Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-Erik-Ansvang

ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED? (1 af 25)


Har der eksisteret gamle civilisationer, som overgik vores nutidige? Er der indicier, der kan bekræfte teorien om Atlantis, eller er det hele bare fantasi?

ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED? (1 af 25)

ATLANTIS

- FANTASI ELLER VIRKELIGHED?

 

Af Erik Ansvang

 

Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-Erik-Ansvang

Du kan frit downloade materialet "ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED?" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

ATLANTIS

- FANTASI ELLER VIRKELIGHED?

 

Har der eksisteret civilisationer,

der overgik den nuværende?

 

Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-01-Erik-Ansvang

 

I mands minde har teorien om Atlantis været et omdiskuteret emne. Tanken om, at der tidligere har eksisteret civilisationer, som i udvikling skulle have overgået nutidens, afvises af den etablerede videnskab under henvisning til, at teorien ikke kan bevises. Forskerne er nødt til at indtage denne holdning, fordi naturvidenskaben har opstillet selvskabte regler og grænser for bevisførelse, og det indebærer, at der skal fysiske beviser på bordet, hvis man ønsker at ændre de anerkendte teorier. Man afviser selv de mest logiske og indlysende indicier, hvis de ikke kan underbygges med et fund.

Teorier baseres på fund

Årsagen er, at nutidens teorier generelt baseres på fysiske fund, og alderen på det ældste fund bestemmer derfor alderen på en aktuel civilisation. Hvis man senere skulle støde på ældre fund, flytter man alderen på civilisationen. Det er derfor indlysende, at fundene ikke er identiske med civilisationens alder, og derfor aldrig kan betragtes som et endegyldigt bevis. Fysiske objekter repræsenterer udelukkende en foreløbig teori eller en arbejdshypotese. Hvis forskerne accepterede denne selvindlysende begrænsning, der er resultatet af kravene om fysisk bevisførelse, ville det være muligt at tilføje og udbygge med andre teorier og arbejdshypoteser, som ikke er baseret på fysiske beviser, men på fornuftigt underbyggede indicier.

Ofte ironiserer vittigheder med virkelige begivenheder og holdninger. I denne vittighed gøres der grin med arkæologernes konklusioner, der alene er baseret på fund. Den lyder sådan:

 

"Et hold arkæologer, som omkring århundredeskiftet gravede i Egypten, fandt en stump kobbertråd. Man fortolkede det sådan, at de gamle egyptere sandsynligvis havde kendt til telegrafi. Nogle år senere gravede andre forskere på omtrent samme sted, men de fandt ingen tråd. Man fortolkede det sådan, at de gamle egyptere også kendte trådløs telegrafi."

 

Forbudt arkæologi

I nutiden kæmper naturvidenskaben for at bevare de gældende teorier, men de er under pres fra alternative teorier. Ikke nok med det. Ny litteratur afslører, at forskerne bevidst har tilbageholdt eller endog destrueret bevismateriale for at få den naturvidenskabelige evolutionsteori til at passe. F.eks. dokumenterer forfatterne Michael A. Cremo og Richard L. Thompson (begge med en baggrund indenfor hinduismen), i det 900 sider store værk Forbudt Arkæologi (Forbidden Archaeology), at man eksempelvis har fundet forarbejdede genstande som flettede guldtråde, metalkander m.m., der er flere millioner år gamle, indlejret i klipper. Havde man accepteret disse fund, kunne man fremlægge emnet om Atlantis som sandsynlige hypoteser og med den anerkendte videnskab i ryggen.

 

Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-02-Erik-Ansvang

 

Man ved kun lidt om tiden før historisk tid

Fra grækernes og romernes tid og videre frem er der blevet skrevet mange bøger om hvert eneste folk, som har vist sig på historiens arena. Men vær opmærksom på, at man kun har et yderst begrænset kendskab til de mange tusinder af år, der er gået, siden de første indoeuropæere forlod det centralasiatiske havs kyster og frem til den græske og romerske tid. Denne periode rummer utallige civilisationers rejsning og fald.

Om det folk, der beboede Indien og koloniserede Egypten i præhistoriske tider, ved man praktisk talt intet. Det samme gælder de kaldæiske, babyloniske og assyriske folkeslag. Det er først med de sidste forgreninger af denne keltiske race – dvs. det græske og romerske folk – at man begynder på historisk tid.

Artikel-Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-Erik-Ansvang
Download-fil: ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED? - Erik Ansvang


Artikel-Atlantis-fantasi-eller-virkelighed-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED?