Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TOPSTENENS MYSTERIUM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Topstenens-mysterium-Erik-Ansvang

TOPSTENENS MYSTERIUM (5 af 7)


Pyramidetopstenen er hovedhjørnestenen og symbol på det overmenneskelige rige. Resten symboliserer menneskeriget og de tre naturriger herunder.

TOPSTENENS MYSTERIUM (5 af 7)

Topstenen symboliserer

det usynlige 5. naturrige

 

Datidens pyramidebyggere begik naturligvis ikke en tåbelig konstruktionsfejl. Alt andet i pyramidens konstruktion er udført med ufattelig præcision. Det er derfor utænkeligt, at den sidste og vigtigste sten – selve topstenen – blev udført forkert. Topstenen har sandsynligvis aldrig eksisteret. Det var hensigten, at den skulle være usynlig. Den blev udelukkende indbygget i symbolikken.

Symbolikken er indlysende for en esoteriker, for der er opført en ufuldkommen bygning, og på toppen har den et fuldkomment men usynligt byggeelement, som repræsenterer et højere stadie i bevidstheden – et naturrige, som endnu ikke er synligt på det fysiske plan. Den overordnede symbolik i den store pyramide afslører − eller skjuler − naturriget over menneskeriget – gudsriget eller mestrenes rige – og dets forhold til det fjerde og ufuldkomne menneskerige, som er en syntese af de tre lavere naturriger – dyreriget, planteriget og mineralriget.

 

Topstenens-mysterium-06-Erik-Ansvang

 

Hovedhjørnestenen er Kristus

Udover den esoteriske symbolik, der er skjult i den store pyramides passager og kamre, rummer den 4-sidede konstruktion en allegori, som symbolsk forener det 4. og det 5. naturrige – eller menneskeriget og det overmenneskelige rige … "mestrenes rige", som de gamle egyptere kaldte "gudernes rige". Denne pyramidesymbolik er uden tvivl en del af den gamle mysterielære, som Jesus henviste til, da han sagde:

 

"Har I aldrig læst i skrifterne:

Den sten, bygmestrene vragede,

er blevet hovedhjørnestenen."[1]

 

Jesus refererer her til den 118. salme, hvori der står:

 

"Den sten, som bygmestrene forkastede,

er blevet hovedhjørnestenen".[2]

 

Den manglende topsten, der kasseres af bygmestrene, repræsenterer Kristus – mestrenes mester. De planlagte, fuldkomne beklædningssten, som skulle have dækket pyramidens overflade, symboliserer det fuldkomne kongerige, som Kristus hersker over – nemlig det 5. naturrige af frigjorte sjæle … mesterhierarkiet, der er struktureret efter udviklingsniveau begyndende med Mahachohaner (betyder "store herrer"), mestre, indviede og ned til disciple – altså alle, der har erhvervet sig retten til at træde ind i sjælens rige. Den fuldkomne lige flade ville have opfanget alt sollys uden skyggevirkninger på fladen − hvilket understreger symbolikken.

Beklædningsstenene – den uforløste menneskehed

De svagt indadbuede beklædningssten, som fejlagtigt dækkede konstruktionen, symboliserer menneskeheden i dens uforløste tilstand – dvs. et stadie med ren personlig bevidsthed, uden kendskab til sjælen og de højere åndelige energier, som skaber forløsningen. Den konkave flade opsplitter pyramidesiden i en dualitet mellem lys og mørke, for den indadbuede side skaber skyggevirkninger – som på den store Giza-pyramide i øvrigt kun kan ses oppefra.

Det er vigtigt at understrege, at det kun var beklædningen, der var ufuldkommen. Kernen i konstruktionen følger de rette eller perfekte linjer både symbolsk og reelt.

 

 

_________________________________

[1] Matthæusevangeliet, 21,42

[2] Salmerne, 118,22

_________________________________

Artikel-Topstenens-mysterium-Erik-Ansvang
Download-fil: TOPSTENENS MYSTERIUM - Erik Ansvang


Artikel-Topstenens-mysterium-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: TOPSTENENS MYSTERIUM