Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRI VILJE eller FRIE VALG?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fri-vilje-eller-Frie-valg-Esoterisk-psykologi

FRI VILJE eller FRIE VALG? (2 af 4)


Det enkelte menneskes liv har et mål og en hensigt, og sjælen inkarnerer i en personlighed for at opfylde denne hensigt. Derfor er kursen i livet lagt inden fødslen.

FRI VILJE eller FRIE VALG? (2 af 4)

Tilfældighed?

 

Tilfældighed er en af naturvidenskabens “grundlove”. Naturvidenskaben bygger desuden på ideen om, at alt i Universet styres af uomgængelige love. Det betyder, at alt hvad der sker, udelukkende sker som følge af disse lovmæssigheder. Der er ingen ånd, sjæl eller indre styrende instans. Derfor er det alene fysikken, der bestemmer over menneskets følelser, tanker og handlinger. Det er også fysikken, der bestemmer menneskets tro – altså om det bliver religiøst eller ateist. Der er ikke tale om valg, men alene om fysiske processer. Og mennesket kan ikke gribe ind. Alt sker, fordi det skal ske ifølge naturlovene. Læserne af denne artikel læser den derfor ikke af egen fri vilje, hvis man spørger en naturvidenskabelig forsker. Det er helt tilfældigt og en naturlig følge af mekaniske lovmæssigheder, at man nu sidder og læser disse linjer. Den frie vilje eksisterer simpelthen ikke. Dét, man ople­ver som frie valg, skyldes blot årsager, man ikke er opmærk­somme på, forklarer naturvidenskaben.

 

Fri-vilje-Frie-valg-02-Erik-Ansvang

 

Ved nærmere eftertanke er det et uhyggeligt livssyn, for etik og moral forudsætter fri vilje i en eller anden form. Uden en grad af fri vilje er menne­sket uden moralsk ansvar. Mennesket er blot en maskine, der reagerer automatisk på naturlovenes påvirkninger. Ma­skiner kan ikke stilles til ansvar.

Artikel-Fri-vilje-eller-Frie-valg-Esoterisk-psykologi
Download-fil: FRI VILJE eller FRIE VALG - Erik Ansvang


Artikel-Fri-vilje-eller-Frie-valg-Esoterisk-psykologi
Læsefil med vendbare sider: FRI VILJE eller FRIE VALG