Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Ishvara

Betydning
(Sanskrit). Ishvara eller Isvara stammer fra roden ”is”, som betyder ”at herske”, ”at være herre”. Ishvara er det højeste Selv eller Universets overhoved – uanset om det er et stort eller et lille univers, for Ishvara henviser også til guddommen i mennesket. Ishvara er et filosofisk begreb, der stammer fra hinduismen, som oversætter det med ”Højeste Herre”, ”Højeste Lærer”, ”Herre” eller ”Mester”. Ishvara bruges for det meste om Vishnu og Shiva. Ordet bruges også på et verdsligt niveau som betegnelse for en hvilken som helst mester eller konge. Begrebet bruges desuden i buddhismen, hvor det betyder et kraftfuldt men ikke almægtigt væsen. I åndsvidenskaben svarer Ishvara til den manifesterede Logos – den ”personlige” gud. Ishvara benyttes også nogle gange om den guddommelige ånd i mennesket. Ishvara er desuden yoga-udøverens eller yogiens personlige gudsbegreb − et kollektivt bevidsthedsniveau. Begrebet Ishvara udgør som regel et problem for vestlig tankegang. Hvis man har afvist tanken om en personlig kristen Gud i Himlen, der skabte en verden, som er adskilt fra Gud selv, og som er fyldt af Adams og Evas efterkommere, der lever både i synd og arvesynd, og hvis man desuden har accepteret det ikke-dualistiske begreb advaita, kan det opleves som et tilbageskridt at begynde at tale om Ishvara. Umiddelbart er den eneste intellektuelt acceptabel idé, at der ikke har været nogen skabelse, for hvis verden eksisterer som adskilt fra det Absolutte, vil det medføre dualitet, uanset om Han skabte den eller ej. Men hvis det Absolutte har forvandlet sig til verden, så er Han foranderlig og derfor ikke længere det Absolutte. At skabe noget indebærer et ønske om at skabe, og det antyder, at Han mangler noget, og det er en begrænsning, som medfører, at det Absolutte ikke er ubegrænset. I stedet for skabelse kan den rationelle forklaring være, at den synlige verden er en spejling. Men det giver kun mening at tale om skabelse i den skabte verden, hvor der tilsyneladende eksisterer årsagssammenhænge. Men hvis opfattelsen transcenderes, forsvinder spørgsmålet. Verden er tilsynekomst – virkeligheden er Brahman. Men det giver ikke mening at sige, at Brahman er årsag til verden. Årsag og virkning har ingen betydning på det høje niveau. Der er ingen sammenhæng mellem Ishvara og verden, for både Ishvara og verden er Brahman. Der findes kun en ”skaber” så længe man mener, at den skabte verden er virkelighed. Eller sagt på en anden måde – hvis man tror på, at verden er virkeligheden, er man nødt til at opfinde Gud. På individets niveau er det uvidenhed, der forhindrer, at man kan se sandheden, som kaldes avidya. På verdens niveau skjules virkelighedens verden at den ”kraft”, der kaldes maya. Det giver ikke mening at tale om ”kraften” uden også at tale om en ”skabning”, som bruger ”kraften”, og derfor er det nødvendigt at opfinde en. Den skabning, som udførte skabelsen på vegne af Brahman var Ishvara. Ishvara og maya har samme ontologiske status. I modsætning til jiva, som er prisgivet maya, er maya under Ishvaras kontrol. I Bhagavad-Gita siges det, at Ishvara ”bor i hjertet af enhver skabning”, og at det er Ishvara, der ”får alle ting og skabninger til at dreje, men de er fastgjort til tidens universelle hjul”. Det er essensen af den åndelige monade i den individualiserede skabning under udvikling, den åndelige kim, den indre guddom og kilden til de åndelige og vitale strømme i enhver skabning. Ishvara svarer til den ”Fader i Himlen”, som Jesus omtalte, og dermed er Ishvara kilden til den indre Kristus eller Buddha. I den forstand er Ishvara den individualiserede Dhyani-Buddha i enhver skabning. (Se også Absolutte, Adam, Advaita, Avalokitesvara, Avidya, Brahma, Brahman, Buddhakshetra, Dhyani-Bodhisattva, Dhyani-Buddha, Jiva, Logos, Maya, Monade, Ontologi, Shiva og Vishnu).

Se alle ord begyndende med I
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook