Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Isis

Betydning
(Egyptisk). Isis – den egyptiske gudinde – hed oprindeligt ”Ast”, som betyder ”trone”. I en senere periode blev det oldegyptiske navn ændret til ”Issa”, som forgrenede sig til det græske ”Isis”, der er identisk med ”Sirius” – ”Astri” (indisk) – ”Ishtar” (babylonisk) – Asthare (syrisk) – ”Ester” (jødisk) – ”Aster” (Latin) – ”Estella” (spansk) – ”star” (engelsk) – ”stjerne” (dansk). På koptisk hed hun ”Uasi”, og hendes ægtefælle var ”Uasar” (Osiris). ”Isis Latona” er den romerske Isis. Hun var datter af guderne Geb (Jorden) og Nut (Himmelrummet eller Mælkevejen). Den egyptiske gudinde Isis var datidens Verdensmoder. Hun var også jomfrumoderen, for Osiris gjorde hende frugtsommelig, selv om han var død og befandt sig i Himlen. I stedet fik hun rakt et ankh-kors (livets kors) til næsen, og hun indåndede de hellige guddommelige ånde, og dermed blev hun frugtsommelig med gudebarnet Horus. Der er derfor ingen tvivl om, at de kristne kopierede idéen med den ubesmittede jomfrumoder, befrugtningen via Helligånden og fødslen af ”Guds søn”, som skulle komme som frelser fra de gamle egyptere. Isis blev også kaldt ”kvinden klædt i Solen”. Hun symboliserede legemer, stof og form. Hun repræsenterede kredsløb, rytmer og perioder. Hun var legemet, der modtog livet. Hun var minuspolen og hendes maskuline modpol var Osiris. Hun var Månen – Osiris var Solen. Isis er sædvanligvis afbildet som en kvinde, der bærer en gribbekrone. Over gribben løfter to lange svagt buede kohorn sig mod himlen. Mellem hornene er der en solskive. Andre gange bærer hun en lille tronstol på hovedet som symbol på, at hun er stoffets og formens herskerinde, for hun er stof og former. Isis er en meget nuanceret gudinde, men i hovedtræk er hun ”stoffets store moder”, for hun er den allerhøjeste fineste essens af alle substanser, af alt stof og al form. Den guddommelige moder var selvreproducerende, og i sanktuarierne lærte neofytterne om stoffets og formernes reproducerende egenskaber. Men de lærte naturligvis også om den guddommelige befrugtende aktivitet i naturen, som kræver en maskulin modpol – Osiris. Universet er en gigantisk tankeform, som udtrykker ”Den Enes” vision. Når visionen fødes, begynder den at antage form, og den løfter sig som en lotusblomst op af urhavet. I legenden om Verdensmoderen sammenlignes Isis med en kosmisk lotus, og fordi hun repræsenterer alt stof på alle niveauer, er det ikke overraskende, at Øvre-Egypten (den sydlige del af Egypten) symboliseres af en lotusblomst. Øvre-Egypten symboliserer de lavere chakraer i det hellige egyptiske legeme (landet), og Isis-templet på Philae i nutidens Aswan ligger i landskabets rodchakra, for Isis er roden til alt stof og alle former. Isis og lotusblomsten er derfor identiske symboler, og Isis kaldes – ”den hellige jomfru i lotussen” og ”det himmelske bæger”. Isis symboliserer de legemer eller former, der rummer den guddommelige bevidsthed. Lotusblomsten er et perfekt symbol på relationen. Blomsten danner et bæger, og inden i blomsten lyser den gyldne skønhed. Derfor udtrykker Isis den øverste universelle tankevirksomhed, det guddommelige tankesind eller ren visdom. Isis er et kosmisk symbol, men ud fra princippet ”som foroven således også forneden, som i det store således også i det små”, repræsenterer hun principielt det samme i det enkelte menneske. Isis og alle andre gudinder symboliserer stof og legemer, som rummer livet eller bevidstheden, men Isis er essensen af dem alle – og derfor er hun Verdensmoder. Åndsvidenskaben oplyser, at i mennesket er Isis den åndelige essens. Isis symboliserer menneskets egenskaber. Alle erfaringer opmagasineres i legemer (former). De fysiske erfaringer lagres i det fysiske permanente atom. De følelsesmæssige erfaringer opmagasineres i det astrale permanente atom, og de mentale erfaringer opbevares i den mentale enhed. Sjælens egenskaber, som er den positive essens af de erfaringer, der erhverves liv efter liv, opbevares i kausallegemet som essens eller egenskaber og talenter. Gudinden Hathor, som er et aspekt af Isis og derfor blev beskrevet som søster til Isis, symboliserer kausallegemet eller sjælslegemet. Isis er reelt også kausallegemet, men hun symboliserer desuden både højere og lavere legemer. Isis’ sorg over sin ægtefælles (Osiris’) død, og hendes vandringer i jagten på hans krop, er identisk med den legende, man møder i den græske mytologi om Demeter, der søger efter sin datter Persefone. Isis havde angiveligt viden om mantraers styrke, og hun genoplivede bl.a. sin forgiftede søn, Horus, med mantraer. Osiris, Isis og Horus udgør den mest kendte egyptiske triade, der består af Fader-Moder-Søn, som uden tvivl har været inspiration til den kristne Treenighed – Fader-Søn-Helligånd. (Se også Ankh, Demeter, Geb, Hathor, Horus, Horus den Ældre, Ishtar, Kausallegeme, Nephthys, Nut, Osiris, Persefone og Verdensmoder).

Se alle ord begyndende med I
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Hjre-spalte-Nste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-terlegemet
Annie Besant: TERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Hjre-spalte-Artikler-p-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Hjre-spalte-Nyeste-eBger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Hjre-spalte-eBger-p-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Flelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopdi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPDI


Hjre-spalte-Trykte-bger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er p Facebook