Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

VERDENSTJENERGRUPPEN (1 af 9)


Alle er i stand til at yde noget for at gøre en ende på verdens nuværende stilstand og på denne måde gøre det muligt at indlede den nye æra af fred og god vilje.

VERDENSTJENERGRUPPEN (1 af 9)

VERDENSTJENERGRUPPEN

 

- fra Alice A. Baileys forfatterskab

(Redigeret af Erik Ansvang)

 

Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

Du kan frit downloade "VERDENSTJENERGRUPPEN". For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 1-697-3335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 


 

VERDENSTJENERGRUPPEN

Hvem er verdenstjenerne?

Hvordan arbejder de? 

 

Ingen er for svag eller for betydningsløs

til at kunne ofre noget.

Alle er i stand til at yde noget

for at gøre en ende på

den nuværende stilstand

og på denne måde gøre det muligt

at indlede den nye æra af fred og god vilje.

 

 

Verdenstjenergruppen-01-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

 

Menneskeheden udvikler sig ikke ad en tilfældig eller ukendt vej. Der er en plan. Og menneskeheden bestemmer selv, hvor hurtigt den vil udvikle sig og opfylde sit formål i overensstemmelse med denne plan. Succesen afhænger af, om mennesker med god vilje overalt på planeten bruger intel­ligensen og samarbejder for at realisere planen. Mennesker med god vilje, som udfører tjenestearbejde i samarbejde, hører til Verdenstjener­gruppen, for det er Verdenstjenergruppens opgave at realisere planen.

Den gode vilje

Denne ånd af god vilje findes i millioner af mennesker, og den resulte­rer i ansvarsfølelse, som er det første tegn på menneskets guddomme­lighed. Det er denne voksende gode vilje, som Verdenstjener­gruppen satser på, og som de har til hensigt at udnytte. Den findes hos medlem­merne i alle grupper, der går ind for en forbedring af forholdene i verden. Mennesker med god vilje udgør en potentiel kraft, der endnu aldrig er blevet or­ga­ni­seret til en enhed. Årsagen er, at den loyalitet og stræben, som det enkelte menneske med god vilje er i besiddelse af, indtil videre er ble­vet brugt til at organisere egne projekter.

Verdenstjenergruppen har ikke til hensigt at blande sig i personlige loy­a­liteter eller private aktiviteter, men vil samle disse mennesker i en or­ganiseret helhed uden at danne en ny organisation, og uden at føre nogle af dem væk fra deres igangværende arbejde.

Lederne såvel som alle samarbejdende mennesker med god vilje assisteres af planens beskyttere og vejledere – “planetens indre åndelige ledelse”. De kaldes “de saliges samfund”, fordi disse mennesker er længere i udvikling end de fleste mennesker. De kaldes også “visdommen mestre” og “Hierar­kiet”.

 

Nogle ved ikke engang,

at der eksisterer et overvågende Hierarki,

men de er hengivne og uselviske sjæle

og derfor til­hører de Verdenstjenergruppen.

 

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, bind 2, s. 120

Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Download-fil: VERDENSTJENERGRUPPEN - Alice A. Bailey


Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Læsefil med vendbare sider: VERDENSTJENERGRUPPEN