Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKERETTIGHEDERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer

MENNESKERETTIGHEDERNE (3 af 4)


I FNs Verdenserklæring om menneskerettigheder er verden enige om indholdet, der dækker civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

MENNESKERETTIGHEDERNE (3 af 4)

Artikel 11

 

1. Ethvert menneske, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil dets skyld er bevist i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder det har fået alle de garantier, der er nødvendige for dets forsvar.

2. Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund at nogen handling eller undladelse, der ikke i henhold til national eller international ret var strafbar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf end fastsat på den tid, da det strafbare forhold blev begået.

 

Artikel 12

 

Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, heller ikke for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.

 

Artikel 13

 

1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser.

2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land.

 

Artikel 14

 

1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.

2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig stammer fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper.

 

Artikel 15

 

1. Enhver har ret til en nationalitet.

2. Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet.

 

Artikel 16

 

1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og at stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse at ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.

2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.

3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.

 

Artikel 17

 

1. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællig med andre.

2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.

 

Artikel 18

 

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed. Denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

 

Artikel 19

 

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed. Denne ret omfatter frihed til at have sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

 

Artikel 20

 

1. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.

2. Ingen kan tvinges til at være medlem at en forening.

Artikel-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer
Download-fil: MENNESKERETTIGHEDERNE


Artikel-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer
Læsefil med vendbare sider: MENNESKERETTIGHEDERNE