Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ALDER & DISCIPELSKAB
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Alder-og-discipelskab-Åndsvidenskab-og-esoterisk-filosofi

ALDER & DISCIPELSKAB (7 af 7)


De fleste vender ryggen til de muligheder og lukker af for de chancer, der åbner sig, og det sker på grund af den magtfulde illusion om alderdom.

ALDER & DISCIPELSKAB (7 af 7)

At fortsætte med at opleve og erfare

 

Alder-og-discipelskab-09-M-F-Haselhurst

 

Det allervigtigste er at forstå livet som en fortsat proces, og discipelskabet som en fortsat erfaring. Rejsen er den samme, selvom scenen og tilstandene skifter. Dagens tanker, holdninger, metoder og bestræbelser har deres rod i fortiden, men binder også stærke bånd til fremtiden. Dagens arbejde er ikke en desperat klyngen sig til et håb, man ikke tør give slip på. Det er del af en proces, som strømmer fra det ene liv til det næste. Hvis Kristi genkomst skal have den maksimale virkning i dens tidlige stadier, skal den nuværende indsats fortsættes så længe det fysiske redskab er i stand til at respondere på sjælens impulser.

Der er en stor udfordring i tjeneste i alderdommen, fordi åndeligt arbejde mest af alt er subjektivt. Alderdommen er de år, hvor den subjektive indsats kan udvikles enormt. Den tibetanske mester siger:

 

”Man kan hjælpe til med at konstruere den tankeform, der ligger i Den Nye Tidsalders tænkning. Det gør man primært i kraft af sin tænkning, ved den praktiske brug af enhver sandhed man måtte have erhvervet, ved sit afkald og sin tjeneste for medmenneskene, og ved konstant at udbrede den viden, man er i besiddelse af”.

 

Det er et opnåeligt mål. Det eneste nødvendige er at holde fast i erkendelsen af, at sjælen ikke har nogen alder, og at den kan bruge sit redskab så længe dette redskab er nyttigt og brugbart.

I denne specielle tid er det vigtigt at huske, at ”arbejde” ikke er det samme som aktivitet på det fysiske plan. Der er klare retningslinjer for indsatsen i de sene år.

 

”Arbejd gennem andre – det er den måde, vi i Hierarkiet arbejder på ved at iagttage og komme med forslag samt udvikle en indre evne til forudseenhed ... uddan andre til at udføre det detaljerede arbejde, og arbejd selv bag scenen, sådan som vi arbejder”.

 

Det er ikke nemt. Der er ingen berømmelse i det, ingen tillokkelse eller glæde over offentlig ære, ingen ydre pomp og pragt. Det er en næsten fuldstændig viljesinspireret indsats, som på den måde repræsenterer det næste store skift i motivation og fokus, som disciple skal opnå. Det er en udfordring. Det betyder en aktiv indsats for at være med til at skabe den nødvendige fokusering af vågen bevidsthed. Det kræver en bevidst indsats for at opfatte og videregive de guddommelige ideer, uanset hvilke eventuelle ødelæggende virkninger, de kan have på etablerede livsmønstre. Det betyder at man går fremad, som om man vidste, at livet er en kontinuerlig, ekspanderende, total oplevelse og erfaring − en helhed, i hvilken hver del har sin særlige værdi, forudsat delen indgår korrekt i samspil med de andre dele. Det betyder at leve målbevidst hvert minut, vel vidende at på denne måde − med dette samarbejde − vil den guddommelige hensigt til sidst komme til udtryk i den fysiske verden.

 

Alder-og-discipelskab-10-M-F-Haselhurst

 

 

_________________________________

Oversat fra The Beacon med tilladelse fra Lucis Trust
Udgiver: Lucis Press: www.lucistrust.org
Direkte link til The Beacon magazine:
http://www.lucistrust.org/en/books/the_beacon_magazine

_________________________________

Artikel-Alder-&-discipelskab-Åndsvidenskab-og-esoterisk-filosofi
Download-fil: ALDER & DISCIPELSKAB - M.F. Haselhurst


Artikel-Alder-&-discipelskab-Åndsvidenskab-og-esoterisk-filosofi
Læsefil med vendbare sider: ALDER & DISCIPELSKAB