Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKER OM GAYATRI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tanker-om-Gayatri-Geoffrey-Hodson

TANKER OM GAYATRI (2 af 4)


Dette mantra til Sollogos tiltrækker opmærksomheden fra store skabninger. Hovedsagelig tiltrækkes skabninger, der er forbundet med den åndelige sol.

TANKER OM GAYATRI (2 af 4)

Høje bevidsthedsniveauer

 

Tanker-om-Gayatri-02-Geoffrey-Hodson

 

Disse bevidsthedsniveauer er meget høje, og det er nyttigt at forsøge at forene sig med dem under meditation, men man skal altid være helt upersonlig og helt undgå at menneskeliggøre dem. Ikke desto mindre kan mentale billeder automatisk forme sig i tankesindet, som f.eks. billedet af en mægtig trappe med talløse hvide, lysende, kraftige trin. Man kan se dem opbygget, så de rækker fra de store ærkeengles og devaers højere manasiske, buddhiske og atmiske legemer og bevidsthed, som Sollogos manifesterer sig og udtrykker sig igennem − ja man kan næsten sige, at Sollogos eksisterer via dem. Selvom disse soldevaer er væsener, som selv er under udvikling, er de samtidig dele af selve Universets Herre og Konge.

Gayatri er et mantra, der kan opvække solprincippet eller Sollogos' nærvær i monade-sjæl-personlighed og overføre sin kraft og stråleglans for at skabe forøget aktivitet i dem på alle niveauer − herunder både i legemerne og den højere bevidsthed.

Erkendelse af enhed

Yogaens mål er ikke alene, at yogien erkender sin enhed med Sollogos, men også at give Sollogos stadig større kraft, så denne kraft naturligt kan komme til udtryk i yogiens daglige bevidsthed. Yoga er på denne måde en todelt proces, der indebærer, at tankesindet trænger ind til erkendel­sen af enhed, samtidig med at der skabes en voksende aktivitet af det univer­selle livsprincip i yogien. Yogien rækker indad mod “Gud”, og “Gud” opnår en voksende kontrol over yogiens hjerne-sind-årvågenhed. Det trefoldige mål er at bygge en bro mellem de to, at holde broen åben og lære at bruge den.

Indre eller højere?

Det kan anbefales, at der mediteres på selve ideen om at forsvinde ind i den ubeskrivelige stråleglans, der er højdepunktet af kosmisk eksistens, og som i virkeligheden er INDRE snarere end HØJERE. Det anbefales, at man fortsætter med denne mentale øvelse, og det indebærer, at de form­løse manifestationer kommer til udtryk, som om en stor ærkeengel svæ­vede i fuldstændig ro på begge sider af hvert trin på vejen indad eller opad. Når aspiranten bevæger sig op gennem de forskellige planer ved hjælp af sin mantriske sang, ser det ud til, at disse væsener svarer gennem et “blik”. Det betyder naturligvis en kraftnedstrømning, uanset hvor kortvarigt det er på deres niveau.

Artikel-Tanker-om-Gayatri-Geoffrey-Hodson-Åndsvidenskab
Download-fil: TANKER OM GAYATRI - Geoffrey Hodson


Artikel-Tanker-om-Gayatri-Geoffrey-Hodson-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: TANKER OM GAYATRI