Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKERETTIGHEDERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer

MENNESKERETTIGHEDERNE (2 af 4)


I FNs Verdenserklæring om menneskerettigheder er verden enige om indholdet, der dækker civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

MENNESKERETTIGHEDERNE (2 af 4)

Verdenserklæringens 30 artikler

 

Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer-03

 

Artikel 1

 

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hinanden i en broderskabets ånd.

 

Artikel 2

 

Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund at race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødested eller anden samfundsmæssig stilling. Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes juridiske forhold eller politiske eller internationale stilling, som et menneske tilhører, hvad enten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.

 

Artikel 3

 

Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

 

Artikel 4

 

Ingen må holdes i slaveri eller trældom − slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.

 

Artikel 5

 

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

 

Artikel 6

 

Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.

 

Artikel 7

 

Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling.

 

Artikel 8

 

Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.

 

Artikel 9

 

Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.

 

Artikel 10

 

Ethvert menneske har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til dets rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod dette menneske rettet strafferetslig anklage.

Artikel-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer
Download-fil: MENNESKERETTIGHEDERNE


Artikel-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer
Læsefil med vendbare sider: MENNESKERETTIGHEDERNE