Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (1 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (1 af 18)

e-Bog

VEJEN TIL FULDKOMMENHED

 

Fra gudommelig gnist

til fuldkomment menneske

 

Af Erik Ansvang

 

 Vejen til fuldkommenhed-e-bog-Spirituel-eller-åndelig-udvikling

Du kan frit downloade e-bogen "VEJEN TIL FULDKOMMENHED" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Den fulde artikel downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

Alt er energi – og energi er liv. Der er derfor kun ét liv og én oprindelig kraft i både Universet og mennesket, og ifølge åndsvidenskaben er målet med manifestationen fuldkommenhed.

Som navnet siger, er åndsvidenskab ikke en religion, men den er den esoteriske viden, der ligger til grund for alle religioner.  Man kan også sige, at åndsvidenskab både er en filosofi og en videnskab. Den er en filosofi, fordi den giver en klar beskrivelse af evolutionsplanen for det enkelte menneske, for menneskeheden, planeten og for solsystemet. Den er forskning, som – efter at have beskrevet hvordan evolutionen forløber – også viser og anbefaler en metode, der gør det muligt at forkorte dette udviklingsforløb, sådan at man med en bevidst indsats kan styre mere direkte mod målet. Den er en videnskab, fordi den betragter begge disse områder som et spørgsmål – ikke som en religiøs tro – men som konkret viden, der kan erhverves ved studier og undersøgelser.

Som en filosofi fortæller den, at solsystemet er en velordnet manifestation af et ufatteligt væsen, som mennesket blot er en lille del af. Alligevel beskæftiger den sig med denne lille del, der angår mennesket direkte, og behandler den udførligt.

Man plejer at sige, at mennesket har en sjæl. Som et resultat af direkte undersøgelser vender åndsvidenskaben denne udtalelse på hovedet og siger, at mennesket er en sjæl, der har et legeme − ja i virkeligheden flere legemer, som er menneskets redskaber i forskellige verdener. Disse verdener er ikke adskilte i rummet. De er til stede samtidig − her og nu − og de kan studeres. De er inddelinger af naturens stoflige side med forskellige grader af stoftæthed.

Mennesket lever i flere af disse verdener, men er normalt kun bevidst i den laveste, selvom det af og til i et glimt oplever nogle af de andre. Mennesket har allerede levet utallige liv – og det har mange at se frem til – og hvis man vil forstå det virkelige liv og formålet med det, må man se det i relation til ikke blot denne ene dag, der begynder med fødslen og ender med døden, men også de dage og de liv, der er gået forud og de, der venter i fremtiden på den lange rejse mod fuldkommenhed.


 

VEJEN TIL FULDKOMMENHED 

 

Af Erik Ansvang

  

Erik-Ansvang-forfatter-og-webmaster-på-VisdomsNettet

Erik Ansvang

 

 

INDHOLD

 

 • Side 1: VEJEN TIL FULDKOMMENHED
 • Side 2: Den skjulte livsstrøm
 • Side 3: Enhed, mangfoldighed og forskellighed
 • Side 4: Det åndelige livs love
 • Side 5: Discipelskab
 • Side 6: Syv slags disciple
 • Side 7: Vejen og målet
 • Side 8: Prøvestien
 • Side 9: Undervisningsmetoder
 • Side 10: Discipelskabets vej og indvielsesvejen
 • Side 11: Vanskeligheder undervejs
 • Side 12: Indvielsesvejen
 • Side 13: Fem indvielser i livets mysterium
 • Side 14: 1. indvielse
 • Side 15: 2. indvielse
 • Side 16: 3. indvielse
 • Side 17: 4. indvielse
 • Side 18: 5. indvielse

 

 

DET ENE LIV - DEN ENE VILJE

Den oprindelige kraft

i Universet og i mennesket

 

Alt liv er ét.

I dette ene liv kan menneskets kræfter

studeres, vækkes, udvikles og mestres.

 

 •  Grundlæggende er der kun én oprindelig kraft i både Universet og mennesket. Den er det første udtryk for foreningen mellem det universelle liv og det universelle rum – mellem ånd og stof. Denne kraft er viljen – det uimodståelige pres fra den rene ånd som driver livet ud fra kilden eller centret mod omgivelserne eller periferien. Dens mål er fuldkommenhed, dens iboende drivkraft er ønsket om erkendelse gennem ekspansion.

  Denne ene kraft er upersonlig uden at være blind. Det er en energi, der er gennemsyret af intelligens. Det er en kraft, der er målrettet i overensstemmelse med hensigten. Denne kraft er basis for tilværelsen. Den er hele universets fundament. Den er alvidende og allestedsnærværende, men opnår dog ikke almagt før ved slutningen af en evolutionsperiode.

  Når åndens kraft møder stoffets modstand, skabes der konflikt – det evigtvarende Armageddon, som er en forudsætning for at opnå fuldkommenhed gennem ordnet og systematisk udfoldelse.

  De fire elementer

  Grænserne i dette univers er den fysiske verdens fire elementer, som er grundlaget for naturens mange former. Livsviljen former stoffet til legemer. Livet knyttes til formen, som formgives af viljen eller hensigten. Som følge af det indre pres mod fuldkommengørelse, og det ydre pres fra indtrykkene udefra, øges evnen til sansning.

  Fra mineral til menneske

  I mineralriget er livet begrænset til kemisk affinitet – et grundlæggende udtryk for tiltrækning og frastødning. (Den første primitive sansning). I planteriget øges evnen til at opleve tiltrækning og frastødning – eksempelvis tiltrækning mod lys og varme og frastødning i forhold til samvær med visse andre plantearter. (Reaktion på sansningen). I dyreriget er evnen til at føle behag eller smerte stærkt udviklet. Dyrene kan bevæge sig omkring og opsøge det, de oplever som behageligt, og undgå det, de oplever som ubehageligt. Den spirende tænkeevne vækkes. (Valg af sansning). I menneskeriget kommer selvbevidstheden til gennembrud, fordi mennesket har en individuel sjæl. Men sjælen begynder i uvidenhed. Den må kæmpe, lære og lide for at bevæge sig den lange vej fra uvidenhed til alvidenhed. (Kontrol over sanserne gennem forståelse af årsag og virkning).

  Sfinksens symbolik

  Evnen til sansning vokser instinktivt i planten og dyret, men bliver til selvbevidsthed i mennesket. Løven bliver sfinksen – det mystiske dyr med menneskehoved, løveforkrop, oksebagkrop og ørnevinger, som i sin symbolik skjuler hemmeligheden om menneskets forhold til de fire elementer. Ørnevingerne er nu bredt ud, og bevidstheden kan hæve sig mod den abstrakte tankes rige. Menneskehovedet eller tænkeevnen hersker over dyrekroppen eller instinktet. Mennesket har rejst sig og står nu oprejst. Det er et selvstændigt individ – et mikrokosmos hvori viljen og livet er forenet i fuld selvbevidsthed, på samme måde som vilje og liv tidligere var forenet ved universets skabelse.

  (Link til artikel om sfinksens symbolik: Hellig Videnskab)

  Udstyret med selvstændig vilje, selvstændigt liv, selvstændigt ansvar er mennesket nu et frit væsen i universet alene styret af universelle lovmæssigheder. Først misbruges denne frihed på det groveste. Krænkelse af loven medfører, at loven demonstrerer sine uforanderlige betingelser. Resultatet er lidelse, som gennem sin virkning anviser den rette vej mod målet. Gradvis gøres mennesket til en lovlydig kosmisk borger.

  Mennesket bliver lovene

  Bevægelsen mod fuldkommengørelse må forvandles fra at være en instinktiv drift til at blive selvvalgt og selvkontrolleret. Mennesket lærer lovene, adlyder lovene og opnår stadig større frihed gennem denne lydighed. Til sidst bliver mennesket lovene. Først da er mennesket et virkeligt menneske – et trefoldigt væsen bestående af vilje, liv og lov.

  Her starter processen med selvbevidst og med målrettet at studere, udvikle og kontrollere de trefoldige indre kræfter. Mennesket søger nu fuldkommengørelse eller mesterskab gennem vilje, liv og lov. Det åndelige liv begynder. Vejen mod fuldkommenhed søges, findes og betrædes. Den åndelige vilje dybt i det indre søges som en åndelig gnist, der oprindeligt udsprang fra den universelle flamme. Viljen vokser i kraft. Formens verden mister sit tag. Det, som så længe har været skjult åbenbares. Det indre liv styrer nu det ydre.

 • Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
  Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


  Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
  Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED