetens blændværk.

 

Blændværk-&-Illusioner-14-Torkom-Saraydarian

 

Begæret efter at tiltrække mennesker ved hjælp af ydre midler kan vokse til et blændværk, og hvis man erkender, at det er problemet, kan man erstatte blændværket med begæret efter at tiltrække mennesker ved hjælp af humanistiske og immaterielle holdninger eller højere åndelige egenskaber.

Et eksempel kunne være en kvinde, som ønsker at tiltrække en mand, og derfor gør hun alt, hvad hun kan, for at gøre sit ansigt, sit hår og sin krop så tiltrækkende som muligt. Men hun opdager, at virkningen udebliver eller tiltrækker de forkerte. Derfor beslutter hun sig til at udvikle humanistiske holdninger, åndelige kvaliteter og intellektuelle egenskaber. Hun opdager, at herefter er det muligt at tiltrække mennesker af en langt højere kvalitet, og til sidst gifter hun sig sandsynligvis med en af dem. Når man tiltrækker andre mennesker ved at bruge ydre virkemidler, holder forbindelsen ikke længe.

Besiddelsernes blændværk kan erstattes med begæret efter at dele, give og ofre. De ting, man får foræret af andre, kan man f.eks. dele med andre, hvis man ikke ønsker, at tingene skal stimulere blændværket.

Den negative kritiks blændværk kan ændres ved, at man udvikler evnen til at se det bedste i andre. Alle mennesker har gode og dårlige sider. Det drejer sig derfor om at fokusere på de gode.

 

Blændværk-&-Illusioner-15-Torkom-Saraydarian

 

Sladderens blændværk kan erstattes ved, at man holder op med at tale om ligegyldige ting, og i stedet begynder at tale om videnskab, kultur, kunst, politik, åndsvidenskab og store humanitære ledere.

Ondskabsfuldhedens blændværk kan overvindes ved at udvikle den gode vilje.

Bagtalelsens blændværk kan overvindes ved, at man udvikler et begær efter at beskytte og forsvare den, man bagtaler.

Forræderiets blændværk kan overvindes ved at udvikle loyalitet og tillidsfuldhed.

Kampens blændværk kan nedbrydes med den kvalitet, man kan kalde begæret efter at forstå og samarbejde.

På den måde kan man bruge forskellige teknikker til at fjerne negative blændværk og erstatte dem med positive egenskaber.

Frygt er en af de essentielle faktorer, som tvinger mennesker til at skabe blændværk, fordi frygt gradvis gør mennesket til slave af de ting, det frygter. Hvis man opbygger ægte frygtløshed, er der ikke behov for unaturlige midler til beskyttelse i form af blændværk. Et blændværk er en kunstig skabning som har tre udgangspunkter:

  1. Begæret efter at have.
  2. Begæret efter at vide.
  3. Begæret efter at blive til noget.

Når man er bange for at elske, er man bange for at være uvidende eller bange for at mislykkes, skaber man blændværk for at erstatte det, man frygter.

Artikel-Blændværk-&-Illusioner-Saraydarian
Download-fil: BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER - Torkom Saraydarian


Artikel-Blændværk-&-Illusioner-Saraydarian
Læsefil med vendbare sider: BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER