Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Kausallegeme

Betydning
(Latin). Kausal eller kausalitet stammer fra ”causa”, der betyder ”årsag”, eller det henviser til noget, der rummer årsagen. Kausal henviser dermed til forholdet mellem årsag og virkning. Kausallegemet er derfor ”årsagslegemet”, for det er årsagen til, at menneskets sjæl utallige gange inkarnerer i skiftende personligheder. Kausallegemet er derfor sjælens legeme, som er et relativt udødeligt legeme. Iflg. åndsvidenskaben befinder kausallegemet – sjælens legeme – sig på det højere mentalplan – dvs. de tre øverste underplaner af mentalplanet − og graden af sjælens udvikling står i forhold til menneskets moralske og åndelige niveau. På sanskrit kaldes kausallegemet karana-sharira eller karanopadhi. Kausallegemet opløses efter 4. indvielse (symboliseret af korsfæstelsen), når behovet for reinkarnation på de lavere eksistensplaner ophører. Sjælen stiger nu op til det buddhiske plan − det 5. naturrige, der også kaldes ”det overmenneskelige rige”. Kausallegeme og sjæl er to udtryk, der ofte opfattes som identiske, men der er en markant forskel. Det er et grundprincip i åndsvidenskaben, at ånd (liv) forenes med stof (form), hvorved sjælen (bevidsthed) opstår. Kausallegemet er den stofform, som ånden beliver, og dermed opstår sjælen. Sjælen er derfor bevidstheden i kausallegemet. Ordet sjæl, som anvendes i åndsvidenskaben, svarer ikke til psykologiens ”ego”, men er reelt det bevidsthedscenter, der i dybdepsykologien kaldes ”Selvet”. I åndsvidenskaben betragtes sjælen som det virkelige menneske, der periodisk sender et aspekt af sig selv ned i skiftende personligheder gennem en række på hinanden følgende inkarnationer. Sjælen betragtes som det højere aspekt af tankesindet, der er uløseligt forbundet med den højere intuition, som er oplyst af monaden (ånden). Kausallegemet er derfor sjælens ”hjem”. Kausallegemet fungerer som legeme for abstrakt tænkning og som opbevaringssted for essensen af al den erfaring, der indhøstes i talrige inkarnationer. Det skal ikke opfattes i rumlig betydning, men snarere som et kompleks af vibrationsmuligheder, der er årsag til fremtidige handlinger og erfaringer, og derfor kaldes sjælens legeme på sit eget plan for kausallegemet – årsagslegemet. Kausallegemet er reelt intet legeme − hverken objektivt eller subjektivt. Det er buddhi, som også kaldes den åndelige sjæl, fordi den er den direkte årsag til sushupti-tilstanden, der fører til turya-tilstanden − den højeste samadhi-tilstand. Den kaldes som sagt karanopadhi − ”grundlaget for årsagen” − af taraka raja yogierne. I Vedanta-systemet korresponderer den til både vijnana-maya-kosha og ananda-maya-kosha. Den sidstnævnte kommer lige efter atma, og er derfor den universelle ånds legeme. Buddhi alene kan ikke kaldes et kausallegeme, men det bliver et legeme sammen med manas. (Se også Ananda-maya-kosha, Anna-maya-kosha, Atma, Buddhi, Buddhisk plan, Karanopadhi, Karana-sharira, Mana-maya-kosha, Manas, Monade, Samadhi, Sjæl, Solengel, Sushupti, Vedanta og Vijnana-maya-kosha).

Se alle ord begyndende med K
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook