Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DISIDENTIFIKATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Disidentifikation-Supplerende-meditation

DISIDENTIFIKATION


To barrierer står i vejen for kontakten til sjælen: Legemernes manglende sensitivitet og menneskets identifikation med legemerne.

DISIDENTIFIKATION

DISIDENTIFIKATION

Omrids til meditation

 

 Disidentifikation-Supplerende-meditation

Du kan frit downloade "DISIDENTIFIKATION - OMRIDS". For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

DISIDENTIFIKATION

OMRIDS TIL MEDITATION

Supplerende meditation

 

Disidentifikation-01-Supplerende-meditation

 

1. stadie:

1. Erkendelse af det fysiske redskab

Sæt dig godt tilrette med ryggen ret og undgå at spænde. Tag nogle få dybe, langsomme og lydløse åndedræt for at falde til ro. Sig herefter i tanken …

 

"Jeg er en bevidsthedsenhed i det større liv,

der betragter mit legeme som en levende helhed.

Jeg er livet i mine mindre liv, og derfor ligner jeg Gud."

 

2. Erkendelse af følelsernes redskab

Brug din fantasi og forestil dig at dine følelser er rolige – og at de herefter bliver neutrale. (Det er ikke er det samme). Sig herefter i tanken …

 

"Selvom jeg er modtagelig for indtryk, følelser og begær,

så er det, jeg føler, og den jeg er, ikke det samme.

Skiftende følelser vil nogle gange drukne mig,

og dog er jeg, den klare iagttager, altid den samme."

 

3. Erkendelse af tankernes redskab

Tankesindet er tænkerens redskab. Forsøg at skelne mellem tankestoffet, tankeprocessen, tankeformer og tænkeren. Sig herefter …

 

"Jeg ser tanker komme og gå,

og dog er jeg‚ tænkeren, ikke disse.

Jeg bruger tankesindet.

Jeg vælger, vrager og skaber de former, jeg vil."

 

4. Koordinering af de tre legemer

De tre legemer koordineres nu til en integreret enhed. Sig …

 

"Jeg er en bevidsthedsenhed,

der tænker, føler og handler,

og dog er jeg én."

 

5. Erkendelse af sjælen

Erkend sjælen og foretag en koordinering af det trefoldige integrerede redskab − tanker, følelser og krop − med sjælen. Sig …

 

"Jeg befinder mig midtvejs mellem sjælen

som er mit selv, og min trefoldige form."

 

 

2. stadie:

 

Visualisering

Se rent hvidt lys strømme ned fra den overskyggende sjæl, og skylle gennem den tredelte personlighed, som stabiliseres, renses og målrettes i sit tjenestearbejde og vejledes i sit liv.

 

3. stadie:

 

Meditation

Meditér på månedens nøgleord i 10-15 minutter.

 

4. stadie:

 

Modtagelse og omdannelse

Mens du lytter årvågent med dit "indre øre", og er opmærksom på, at den hvide magiker må kanalisere enhver energi, der bruges i tjenestearbejdet, igennem sit eget væsen, siger du højt – som en bevidst tjenestehandling – det samme mantra, som mestrene bruger …

 

Disidentifikation-02-Supplerende-meditation

Den Store Invokation

 

Fra lysets kilde i Guds sind

Lad lys strømme ind i menneskers sind

Lad lys sænke sig over Jorden

 

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte

Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter

Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden

 

Fra centret hvor Guds vilje er kendt

Lad hensigt lede alle menneskers viljer

Den hensigt, mestrene kender og tjener

 

Fra centret vi kalder menneskeheden

Lad planen for kærlighed og lys åbenbares

Må den forsegle døren til det onde

 

Lad lys og kærlighed og kraft

genoprette planen på Jorden

 

 

5. stadie:

 

Fordeling

Som endnu en tjenestehandling, siger du blidt det hellige ord OM tre gange – mens du ånder sjælens åndelige hensigt ud i dagen.

 

Disidentifikation-03-Supplerende-meditation

Artikel-Disidentifikation-Supplerende-meditation
Download-fil: DISIDENTIFIKATION


Artikel-Disidentifikation-Supplerende-meditation
Læsefil med vendbare sider: DISIDENTIFIKATION