Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Hierarki

Betydning
(Græsk). Hierarki stammer fra ”hieros”, der betyder ”hellig”, og ”arkhia”, der betyder ”styre” eller ”herskere”. Hierarki betyder derfor ”helligt styre” eller ”hellige herskere”. Oprindeligt blev ordet fortolket som ”præstevælde” eller ”rangordning af indviede mennesker”. Betegnelsen henviste primært til graduering af kirkelige embeder, som blev udviklet i 200- og 300-tallet. I romersk-katolsk kirkeret er hierarki betegnelsen for over- og underordningsforholdet mellem de gejstlige på to planer: Ordination og jurisdiktion. Der findes en lang række vielsesgrader og tilsvarende grader af kirkelig fuldmagt. Den egentlige doms- og lærefuldmagt tilkommer paven og biskopperne. Modsætningen til hierarki er heteraki, der betyder forskellige styreformer. Hierarki er et system, der bruges til at rangordne og organisere. Inden for vidensorganisering og klassificering udgør hierarkiske klassifikationssystemer en form for vidensordning. Ordets oprindelse afslører, at det hierarkiske princip bygger på tanken om et helligt styre eller et styre, der er lagt i hænderne på hellige, ophøjede, oplyste eller víse mennesker. Den hierarkiske grundtanke er derfor ikke et magthierarki, men et visdomshierarki. Den hierarkiske rangordning findes ikke kun i menneskeriget. Princippet for rangordning gælder overalt i naturen og i kosmos. Det hierarkiske princip kan defineres sådan: ”Et hierarki er resultatet af en proces, der skaber rangfølge, hvorved niveauer af tiltagende kompleksitet, fleksibilitet og koordination skabes i form, funktion og adfærd”. Den hierarkiske rangfølge strækker sig fra det relativt enkle til det relativt komplekse. Beviser for hierarkisk rangfølge findes overalt, og man kan se den som ”styrende funktioner”. Det skal forstås sådan, at det, der styrer, befinder sig på et højere niveau, end det, der styres. Spørgsmålet er, om der overhovedet findes en handling, en genstand, en proces eller en idé, der ikke er hierarkisk af natur. Det hierarkiske system befinder sig potentielt i det kosmiske kim, som er roden til hele det manifesterede univers, og derfor gennemtrænger det hierarkiske system hele det manifesterede univers gennem alle dele fra det højeste til det laveste. Der skal bruges et målestoksforhold baseret på 7, 10 eller 12 for at definere den hierarkiske struktur. Hvis man bruger 10-skalaen, ser man, at lederen af ethvert hierarki er det lavest stående medlem af den dekade (en gruppe på ti), der ligger umiddelbart over, men det lavest stående medlem af samme hierarki er desuden leder af den lavere dekade, og derfor er skalaen reelt en 9-skala. Det forklarer, hvorfor 9 betragtes som et helligt tal i de gamle civilisationers regnemetoder, for det indebærer princippet om cyklusser, der overlapper hinanden. (Se også Dekade, Hvide Broderskab, Loka og Tala).

Se alle ord begyndende med H
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook