Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRĹDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BŘGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJŘ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Alkymi

Betydning
(Arabisk). Alkymi stammer fra ”al”, der betyder ”den” og ”kimiya”, der betyder ”vises sten”. Al-Kimiya er imidlertid et arabiseret ord, der stammer fra det græske ”chemeia”, der betyder ”væske” eller saft, der er udtrukket fra en plante. Chemeia kan derfor oversættes med ”livets vand”. ”Al-Kimiya” eller ”Ul-Khemi” blev til Alkymi, dvs. den guddommelige magis kunst. Men hvis man gĂĄr længere tilbage i tiden, stammer Alkymi fra den egyptiske skabergud Chem eller Khem. Ordet ”Khem” er identisk med navnet pĂĄ skaberguden Khnum. De gamle egyptere sagde, at ”Khnum giver ĂĄnden form og liv”, for han var symbol pĂĄ den guddommelige kraft, der omsatte den guddommelige hensigt og plan til det skaberværk, der kaldes Universet. Khnums enestĂĄende alkymistiske handling bestod i at forvandle absolut intet til absolut alt (Universet i sin helhed), og det mĂĄ betegnes som en guddommelig alkymistisk proces. Khnums arbejde var derfor en forudsætning for skabelse og udviklingen af stof, tid og rum, af cyklisk bevægelse og af begyndelse og slutning. Egyptens navn havde ogsĂĄ relation til de alkymistiske processer. Egypten hed oprindeligt ”Kemit”, der betyder ”den sorte jord”. Navnet var inspireret af det sorte slam fra Nilen, der gjorde Egypten til et frugtbart land midt i den livløse ørken. ”Kemit” blev senere til det græske ”chemeia”, der blev forvandlet til det nutidige ord: ”Kemi” – eller ”Alkymi”. Egypten og dets civilisation var planlagt til gennem forvandlingen fra sort jord eller mørkt stof til at blive et tempel for ĂĄndeligt lys. Kemit eller den sorte jord var derfor symbol pĂĄ mørk materialisme, som kendetegner de tidlige stadier i menneskets ĂĄndelige udvikling. Alkymi er ”naturens kemi”. Alkymi beskæftiger sig med naturens finere kræfter, som eksoterisk set er en søgen efter midler til at forvandle uædle metaller til guld ved hjælp af f.eks. ”de vises sten” – lapis philosophorum (kabbalistisk alkymi). Forvandlingen er mulig, men det er en søgen, der kun repræsenterer alkymiens rent fysiske eller materielle aspekt. Esoterisk set arbejder alkymien pĂĄ at forvandle menneskets lavere firfoldighed til den højere ĂĄndelige triade, som smelter sammen i en syntese og bliver Ă©t, nĂĄr de ĂĄndelige, alkymistiske processer er fuldført – og her er der tale om ĂĄndelig eller esoterisk alkymi. Det er det, rosenkreuzerne kalder ”det kymiske bryllup”. De uædle metaller symboliserer det lavere sinds begær, lidenskaber og vrangforestillinger, og rent guld er den visdom, der opstĂĄr nĂĄr højere Manas forbindes med Buddhi. Middelalderens rosenkreuzere var alkymister, der ledte efter ”den skjulte ĂĄnd” i alt uorganisk stof, og som af frygt for forfølgelser skjulte deres esoteriske filosofi bag et slør af symbolik. Alkymi beskæftiger sig som sagt med naturens finere kræfter og forskellige tilstande, og alkymisten forsøger med mere eller mindre symbolsk sprogbrug at vise de uindviede sĂĄ meget af ”mysterium magnum” som det var sikkert at afsløre for en egoistisk og grĂĄdig menneskehed. Som det første princip postulerer alkymisten, at der findes et bestemt universelt opløsningsmiddel, som medfører, at alle sammensatte legemer opløses i den homogene substans, som de alle er opstĂĄet fra. Det er en substans, som alkymisten kalder ”rent guld” eller ”summa materia”. Opløsningen, der ogsĂĄ kaldes ”menstruum universale”, rummer kraften til at fjerne alle sygdomme fra menneskekroppen. Den kan forny ungdommeligheden og forlænge livet. SĂĄdan er ”lapis philosophorum” − de vĂ­ses sten. Alkymi kom først til Europa via Geber − den arabiske vismand og filosof fra det 8. ĂĄrh. e.Kr. − men Alkymi var kendt og praktiseret i Kina og Egypten i ĂĄrtusinder tilbage i tiden. Man har fundet utallige papyri om alkymi og andre beviser pĂĄ, at det var faraonernes og præsternes foretrukne studier, og informationerne er bevaret under den overordnede betegnelse ”hermetiske skifter” – Corpus Hermeticum. Man studerede Alkymi pĂĄ tre særskilte niveauer, som giver mulighed for mange fortolkninger − kosmisk, menneskelig og fysisk. De tre metoder blev kategoriseret under de tre alkymistiske egenskaber − svovl, kviksølv, og salt. Forskellige forfattere har oplyst, at der henholdsvis er tre, syv, ti og tolv processer, men de er alle enige om, at der kun er Ă©t formĂĄl med Alkymi: At transmutere grove metaller og forvandle dem til rent guld. Men hvad der menes med ”det rene guld”, er der meget fĂĄ, der har forstĂĄet. Der er ingen tvivl om, at naturen rummer mulighed for en transmutation af grovere metaller til finere – dvs. til guld. Men det er kun Ă©t af alkymiens aspekter. Det er det fysiske og rent materielle aspekt, for de samme processer foregĂĄr i Jordens indre. Men desuden har Alkymi en symbolsk, psykisk og ĂĄndelig betydning. De kabbalistiske alkymister stræber efter erhvervelse af den førstnævnte metode, men de esoteriske alkymister er ikke interesseret i fysisk guld, for de retter al opmærksomhed og alle bestræbelser pĂĄ transmutation af den lavere firfoldighed, sĂĄ den kan indgĂĄ i en syntese med den ĂĄndelige treenighed i mennesket. Menneskets sjælelige, mentale, astrale og fysiske bevidsthedsplaner sammenlignes derfor med de fire elementer − ild, luft, vand og jord – eller de tre elementer svovl, salt og kviksølv, der er en betegnelse for ĂĄnd, krop og sjæl − eller ild, jord og vand. Hvert element rummer en trefoldig sammensætning − fast, vekslende og flygtig. Man ved kun lidt eller intet om oprindelsen til filosofiens arkaiske gren, men der er ingen tvivl om, at den gĂĄr forud for konstruktionen af enhver kendt zodiak. Der er heller ikke tvivl om, at den beskæftiger sig med naturens personificerede kræfter, og at den muligvis ogsĂĄ har inspireret til verdens mytologier. Der er heller ingen tvivl om, at den sande transmutation (pĂĄ det fysiske plan) var kendt i de gamle civilisationer, men at den er gĂĄet tabt ved begyndelsen af den sĂĄkaldte historiske periode. De fleste i Europa beskyldte alkymisterne for at være fupmagere og charlataner, men tænkere som Roger Bacon, Agrippa, Henry Khunrath og den arabiske Geber var alt andet end fupmagere. Naturvidenskabens forskere, som i nutiden reformerer fysikkens videnskab pĂĄ baggrund af Demokrites teori om atomet, der er genfremsat af John Dalton, ”glemmer”, at Demokrites fra Abdera var alkymist, og at et tankesind, der var i stand til at trænge sĂĄ dybt ind i naturens hemmelige processer, mĂĄ have haft gode grunde til at blive hermetisk filosof. (Se ogsĂĄ Alkahest, Buddhi og Manas).

Se alle ord begyndende med A
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Hřjre-spalte-Nćste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Ćterlegemet
Annie Besant: ĆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Hřjre-spalte-Artikler-pĺ-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Hřjre-spalte-Nyeste-eBřger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Hřjre-spalte-eBřger-pĺ-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Fřlelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FŘLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopćdi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPĆDI


Hřjre-spalte-Trykte-břger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegĺder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGĹDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er pĺ Facebook