Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Forside-Menu-Banner-Intentioner 

 

VisdomsNettets

 

ORGANISATION,

MÅLSÆTNING &

MÅLGRUPPER

 

Indhold:

  • Fondens formål
  • Fondens opgaver
  • Fondens bestyrelse
  • Fondens organisation
  • Fondens målgrupper

Menu-Intentioner-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Fondens formål

VisdomsNettet er en privat humanitær og almennyttig fond. Fondens formål er oplysningsvirksomhed via internettet for derved at medvirke til at fremme fred i verden og udbrede åndsvidenskabens livssyn. Det gøres ved at skabe øget forståelse af fælles humanitære og holistiske værdier, inspirere til fred og ved at bidrage til global enhed. Fonden tilstræber at medvirke til skabelse af rigtige menneskelige relationer, sådan som de kommer til udtryk i målsætningen for FN’s humanitære arbejde og i overensstemmelse med verdensreligionernes bestræbelser. Fonden forsøger gennem sit arbejde at øge forståelsen for åndsvidenskabens forskning og erkendelser og de åndelige værdiers relevans i hverdagen og samfundsudviklingen.

Menu-Intentioner-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Fondens opgaver

De væsentligste redskaber til opfyldelse af Fondens formål er information og meditation. Fondens aktiviteter er derfor organiseret som tre primære ansvarsområder: Information, meditation og fredsinspiration. Fonden forsøger at tiltrække donationer til opfyldelse af Fondens formål.

Informationsopgaven omfatter løbende fremstilling af materialer, der oplyser om forudsætningerne for skabelse af fred og etablering af rigtige menneskelige relationer – herunder informationer, der fokuserer på holisme og tilsigter syntese. Informationsmaterialerne formidles via Fondens hjemmeside. Materialerne kan frit downloades. Links til beslægtede grupper skal godkendes af bestyrelsen. Informationsopgaven omfatter nyhedsbreve, artikler, undervisningsmaterialer, e-bøger og -kompilationer.

Meditationsopgaven omfatter information, der øger kendskabet til meditation samt forståelse af meditation som et middel til indsigt og åndelig vækst, der gør det muligt for det enkelte menneske at frigøre indre ressourcer. Den overordnede opgave er at inspirere enkeltpersoner og grupper til at deltage i gruppemeditationer ved fuldmåne, samt at praktisere skabende meditation til fremme af åndelighed og rigtige menneskelige relationer. Fonden udarbejder meditationsmateriale, der tilbydes gratis via Fondens hjemmeside.

Fredsopgaven omfatter information om den nyeste konfliktforskning samt inspiration til seriøse alternativer til kriser og krig – herunder subjektivt fredsarbejde ved hjælp af meditation. Artikler med analyser af aktuelle kriser stilles til rådighed på Fondens hjemmeside.

Menu-Intentioner-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Fondens bestyrelse

Fondsbestyrelsen består af 3-5 personer, som alle arbejder uden løn. Accept af Fondens formål og det humanistisk-holistiske værdigrundlag, som det er formuleret i Fondens vedtægter, er en forudsætning for at indgå i fondsbestyrelsen. Ved afgørelser i fondsbestyrelsen tilstræbes konsensus eller almindeligt flertal, hvis konsensus ikke kan opnås. Ved stemmelighed gælder formandens stemme dobbelt.

Det er fondsbestyrelsens ansvar at fastlægge og overvåge den overordnede linje for Fondens praktiske arbejde i overensstemmelse med Fondens formål, samt at disponere over Fondens midler i henhold til vedtægterne.

Menu-Intentioner-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Fondens organisation

Fonden administreres i praksis af et sekretariat, der varetager den overordnede styring af Fondens arbejde. Samtlige medarbejdere arbejder uden løn.

Menu-Intentioner-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Fondens målgrupper

Fonden har to primære målgrupper: Givere og modtagere. Målgruppens givere er potentielle og aktuelle donatorer, som yder økonomisk støtte til Fondens arbejde. Fonden opfordrer løbende potentielle donatorer til at støtte arbejdet. Modtagelse af donationer må dog aldrig forpligte Fonden til at fremsætte holdninger eller budskaber eller medvirke i aktiviteter, der er i strid med Fondens formål eller vedtægter.

Overordnet er målgruppens modtagere ethvert humanistisk-holistisk indstillet menneske eller grupper af mennesker med denne grundholdning. Mere specifikt er målgruppen åndeligt søgende mennesker uafhængig af trosretninger. Som eksempel kan nævnes enkeltpersoner og grupper inden for åndsvidenskabelige kredse, religiøse grupperinger inden for alle trosretninger samt naturvidenskabelige miljøer, der viser seriøs interesse for tilværelsens grænseområder.

Menu-Intentioner-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab