Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

(Sanskrit). Karma stammer fra roden ”kri”, der betyder ”at gøre”, ”at udføre” eller ”at handle”. At handle vil sige årsagerne til og konsekvenserne af handlingen – dvs. den, der s
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Karma

Betydning
(Sanskrit). Karma stammer fra roden ”kri”, der betyder ”at gøre”, ”at udføre” eller ”at handle”. At handle vil sige årsagerne til og konsekvenserne af handlingen – dvs. den, der skaber forandringer. Normalt oversættes karma med ”handling”, og man siger, at karma er ”skæbnebestemt”, for al handling er årsagsskabende, men det er vigtigt at vide, at ikke-handling også betragtes som handling. Karma er loven om årsag og virkning. Princippet i karmaloven er i overensstemmelse med Isaac Newton, der sagde: ”Enhver aktion medfører en lige så stor og modsatrettet reaktion”. Karmaloven kaldes derfor retfærdighedens og gengældelsens lov: ”Hvad et menneske sår, skal det høste”. Karma skaber balance og genopretter harmoni, og derfor skaber karmaloven retfærdighed iflg. kausalitetsprincippet. Karma genskaber ligevægt ved at kompensere og justere alle handlinger, som er urimelige eller forkerte. Derfor kaldes karmaloven ofte loven om gengældelse, men karma indebærer hverken belønning eller straf. Loven er baseret på naturens behov for harmonisk ligevægt. Karma er ofte misforstået som ”skæbnens uafvendelighed”, men karma står reelt for alt det, man ikke har været bevidst om, det, som man kun har forstået delvist, og det, som man har undladt at konfrontere. Ved et menneskes positive eller negative karma forstår man den samlede opsparede sum af virkninger, som mennesket selv har været årsag til i det aktuelle liv eller i tidligere inkarnationer, og som før eller senere skal afbalanceres. Karma betinger på den måde et menneskes skæbne i næste eller fremtidige liv. Karmaloven virker bl.a. via underbevidstheden, som får mennesket bragt i situationer, hvor det kan gennemføre de opgaver, ønsker og beslutninger, der endnu ikke er opfyldt. Det er vigtigt desuden at inddrage den kollektive karma – dvs. den sociale påvirkning, som et mennesket er udsat for, og som spiller en rolle i menneskes karma. Iflg. buddhismen er karma den moralske kerne hos enhver skabning, og det er kun karmaen, der overlever døden og fortsætter i reinkarnation. Det betyder, at der ikke bliver andet tilbage af personligheden end årsagerne, som personligheden har skabt. Årsagerne er udødelige. Den græske gudinde Nemesis, som er den straffende retfærdighed, var en personificering af et af karmas aspekter. Nemesis har imidlertid kun én betydning − dårlig karma. Nemesis og mange andre navne blev en praksis, som i populære forestillinger antog skikkelse af hævnende guder. Årsagen er, at intet er livløst i Universet, og derfor er det ikke overraskende at høre om Karmas Herrer og eller lipikaer, der holder regnskab med karmaen iflg. åndsvidenskaben. Karma skal naturligvis overføres af levende skabninger, for der findes ikke andre muligheder. Universet og den universelle natur er ikke andet end én stor og næsten grænseløs skabning med en struktur, lovmæssigheder og aktiviteter, som består af utallige hierarkier, der er opbygget af skabninger i alverdens kvaliteter. De betinger ikke alene naturen, for de er i virkeligheden selve den universelle natur. Menneskets handlinger udvikler reelt levende skabninger, som påvirker andre mennesker, og i sidste ende reagerer de på den, der har skabt dem. Skabningerne er karmas repræsentanter på ét plan, og på højere planer er det andre skabninger, der repræsenterer karma. En esoteriker eller en filosof taler derfor aldrig om forsynets godhed eller ondskab, men identificerer den med karma. Effekten af karma på mennesket er derfor blot en naturlig reaktion på dets handlinger, som kan betegnes som halve handlinger, for de er ikke afsluttet, før reaktionen respekteres og harmoni og balance genskabes. Konsekvenserne af handlingerne opstår ikke nødvendigvis omgående, og derfor kan de vise sig på et senere tidspunkt i livet eller i kommende liv, hvor mennesket har udviklet evnen til at forstå reaktionen og ændre adfærd. Karma tilsidesætter ikke menneskets fri vilje, Karma indebærer heller ikke fatalisme (opfattelsen af, at alt er forudbestemt) eller mekanistisk determinisme. Karma er ikke en mekanisk kæde, der forbinder årsag og virkning, for det vil medføre, at enhver handling er forudbestemt af tidligere handlinger og ingen anden årsag. Mennesket er dybest set en guddommelig gnist, der udtrykker sig via en række legemer, der gør det muligt at være bevidst og handlende på legemernes respektive planer. Pga. af kontrakten med højere planer har mennesket magt til at bringe nye kræfter i aktion, og derfor er det ikke bundet til sin karma i mekanistisk forstand. På den anden side er det meningsløst at tale om en absolut fri vilje. Mennesket har først og fremmest frie valg. Viljen bliver imidlertid mere og mere frigjort efterhånden som mennesket trænger dybere ind i sin natur − men processen skal altid aktiveres af et motiv, og dermed bliver karmaen betinget af motivet. Der er mange typer af karma − eksempelvis menneskehedens karma, racens karma, den nationale karma, familiekarma, individuel karma osv. Karma er en kæde af årsagssammenhænge. Er der i tale om et menneske, kan man sige, at det i sin natur opsummerer både fortid og fremtid, som er dets personlige karma. Men hele Universet og alle skabninger er desuden forbundet, og derfor kan intet menneske have eksklusive interesser, og dybest set er alle skabningers karma forbundet og identiske. Karma hverken straffer eller belønner. Karma i sit moralske aspekt er udtryk for kosmisk retfærdighed. Karma forhindrer ikke, at man hjælper andre, og karma gør det heller ikke formålsløs at praktisere medfølelse, for man påfører sig som sagt ansvar ved både at undlade at handle og ved at handle. (Se også Buddhisme, Fri vilje, Karma-bandha, Karma-Nemesis, Karma-phala, Karma-sakshin, Karma-yoga, Karma-saya, Lipika, Nemesis og Årsag og virkning).

Se alle ord begyndende med K
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Hjre-spalte-Nste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-terlegemet
Annie Besant: TERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Hjre-spalte-Artikler-p-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Hjre-spalte-Nyeste-eBger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Hjre-spalte-eBger-p-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Flelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopdi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPDI


Hjre-spalte-Trykte-bger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er p Facebook