Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Talsymbolik-i-Egypten-Clark

TALMYSTIK I EGYPTEN


Pythagoras omtaler tallenes universelle principper, og symbolikken var kendt af de gamle egyptere, men tallene var ikke abstrakte, men præsenteret på logiske og visuelle måder.

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-Juli-

 

Ny artikel:

OKKULTISME

af C.W. Leadbeater

 

Nyhed-Okkultisme-LeadbeaterOrdet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling er okkultisme ensbetydende med ”magi”. Man gætter derfor på, at de mennesker, der studerer okkultisme, praktiserer ”den sorte kunst” eller ”sort magi”. Det er med andre ord mystiske mennesker, som går indhyllet i sorte kutter eller store skarlagensrøde kjortler, der er dækket med kabbalistiske tegn. De sidder i uhyggelige omgivelser i selskab med sorte katte og ravne, mens de tilbereder ugudelige trylledrikke under satanistiske påkaldelser.

Selv i nutiden hersker der en del misforståelse om begrebet okkultisme − også blandt de mennesker, der har en intelligens, som burde hæve dem over den slags overtro. Tænkende mennesker burde i det mindste kende ordets latinske afstamning − ”occultus” − der har sin rod i ”occulere”, som betyder ”at skjule”. ”Occulere” består af ”ob-” og ”celare”, der betyder ”skjult”, ”gemt” eller ”hemmeligt”. Det skulle være tilstrækkelig forklaring til, at man straks forstår, at okkultisme er videnskaben om det skjulte. Men langt de fleste betragter okkultisme med foragt. For dem er det noget upraktisk vrøvl, der står i forbindelse med fantasier, spådomme, hysteri, åndemaneri og med søgen efter livseliksir og ”de vises sten”. De mennesker, der studerer åndsvidenskab, ved bedre. De taler konstant om livets og tingenes skjulte side.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-941/

 

Ny artikel:

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING

af professor Marcault

 

Nyhed-Åndsvidenskab-&-UdviklingUniverset har et formål. Der er en hensigt med skabelsen. I sin dybere betydning er åndsvidenskab derfor viden om den guddommelige plan med Jorden. Planen er kendt på bevidsthedens højere niveauer, og derfor er den mere eller mindre kendt af Hierarkiets mestre. Det er menneskehedens ældre brødre, og de samarbejder med planen i det omfang, der er deres ansvar i evolutionen, og deres arbejde er udtryk for deres hjælp. Det siges klart i et af mesterbrevene til A.P. Sinnett,  for her kan man læse, at mestrene har personlig erfaring og kendskab til verden inden for solsystemets grænser, for de undervises af de store planetbevidstheder, som står over dem med hensyn til viden og indsigt om den kosmiske virkelighed. Det er reelt den åndsvidenskab, der altid er blevet givet til menneskeheden af mestrene, som styrer menneskesjælenes udvikling.

Mestrenes budskaber indeholder mønstret for, hvad den aktuelle rodrace skal opleve og erkende, og i hvor høj grad den kan inspireres, og de sørger for, at fortiden skaber forståelse for den nye nutid. En mester inkarneres, og hans specielle budskab er skjult af symbolik, og på den måde beskyttes det fremtidige. Det er nemt at give historiske beviser, som bekræfter sandheden af påstanden. Det primære formål med H.P. Blavatskys The Secret Doctrine (Den Hemmelige Lære) var bl.a. at pege på den kendsgerning.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-929/

 

Ny artikel:

LYS & OPLYSNING

 

Nyhed-Talsymbolik-i-Egypten-ClarkTALSYMBOLIK I EGYPTEN
af Rosemary Clark

Den græske Pythagoras-tradition beskriver nogle universelle principper for tal, og tallenes symbolik var helt sikkert kendt af de gamle egyptere og af de mennesker, der arbejdede for dem − ikke som abstraktioner, men som logiske, visuelle udtryk. Templearkitekturen bekræfter det, og det samme gør associationer af bestemte tal i forbindelse med Neterus (gudernes) aktiviteter i egypternes myter og symbolik.

Neterus toogfyrre principper repræsenterer en skabelon, som manifesterer sig på en lang række erfaringsniveauer – eksempelvis Egyptens hellige geografi (navnene), de toogfyrre dommere, der afgjorde sandheden (etik) i Dommens Hal, og de toogfyrre Neteru eller guddommelige billeder (menneskelige kræfter og kvaliteter) − blot for at nævne nogle få.

De gamle egyptere brugte, hvad der senere kan beskrives som den pythagoræiske progression, som fastsætter numeriske proportioner og tilsvarende kvaliteter til hver af de kendte ”planeter”. Hvis man f.eks. begynder med Solen, hvor der sættes lighedstegn mellem enhed eller tallet ét i den hellige astronomi, har man et udtryk for ånd og bevidsthed.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-934/

 

Forside-Midterspalte-03

 

TJENESTEARBEJDE I KRAFT AF DEN MAN ER

 

Tjenestearbejde er et af de ord, man tror, man kender, indtil man indser, at det gør man overhovedet ikke! Den almindeligt definition på tjenestearbejde er naturligvis god nok, men tjenestearbejde for sjælen befinder sig i en helt anden verden. Hvis den grundlæggende forskel ikke erkendes, skaber det forvirring hos aspiranter, som ønsker at udføre tjenestearbejde, og det medfører ofte, at tiden og energien bruges forkert. I åndsvidenskaben er tjenestearbejde defineret som en trang, der stammer fra sjælen. Men hvad er konsekvenserne? Sjælen er ét i alle skabninger. Den er et ”vi” og ikke et ”jeg”. Den er ikke adskillende, og derfor findes der hverken lavere eller højere status på sjælsplanet. Sjælen er bevidsthed og opmærksomhed. Sjælen er lys. Sjælen er årsagen til alle forbindelser. Sjælen er visdom, medfølelse og kærlighed. Alle definitioner er en hjælp til at erkende, at sandt tjenestearbejde stimulerer bevidstheden og udvider den.

Tjenestearbejde opfattes ofte som en handling − som noget, man gør. Tjenestearbejde udføres af dedikerede medarbejdere på de ydre niveauer af det planetariske liv. Men det opfattes som levende, inspireret og opmuntrende. Derfor er det sandsynligvis en overraskelse for mange, at den vigtigste definition på tjenestearbejde er ”at være” – dvs. den måde, man er på – og det reducerer ikke tjenestearbejdets dynamiske kraft til at forandre og frigøre. Tjenestearbejde ved ”at være” bygger en bro mellem den indre åndelige virkelighed og de ydre resultater på det fysiske plan. Derfor er videnskaben om tjenestearbejde en konkret teknik til enhedsskabelse. Når kommende tjenestearbejdere lærer at underkaste sig offerloven, vil den lavere trefoldige natur ikke længere udgøre en hindring for det liv, som skal og vil strømme igennem den. Enhedsskabelse er et uundgåeligt resultat, og derfor er der ikke behov for detaljeret planlægning, og der er heller ikke mulighed for kontrol. For når hjertet og tankesindet fungerer i et samspil, vil den energi og kraft, der strømmer gennem tjenestearbejderen, uundgåeligt opflamme det æteriske legeme. Det forklarer også behovet for at stoppe op på astralplanet for at stabilisere og rense den følelsesmæssige natur og tillade en periode med stille venten, før man fortsætter. Det gør det nemmere at forstå, hvorfor den esoteriske lov om tjenestearbejde symboliseres af et menneske med en vandkrukke. Vandkrukken bruges til at lade offergaver strømme ud over menneskeheden. Mennesket med vandkrukken balancerer på et kors, som derfor holder mennesket i en rolig, afbalanceret og urokkelig position, mens sjælens energier strømmer gennem det. Ord som ”fleksibel”, ”flydende”, ”strømmende” og ”overflod” beskriver karakteren af det liv, som flyder gennem den sande tjenestearbejder, og det giver indtryk af en følelse af ”ubesværet indsats”, som opstår, når man arbejder i overensstemmelse med sjælen. Man kan undre sig over, hvordan mennesket som enkeltindivid nogensinde kan håbe på at opnå en tilstand af ”væren” − i hvert fald i det nuværende liv. Men hvis man ser sig omkring og betragter de mange områder, hvor tjenestearbejdet allerede er i gang overalt i verden, må man anerkende, at indstrømningen af åndelig energi er indiskutabel. Hvert menneske, der udgør en del af det verdensomspændende netværk af tjenestearbejdere, betragter sandsynligvis sit eget område som en meget lille og utilstrækkelig del. Men når det verdensomspændende tjenestearbejde er målestokken, vil hvert enkelt bidrag øge vigtigheden og værdien, for tjenestearbejdet vil indgå i en større sammenhæng og fremme de betingelser, der resulterer i enhedsskabelse, som er den sande definition på tjenestearbejde.

Den aktuelle og andre udvalgte lederartikler kan læses eller downloades her - se under "Lederartikler" i nederste højre hjørne: http://www.visdomsnettet.dk/k-16/
 

Forside-Midterspalte-Donationer

DONATIONER

Uden støtte ville VisdomsNettet ikke kunne fortsætte. Din opbakning gør det derfor muligt at opretholde hjemmesiden. Takket være donationer til VisdomsNettet − og ikke mindst fra flere faste støtter − har det være muligt at inspirere 281.906 besøgende i 2014. De besøgte 1.276.504 sider og foretog 9.443.738 hits. Og besøgstallet vokser år efter år. Vi vil derfor sige hjertelig tak til alle, der bruger VisdomsNettet, og til de, der støtter arbejdet.

Tidligere sendte vi et takkekort, når VisdomsNettet modtog en donation. Kortene var en donation fra en norsk frimurer, men desværre er vi nu løbet tør for takkekort.

Link til takkekort: http://www.visdomsnettet.dk/i-8/

Forside-Midterspalte-Lemuel-Books

INSPIRATION TIL ESOTERISK LITTERATUR

Har du brug for inspiration til seriøs litteratur

om esoteriske emner, kan vi anbefale,

at du klikker på "Lemuel Books" i menuen foroven

og derefter på "Bogudgivelser".

 

 

ORDBOGEN

Forside-Midterspalte-OrdbogI menuen på forsiden af VisdomsNettet står der "Ordbog". Når man klikker ind i ordbogen, ser man først alle de ord, der begynder med ”A”, men hvis man scroller ned i bunden af skærmen, kan man vælge mellem alle de øvrige bogstaver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav, og derefter kan man bladre alfabetisk ved at klikke på siderne 1, 2, 3 ... osv.

Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en detaljeret forklaring på de fleste af åndsvidenskabens begreber og udtryk.

I artiklerne og e-bøgerne på VisdomsNettet er alle de ord og begreber, der er forklaret i ordbogen, røde, for at vise, at de fungerer som links. Hvis du klikker på ordet, åbnes ordbogen og forklaringen på ordet i et separat vindue.

I øjeblikket arbejder vi med en større udvidelse af ordbogen. Derfor kan der forekomme henvisninger til ord og begreber, som endnu ikke er oprettet!

 

DU KAN DOWNLOADE EN PRÆSENTATION

AF SAMTLIGE BØGER AF ALICE A. BAILEY!

 

Forside-Midterspalte-Alice-A-Baileys-bøgerHvis du ønsker seriøs litteratur til dybere studier af de esoteriske emner, der præsenteres på VisdomsNettet, er Alice A. Baileys samlede værker og de compilationer, der er samlet på grundlag af hendes bøger, uden tvivl nutidens mest avancerede og detaljerede præsentation af åndsvidenskab.

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY". Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold.


Du kan også købe de 24 primære bøger som CD-ROM.

 


 

Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk,

for vi anbefaler, at du studerer

Alice A. Baileys bøger på originalsproget - engelsk!

 
Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! På VisdomsNettet er artikler med citater fra Alice A. Baileys litteratur oversat fra de engelske bøger og ikke kopieret fra de danske oversættelser. Alice A. Baileys bøger kan ikke længere fås på dansk, for Esoterisk Center Forlag er lukket! Derfor får du et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget: www.lucistrust.org/en

Oversigten over bøgerne kan downloades som PDF-fil og-eller læses på skærmen som læsefil. Direkte link til præsentationen af Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy: http://www.visdomsnettet.dk/i-14/

Under "LITTERATUR" finder du desuden undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat.

 

Forside-Midterspalte-e-bøger-

NU KAN DU DOWNLOADE

33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


 
o  ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o  BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o  CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o  CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o  DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o  DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o  DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o  DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o  DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o  DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o  DE SYV TEMPERAMENTER af Geoffrey Hodson
o  DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o  DRØMME af C.W. Leadbeater
o  FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o  GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o  GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o  INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  KARMA af Annie Besant
o  LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o  LYS PÅ VEJEN af M.C.
o  MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o  MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o  PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o  RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o  REINKARNATION af Annie Besant
o  TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o  TANKEKRAFT af Annie Besant
o  TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o  USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o  VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o  VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o  VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

 

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

Forside-Midterspalte-e-mail

SKAL VI SENDE DIG ET NYHEDSBREV,

NÅR DER SKER NOGET NYT PÅ VISDOMSNETTET?

 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice på hjemmesiden øverst til højre, eller du kan sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Så sørger vi for, at du kommer på mailinglisten. Hvis du senere fortryder, slettes din e-mail adresse naturligvis omgående.

 

Forside-Midterspalte-01-

LIVETS STORE SPØRGSMÅL

 

Mysterielæren eksisterer

Mennesket har altid søgt svar på livets tre store spørgsmål: "Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen?" Tidligere krævede denne søgen optagelse som neofyt i et tempel, og med hierofanternes hjælp og mysterieskolernes lære nærmede man sig svarene. I dag er selvbevidstheden så veludviklet, at mange mennesker er i stand til at søge svarene på egen hånd, for mysterielæren eksisterer stadig, men i dag kaldes den "åndsvidenskab".

Det ydre og det indre menneske

Iflg. åndsvidenskaben er mennesket et åndeligt væsen, der er klædt i stofformer eller forskellige legemer. Menneskets virkelige natur er derfor den indre udødelige ånd. Hvis mennesket vil vide, hvem det dybest set er, er det nødvendigt at studere og forstå dette evige aspekt, der kommer til udtryk gennem sine stofformer eller legemer og gradvis lade den guddommelighed, som mennesket dybest set er, komme til syne.

Åndsvidenskabeligt bibliotek

VisdomsNettet kan betragtes som en slags åndsvidenskabeligt bibliotek, hvor en rigdom af esoteriske emner stilles til rådighed i form af artikler og e-bøger samt et veldokumenteret meditationssystem. Og alle materialer er gratis. De kan frit downloades og studeres af enhver.

En videnskab - ikke en religion

Åndsvidenskab er ikke en religion. Man kan sige, at den på én gang er en filosofi og en videnskab. Den er en filosofi, fordi den giver en klar beskrivelse af evolutionsplanen for mennesket, planeten og solsystemet. Den er en forskning, som beskriver og anbefaler en metode, der gør det muligt at forkorte evolutionsforløbet, fordi en bevidst indsats gør det muligt at styre mere direkte mod målet. Den er en videnskab, fordi den ikke betragter disse områder som religiøse trosforestillinger, men som et forskningsområde, hvor konkret viden kan erhverves ved studier og undersøgelser, der er baseret på direkte iagttagelser.

 

Forside-Midterspalte-02- 

HVAD ER ESOTERISKE STUDIER?

 

Esoteriske studier vil medføre viden om sjælen, kendskab til Universet og til helheden, og man får en forståelse af forholdet mellem personligheden, sjælen og kosmos. Målet er praktisk forståelse af sjælens karakter og dens forbindelse og samspil med personligheden. Denne forståelse er baseret på åndsvidenskabelig forskning ved hjælp af veldokumenterede og gennemprøvede metoder.

Den første opgave for en esoteriker er at forstå kvaliteten og karakteren af de energier, der påvirker mennesket. Udbyttet af de esoteriske studier forudsætter derfor:

  • at man bliver opmærksom på og forstår naturen af de kræfter, der udgør personligheden (den lavere bevidsthed).
  • at man øger sin sensitivitet over for energierne, inspirationen og påvirkningerne fra sjælen (den højere bevidsthed).
  • at man accepterer og respekterer naturkræfternes energier, og ikke ser dem som tilfældigheder, men som bevidste kræfter og kvaliteter i aktion.

Hvis indsigten i de esoteriske studier omsættes til holdninger og handlinger, medfører det, at man begynder at leve et friere liv, hvor man udfolder den medfødte psykiske sensitivitet. Man arbejder med den mening og hensigt, der findes i alle menneskers liv, i samfundet, i nationen og i menneskeheden. At blive en esoteriker, er derfor at blive en lysbringer, en frontløber og en dedikeret verdenstjener.

Forside-Tre-sværhedsgrader

TRE SVÆRHEDSGRADER


Artikler og e-bøger er inddelt i tre sværhedsgrader:

Begyndere. Vidende. Erfarne.


Den aktuelle sværhedsgrad er markeret øverst på første side ved de enkelte artikler og e-bøger. Kategorierne er naturligvis kun vejledende. Åndsvidenskab eller esoterisk livsforståelse er et stort og vanskeligt emne, og det er naturligvis individuelt, hvad der opfattes som nemt eller vanskeligt - elementært eller avanceret. De tre kategorier er derfor udelukkende udtryk for VisdomsNettets vurdering af materialets sværhedsgrad.

Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook