Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SØNDAGSMEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Søndagsmeditation-Pengemeditation

SØNDAGSMEDITATION (1 af 3)


Hvis mange bruger meditationen, kan den fjerne de blokeringer, som forhindrer tilstrækkelige midler i at strømme ind i det arbejde, Hierarkiet forsøger at udføre.

SØNDAGSMEDITATION (1 af 3)

SØNDAGSMEDITATION

PENGEMEDITATION

Omrids til meditation

 

"Tiltrækning af penge til hierarkiske formål"

 

Søndagsmeditation-Pengemeditation

Du kan frit downloade "SØNDAGSMEDITATION - OMRIDS". For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettet

Vi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

SØNDAGSMEDITATION

PENGEMEDITATION

"Tiltrækning af penge til hierarkiske formål"

 

Søndagsmeditation-Pengemeditation-01 

Penge er fortættet energi

 

Det er meningen, at søndagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du bruger både din morgenmeditation og den supplerende meditation samme dag, risikerer du overstimulering. Men det anbefales, at du i begyndelsen udelukkende arbejder på at etablere en sikker meditationsrytme, og forsøger at opbygge din evne til at koncentrere tankesindet, for det er en forudsætning for at bevæge sig ind i meditationsstadiet.

Meditation giver viden og energi, og mange får efterhånden evner og overskud til at supplere den daglige morgenmeditation med supplerende meditationer, der kan udvide meditations- og tjenestearbejdet. Hvis du vælger at erstatte din morgenmeditation med en eller flere meditationer, skal du forsøge at udføre dem med lige så trofast og rytmisk, som din primære meditation.

En særlig meditation til et særligt tjenestearbejde

Det menneske, der beslutter at arbejde med Skabende Meditation, øver sig i at blive en bevidst skaber, for at kunne tjene det Ene Livsvæsens overordnede hensigt. Skabende Meditation er skabende brug af mental energi. Skabende Meditation giver åndelig energi til personlighedens bevidsthed i form af nye idéer eller dybere indsigt, og hensigten med denne viden er, at den skal anvendes til aktivt samfundsengagement og tjeneste i gruppearbejde.

Gruppetjeneste skaber et konstruktivt afløb for åndelig energi, og den beskytter samtidig den mediterende imod overstimulering. Søndagsmeditationen er en supplerende meditation. Den er er enkel, men den er også af allerstørste betydning og til stor nytte. Denne specielle meditation skal bruges én gang om ugen – hver torsdag – i stedet for din almindelige morgenmeditation.

Søndagsmeditationen stammer fra Alice A. Baileys bøger

Søndagsmeditationen stammer fra Discipleship in the New Age, II.[1] Meget af det meditationsarbejde, der beskrives i bogen, er hverken tiltænkt eller anbefalet til den almindelige læser. Det er heller ikke egnet til individuelt arbejde uden for en meditationsgruppes beskyttelse. Ikke desto mindre er denne særlige meditation skabt af den tibetanske mester Djwhal Khul til alle, der er villige til at dedikere sig til dette særlige tjenestearbejde. Det er vigtigt at huske ikke at udføre både denne meditation og din morgenmeditation på samme dag. Hvis du som anbefalet vælger at udføre meditationen på søndage, skal du altså ikke bruge din sædvanlige meditation denne dag.

Lær meditationen at kende

Gennemlæs altid en ny meditationsteknik meget omhyggeligt for at lære indholdet at kende. Meditationer er skabt til et bestemt formål, og derfor er det vigtigt at understrege, at teknikken skal følges omhyggeligt, uden ændringer og forskønnelser. Sjælen er altid gruppebevidst, og det er sjælen, der mediterer − ikke personligheden. Det er også sjælen, der har valgt at være i inkarnation i den aktuelle verdenscyklus i selskab med dine venners sjæle, for at udføre en del af den guddommelige plan. Meditativt samarbejde med andre sjæle løfter menneskehedens tænkning fra personlige mål til gruppemål, og denne proces er et delmål i evolutionens store skabelsesproces, der fører til udfrielse.

Opgaven går ud på at anvende meditation til udbredelse af viden om sjælens love og gruppebestræbelsens principper og funktioner, for de vil komme til at dominere i den kommende tidsalder. Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at alle, der påtager sig opgaven at bruge denne meditation, ikke vil være i stand til at arbejde effektivt og etablere den nødvendige kraft medmindre den mediterende identificerer sig med meditationens formål, og dedikerer sig til samarbejde med meditationens mål. Han siger:

 

“Det er nytteløst mine venner, at meditere efter retningslinjer, der skal hjælpe med at forberede verden til Hierarkiets tilsynekomst og Kristi genkomst, medmindre denne forberedelse er en integreret del af jeres egen daglige målsætning, og ikke blot ønsketænkning eller et teoretisk håb for menneskehedens fremtid.”

Alice A. Bailey: Discipelship in the New Age, Vol. II, p. 224

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. II

_________________________________

Artikel-Søndagsmeditation-Pengemeditation
Download-fil: SØNDAGSMEDITATION - PENGEMEDITATION


Artikel-Søndagsmeditation-Pengemeditation
Læsefil med vendbare sider: SØNDAGSMEDITATION - PENGEMEDITATION