Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV (1 af 7)


Meditation er den skabende faktor på Jorden, men meditation er ikke forbeholdt det enkelte menneske. Hierarkiets mestre virkeliggør deres hensigt via meditation.

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV (1 af 7)

M E D I T A T I O N

- I GLOBALT PERSPEKTIV

 

Af Kenneth Sørensen
Fra bogen: Fuldmånemeditation – på tærsklen til en ny verdensreligion

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen

Du kan frit downloade "MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV" af Kenneth Sørensen. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!


Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

MEDITATION

I GLOBALT PERSPEKTIV

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-01 

 

”Det forhold jeg ønsker at betone, og som jeg håber vil stå klart i tankesindet, er, at den meditative teknik er det uovertrufne redskab til kreativitet på planeten”.

Alice A. Bailey

 

Det er vigtigt at forstå meditationens formål i åndsvidenskaben, hvis man ønsker at gå dybere ind i meditationsprocessen. Meditation er en kunstart. Meditation er en skabende proces, og som med alle kunstarter får man en dybere oplevelse og forståelse, hvis man har sat sig ind i baggrunden for teknikken bag kunstens udøvelse, uanset om man deltager i en gruppemeditation ved fuldmåne, eller man lytter til et musikalsk mesterværk.

Bøn og meditation

Meditation-i-globalt-perspektiv-02Set fra en esoterisk synsvinkel vil man normalt skelne mellem bøn og meditation (men ikke altid). Man kan muligvis gå så langt som til at sige, at bøn er at bede det guddommelige om at komme hertil, mens meditation er selv at gå til det guddommelige. Bøn kan defineres som en følelsesmæssig hengivelse til en højere magt, hvor man overlader resultatet til de guddommelige magter og deres indgriben.

Meditation går et skridt videre og bruger det skabende tankesind og den følelsesmæssige aspiration i en samlet proces. Anvendelsen af det skabende tankesind er baseret på visualisering og koncentration, samt målrettet mental opmærksomhed på symboler, ord eller kvaliteter, som man ønsker at komme i kontakt med og forstå. Den mediterende skaber selv resultaterne ud fra loven om, at energi følger tanken. Den mediterende går ind i ”det guddommelige skatkammer” via sit mentallegeme og henter de guddommelige idéer eller kvaliteter ned i sin hjernebevidsthed. Hvis den mediterende for sit indre blik forestiller sig, at kærlighed strømmer gennem legemerne og ud til mennesker i omgivelserne, og hvis det gøres rytmisk, disciplineret og vedholdende, vil det efterhånden blive en realitet for den mediterende, for der er skabt en kanal fra personligheden ind til sjælen – dvs. til kærligheden i det enkelte menneske.

Set ud fra den betragtning kan man skelne mellem bøn og meditation, men det er imidlertid en sandhed med modifikationer. Hvis man tager sætningen ”bøn er at bede det guddommelige om at komme til hertil” bogstaveligt, er det klart, at man ikke skal gøre sig forhåbninger om at få direkte kontakt til Planetlogos, som er Jordens guddom. Der er kun meget få mennesker, der har kontakt til Planetlogos. Buddha og Kristus hører til de få. Det, der er mulighed for at få kontakt til under f.eks. fuldmånemeditationer, er Planetlogos’ oplyste repræsentanter – Hierarkiet.

Fuldmånemeditationens primære formål er at etablere en direkte telepatisk kanal mellem de tre store planetariske centreShamballa,[1] Hierarkiet og menneskeheden. Forbindelsen kaldes den planetariske antahkarana,[2] og den gør det muligt at manifestere den guddommelige plan som en fysisk realitet på Jorden.

 

 

_______________________________

[1] Shamballa er en ekstradimensional eller åndelig virkelighed på det æteriske plan, et åndeligt center, hvor den indre verdensstyrelse under ledelse af Sanat Kumara – Planetlogos’ personlighedsaspekt – opholder sig. Shamballa er udtryk for Planetlogos’ viljesaspekt, og i åndsvidenskaben kaldes det ”stedet hvor Guds vilje er kendt”. Shamballa er et højere center, der fungerer som planetens hovedcenter. Hierarkiet eller Det Store Hvide Broderskab repræsenterer planetens hjertecenter, men Hierarkiet er ikke identisk med Shamballa.

[2] Antahkarana betyder ”broen” eller ”regnbuebroen”. Det er en betegnelse for forbindelsesleddet mellem den højere og den lavere tænkeevne (manas) – dvs. mellem sjælen og personligheden. Det er åndsvidenskabens definition på antahkarana, men ordet bruges også i andre betydninger i de filosofiske skoler. Antahkaranaen opbygges af bevidsthed og giver respons på højere sjælelige og åndelige energier.

_______________________________

Artikel-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen
Download-fil: MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV - Kenneth Sørensen


Artikel-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV