VISDOMSNETTETS NYHEDSBREV

MAJ 2015

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig VisdomsNettets nyhedsservice!

 

GLÆDE & SMERTE

Årets tre store åndelige fuldmåneceremonier i april, maj og juni giver fornyet håb, mulighed for ”opstandelse” til et nyt liv og visioner, der kan løse den omfattende krise, menneskeheden befinder sig i ved overgangsperioden til Vandbærerens tidsalder. Midt i de forældede idéers dødskamp, og sammenbruddet af de uhensigtsmæssige måder at leve på, er det vigtigt at forstå, at sammenbrud og lidelse er nødvendigt, selv om det opleves smertefuldt. Men samtidig forstår de mennesker, der anerkender den åndelige virkelighed, at det repræsenterer helt nye muligheder for at skabe noget nyt, noget anderledes og noget bedre. Det er derfor vigtigt at understrege de positive visioner og deres dynamiske kvaliteter − håb, medfølelse og glæde.

Buddha fortalte, at al lidelse opstår pga. identifikation med formen. I Fiskenes tidsalder har menneskeheden har bevæget sig ind i en blindgyde af materialisme, separatisme, egoisme og grådighed. Stof og form er ikke forkert i sig selv, og når menneskets bevidsthed er orienteret mod sandheden, sjælsprincippet og kærligt samarbejde med andre, vil personligheden fungere som et guddommeligt aspekt, der kanaliserer åndelige og skabende kræfter ud i stoffets verden. Det højner bevidstheden, og samtidig bygges der en bro af medfølelse og forståelse til de lavere naturriger.

Lidelsens mysterium er dybt. Lidelse har et formål. Lidelse er en af de helbredende metoder, som Planetlogos bruger i sit arbejde med at udvikle planeten. Menneskeheden er på vej ind i Vandbærerens tidsalder, og den nye verdenstjenergruppe er i gang med at formulere visionen om en ny virkelighed og en ny måde at leve på. Mennesket opfordres derfor til at undgå at lægge for meget vægt på smerte og lidelse, og i stedet fokusere på ”glædens disciplin”, for glæde er et middel, der kan skabe dramatiske ændringer i menneskets bevidsthed.

Glæde er en sjælskvalitet, som gennemstrømmer alle aspekter af personligheden, men normalt opleves glæde kun flygtigt. Når bevidstheden falder tilbage i det personlige livs fængsel, opstår der tørkeperioder. Glæde opleves derefter kun som et minde, og døren åbnes igen for lidelsens disciplinering. Så hvis man ønsker at ændre og udvikle sig, er det ved hjælp af glædens vanskelige disciplin. Den skal praktiseres aktivt indtil den mestres.

Smerte og lidelse er en reaktiv proces, der presser mennesket til at finde årsagen til lidelsen, og det tvinger mennesket til forsøge at eliminere smerten. Men glæde er en proaktiv proces, der strømmer inde fra sjælens liv. Den fjerner ikke lidelserne, men energien strømmer ud i menneskets miljø som en transformerende og udstrålende kvalitet. Dermed er alle lidelser ikke nødvendigvis overkommet, for man skal ikke ignorere de lidelser, der er en del af menneskets erfaring og udvikling. Men tankesindet og hjertet kan omdirigeres, så man bliver sjælinspireret, selv om man befinder sig midt i lidelsens erfaring. Man kan begynde at træne i glædens disciplin, indtil glæde til sidst bliver grundtonen i det daglige liv. Når man mestrer glæden, bliver man et eksempel til efterfølgelse, for man bliver en kilde til håb og glæde, der kan strømme ud til den trætte menneskehed.

 

Ny artikel:
VANDBÆRERENS TIDSALDER
af Kenneth Sørensen

Menneskeheden er på vej ind i en ny tidsalder, hvor gruppebevidsthed finder sammen på tværs af alle religiøse og racemæssige skel.

Menneskeheden lever på mange måder i en helt enestående tid, hvor den teknologiske revolution − især inden for kommunikationsområdet − har skabt et globalt netværk af forbindelseslinjer. Satellitforbindelser, internettet og nyhedsmedierne udgør et tæt sammenvævet nervesystem, hvor regeringer, organisationer, multinationale selskaber, institutioner og privatpersoner er i uafbrudt forbindelse med hinanden. Mennesket lever i en global tidsalder, hvor den økonomiske, politiske og økologiske afhængighed er en realitet for de fleste beslutningstagere, der erkender nødvendigheden af øget samarbejde og harmonisering.

Globaliseringen skaber imidlertid også muligheder for forbrydersyndikater og skruppelløse monopolforetagender, der står klar til at stjæle, udbytte og udnytte menneskehedens fælles ressourcer. Mange samfundsforskere og kommentatorer er bekymrede for globaliseringen, mens andre er begejstrede, men en ting er sikkert – udviklingen kan ikke ændres. De nationer, der forsøger at isolere sig og udelukke sig fra det globale fællesskab oplever regression og fattigdom.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-881/

 

Ny artikel:
MENNESKET & KÆRLIGHEDEN

Esoterisk set er kærligheden den mest fantastiske kraft og den skønneste egenskab i verden. Den er den største af alle kræfter og egenskaber.

Kærligheden kan komme til udtryk som lidenskabelig kærlighed, aggressiv kærlighed og kærlighed, der betragtes som en byttehandel. Den kan være en kærlighed, som kommer og går. Den kan flakse fra genstand til genstand, fra person til person, fra begær til begær, og den kan desuden være en rå form for kærlighed. Og alligevel − midt i alle slaggerne − de vulgære slagger, de uædle slagger, de snavsede slagger, de grove slagger − skinner der en diamant. Måske er den ganske lille, men den har en smuk, funklende glans, og den ser lovende ud. Diamanten er livets åndelige mål og evige mening. Intet ydre forhold, ingen uvidenhed, ingen overfladiskhed, ingen råhed kan nogensinde gøre kærlighedens diamant uklar, selv om det kan skjule dens lys.

Alle har oplevet kærligheden − et eller andet sted og på en eller anden måde. Kærligheden rummer en uendelig mangfoldighed af forandringer og kombinationer. Den er båndet mellem utallige genstande. Den lever, hvor man ofte tror, at der ikke findes andet end forgængelighed.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-888/

 

Ny artikel:
BEVIDSTHEDSRUMMET IMELLEM
af Allison First

Nogle gange kan man få så travlt med at fokusere på alt det, der sker i den ydre verden, at man glemmer menneskets kilde til væren, styrke og potentialer.

I menneskets liv er der også noget, der befinder sig i forgrunden, og noget, der er skubbet i baggrunden. Måske vil det være klogt at overveje, hvad der er i forgrunden i livet, og hvad der er trængt i baggrunden. Baggrunden for livet kan opfattes som det negative eller hvide rum i livets kunstværk, og det svarer til menneskets indre rum eller indre liv.

Man bør holde en pause og spørge sig selv, om der er nogle rum i livet, som er blevet glemt, for rummene imellem er nødvendige, hvis man som livskunstner vil skabe et harmonisk kunstværk? Eller er rummene imellem helt udeladt i den struktur, der er grundlag for det liv, der leves? Har man tilladt en sammensætning af livet, så det bliver helt udfyldt? Består livet primært af et tæt scenetæppe i forgrunden? Sandsynligvis skal livet være en rig og flerdimensional erfaring og ikke en glat overflade, der er udfyldt med materielle bekymringer og en konstant strøm af ydre stimuli.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-887/

 

--oo0oo-- 

DU KAN DOWNLOADE 33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


o ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o DRØMME af C.W. Leadbeater
o FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o KARMA af Annie Besant
o LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o LYS PÅ VEJEN af M.C.
o MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o REINKARNATION af Annie Besant
o TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o TANKEKRAFT af Annie Besant
o TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

--oo0oo--  

 
VisdomsNettet er på Facebook!

https://www.facebook.com/visdomsnettet.visdom

 

Vi har brug for din støtte!

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag uanset størrelse er altid velkomne. Vi har virkelig brug for din støtte, og dit bidrag kan indsættes på vores konto i Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335
Ved overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd hjertelig tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-5/Bruger du VisdomsNettets ordbog?

Åndsvidenskaben anvender en terminologi, der indeholder mange ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets indbyggede ORDBOG kan du finde en forklaring på mange af åndsvidenskabens begreber og udtryk. Det er nemt at ”slå op” i ordbogen, for når du læser artiklerne, vil du møde mange røde ord. De røde ord fungerer som et link, der kan føre dig direkte til ordbogens forklaring. Vær lidt tålmodig, når du åbner ordbogen fra forsidemenuen. På grund af de mange ord, skal ordbogen have tid til at åbne. Du kommer ind på ord, der begynder med A, men nederst på siden finder du hele alfabetet. Gå direkte til VisdomsNettets ordbog ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/o-0/Læser du månedens citat?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR" finder du et underpunkt, der hedder "MÅNEDENS CITAT". Her bringer vi hver måned udvalgte visdomsord, som forhåbentligt opmuntrer til refleksion og dybere tænkning. Desuden er de mange visdomsord samlet i en PDF-fil, som løbende opdateres. Den kan frit downloades. Benyt eventuelt dette link: http://www.visdomsnettet.dk/i-31/

Denne måneds citat, der er af Eric Hoffer, lyder sådan: "I forandringstider vil de, der er parate til at lære, arve Jorden, mens de, der allerede ved, er fint udrustede til at håndtere en verden, der ikke længere eksisterer".

 

Ved du, at du kan læse en præsentation af alle Alice A. Baileys bøger?

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY" - http://www.visdomsnettet.dk/i-14/  Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold. Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk, for vi anbefaler, at du studerer Alice A. Baileys bøger på engelsk! Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Desuden er der et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget. Oversigten kan downloades som PDF-fil. Under "LITTERATUR" finder du også undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat: http://www.visdomsnettet.dk/i-16/

 

Bruger du VisdomsNettets sitemap?

Der er meget materiale på VisdomsNettet, og selv om opbygningen er enkel og logisk, kan det være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor har VisdomsNettet en slags "GPS", der kan vise vej til det, du søger.

VisdomsNettets sitemap kan med et enkelt klik give dig et samlet overblik over indholdet. Øverst til højre på forsiden af www.visdomsnettet.dk ser du ordet "SITEMAP". Klikker du på dette ord, ser du samtlige kategorier og artikler på sitet - og herfra kan du gå direkte til de emner, du ønsker at se nærmere på ganske enkelt ved at klikke på dem. Du kan skyde genvej ved at klikke på http://www.visdomsnettet.dk/sitemap/

 

Hvornår udsendes næste nyhedsbrev?

Vi er en lille men særdeles flittig medarbejdergruppe, som aldrig mangler inspiration, emner, artikler og e-bøger, der kan formidles. Derfor tilstræber vi, at nyhedsbrevet udsendes hver måned, men det afhænger altid af, om vi når at få de nye materialer klargjort. Da VisdomsNettet er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, kan der ikke garanteres kontinuerlig produktion af nyt materiale til faste deadlines, men vi tilstræber en månedlig udsendelse.Ønsker du at afmelde?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Din mail-adresse vil omgående blive slettet fra VisdomsNettets mailingliste. Vi betragter din e-mail adresse som fortrolig, og den vil ikke blive hverken videregivet eller gemt.

Hvis du har defineret nyhedsbrevet som "spam", er der risiko for, at din svarmail ender i VisdomsNettets "spam-mappe", og da vi modtager masser af spam-mails, er der en risiko for, at vi ikke opdager din afmelding. Send derfor en separat mail - og husk at oplyse den e-mail adresse du modtager nyhedsbrevet på.

Varme og lysende hilsener

Bestyrelsen