Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TOPSTENENS MYSTERIUM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Topstenens-mysterium-Erik-Ansvang

TOPSTENENS MYSTERIUM (4 af 7)


Pyramidetopstenen er hovedhjørnestenen og symbol på det overmenneskelige rige. Resten symboliserer menneskeriget og de tre naturriger herunder.

TOPSTENENS MYSTERIUM (4 af 7)

Hovedhjørnestenen

 

Topstenen repræsenterer Guds nedstigningspunkt, men den symboliserer desuden hovedhjørnestenen. Normalt regner man med, at hovedhjørnestenen placeres i hjørnet af konstruktionens fundament, og derfor kan den ikke samtidig være bygningens allerøverste sten, topsten eller den sten, der afslutter konstruktionen. Men det er alene pyramidens topsten, der passer til beskrivelsen af hovedhjørnestenen i de hellige skrifter. I den kristne religion møder man symbolet i Bibelen:

 

"For gennem ham har vi både adgang til Faderen i ånden … og er bygget på apostelens og profeternes fundament – Jesus Kristus selv er hovedhjørnestenen. I ham rejses hele bygningen og vokser til et helligt tempel for Herren."

Paulus' brev til efeserne, 2,18-21

 

I de bibelske tekster, som her citeres, henvises der til en symbolsk sten, der først kasseres af bygmestrene, som opfører en mystisk eller allegorisk pyramidekonstruktion. Men senere bliver den symbolske sten hovedhjørnesten. I denne symbolik henviser Kristus til sig selv.

 

Topstenens-mysterium-05-Erik-Ansvang

 

Fejlkonstruktion

Denne pyramidesymbolik, som findes i Bibelen, er tydelig i den store Giza-pyramide, for alt tyder på, at den aldrig har haft en topsten. Legenden fortæller, at bygningen var færdig, og at håndværkerne var parate til at anbringe topstenen på sin plads. Men da topstenen ankom, passede denne vigtige sten ikke til det kvadratiske areal, der var forberedt til den på pyramidens top. Topstenen blev derfor kasseret af bygmestrene. Ifølge myten opdagede man, at selve topstenen ikke var forkert. Den var udhugget helt i overensstemmelse med det planlagte og fuldkomne design … en pyramideform baseret på fire ligesidede trekanter. Det var bygmestrene, der havde begået en fejl, da de opførte selve pyramiden. De havde ikke trofast fulgt den oprindelige plan for pyramidekonstruktionen.

De lige og de konkave sider

De fire skrånende, trekantede sider på den store pyramide − sådan som de reelt er udført i det eksisterende bygningsværk − har ikke plane sider. Alle fire sider er svagt konkave eller indadbuede. Formålet var at skabe en perfekt basis for de bløde ydre beklædningssten, som på grund af den konkave flade skabte en ideel solfanger – en flade, der kunne fange og reflektere Solens stråler. Men i stedet for at fremstille topstenen sådan, at den fulgte de fire siders indadbuede kontur, fremstillede bygmestrene topstenen med plane sider og lige kanter. Disse oplysninger om pyramidesidernes konstruktion er bekræftet ved opmålinger foretaget på de intakte stenfundamenter under sandet, som har ligget beskyttet mod arabernes rovdrift i det 9. århundrede.

Artikel-Topstenens-mysterium-Erik-Ansvang
Download-fil: TOPSTENENS MYSTERIUM - Erik Ansvang


Artikel-Topstenens-mysterium-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: TOPSTENENS MYSTERIUM