Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (11 af 11)


Sjette år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (11 af 11)

IV. Virkninger

 

… den skabende evne kommer til udtryk som udstråling og magnetisme. Udstråling og magnetisme giver den, der er i besiddelse af den skabende evne, det materiale, der kræves til skabelse og magnetisk kraft. Udstrålingen danner derefter en passende form med en passende skønhed. Kreativitet er resultatet af en sindstilstand og en speciel tilstand af væren. Den viser et udviklingstrin, hvor disciplen er tydeligt "radioaktiv". Disciplen kan ikke længere lade være med at skabe på en eller anden måde, ligesom disciplen heller ikke kan lade være med at leve.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 592

 

Når den nødvendige koncentration, forståelse og relation er blevet så dyb som mulig, vender aspiranten (ved en viljeshandling og ved hjælp af den skabende imagination) søgelyset og ser en levende lysstråle strømme frem og gennemtrænge blændværket. Aspiranten skal visualisere en bred skinnende stråle, der strømmer frem fra det oplyste sind og ind på astralplanet.

Alice A. Bailey: Blændværk, s. 196

 

Healeren skal vide, hvordan man bærer sig ad med at udstråle, for sjælens udstråling vil stimulere sjælsaktiviteten hos den, der skal helbredes, og det sætter den helbredende proces i gang. Udstrålingen fra healerens mentallegeme vil oplyse patientens tankesind og polarisere patientens vilje. Udstrålingen fra healerens astrallegeme, der skal være uselvisk og under kontrol, vil påføre patientens urolige astrallegeme en rytme, der gør det muligt for patienten at handle rigtigt, mens udstrålingen fra æterlegemet, der arbejder via miltcentret, vil hjælpe med til at skabe orden i patientens energilegeme og på den måde lette healingarbejdet.

Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 18-19
Se også ss. 106-108 og 601-605

 

I nutidens ariske race afhænger magnetisk renhed ikke af fysiske øvelser, men er stadig – for hovedparten af menneskeheden – afhængig af følelsesmæssig disciplin. Hos den sande healer i Den Nye Tidsalder er den afhængig af det "oplyste magnetiske område i hovedet". Det fungerer som et aktivitetsområde for sjælen, der arbejder gennem hovedcentrene og er fokuseret i det magnetiske felt, som centrene danner. Når alle legemets kræfter og healerens opmærksomhed er centreret i hovedet, og når astrallegemet er i ro, og tankesindet fungerer aktivt som overfører af sjælsenergi til de tre hovedcentre, er der etableret en udstråling eller en energistrømning, der virker som en stærk kraft i healingen. Udstrålingen er intensiv – ikke som fra almindeligt lys, men som mængden af udstrømmende stråler af aktiv energi, der kan nå patienten og stimulere de centre, der har behov for det …

Når patientens karma eller livsmønster tillader det, bliver energistrålerne (der kommer fra det magnetiske felt i healerens hoved) til det, der kaldes "uddrivende udstråling", for de kan jage de kræfter væk, der skaber og forværrer sygdommen …

Healere skal huske, at når de tre centre i hovedet er forbundet, når det magnetiske felt er skabt, og når udstrålingen er opnået, kan healeren benytte pandecentret som et styrende redskab for den "uddrivende udstråling".

Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 537-538

 

 

Skabende-meditation-Sjette-år-02

 

Oplysning

 

Hvis man har fulgt VisdomsNettets meditationssystem for Skabende Meditation, vil man kende både meditationen og metoden til at studere ved hjælp af den tibetanske mester Djwhal Khuls oplysninger og anvisninger i Alice A. Baileys bøger. Derfor overlades det nu til den studerende at arbejde videre på egen hånd og på basis af selvstudier.

Det er også muligt at tilmelde sig et videre forløb hos Meditation Mount ( www.meditation.com ). Instruktionerne er på engelsk og Meditation Mount tilbyder instruktioner i sammenlagt 12 år, hvorefter man får tilbud om at fortsætte i deres "Specialized Group".

Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6