Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CHAKRAERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-CHAKRAERNE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

CHAKRAERNE (1 af 23)


Bogen giver en detaljeret beskrivelse af den mekanisme, som den indre følelses- og tankebevidsthed bruger til overførsel af bevidsthed til hjernen og nervesystemet.

CHAKRAERNE (1 af 23)

e-bog

CHAKRAERNE

En afhandling med 10 farvebilleder

 

Af C.W. Leadbeater

 

 CHAKRAERNE-Charles-Webster-Leadbeater

Du kan frit downloade e-bogen "CHAKRAERNE" af C.W. Leadbeater. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

Chakraerne af C.W. Leadbeater er en bog, der beskriver den mekanisme, som den indre følelses- og tankebevidsthed, der normalt kaldes psyken, anvender til overførsel af bevidsthed til hjernen og nervesystemet. Mekanismen består af syv kraftcentre i det æteriske eller vitale legeme – den energistruktur, der gennemtrænger kroppen og er forudsætningen for dens funktion. Set med den clairvoyante forskers særlige synsevne er de enkelte chakraer som hvirvlende hjul med et ganske bestemte farvemønstre og antal ”eger”, der svarer til den energitype og det specielle bevidsthedsaspekt, det pågældende chakra formidler.

 

C H A K R A E R N E

Af C.W. Leadbeater

Oversat og redigeret af
Thora Lund Mollerup og Erik Ansvang

 

CHAKRAERNE-Charles-Webster-Leadbeater

Charles Webster Leadbeater

 

INDHOLD:

 

 • Side 1: CHAKRAERNE
 • Side 2: 1. kapitel - KRAFTCENTRENE
 • Side 3: CHAKRAERNE
 • Side 4: ANDRE BESKRIVELSER AF CENTRENE
 • Side 5: 2. kapitel - KRÆFTERNE
 • Side 6: DE TRE KANALER I RYGSØJLEN
 • Side 7: KRÆFTERNES FORENING
 • Side 8: CENTRENE I RYGSØJLEN
 • Side 9: VITALITETEN
 • Side 10: PSYKISKE KRÆFTER
 • Side 11: DE 7 CHAKRAER
 • Side 12: 3. kapitel - ABSORBERINGEN AF VITALITETEN
 • Side 13: DE FEM PRANA VAYUER
 • Side 14: 4. kapitel - CHAKRAERNES UDVIKLING
 • Side 15: VÆKKELSEN AF KUNDALINI
 • Side 16: FAREN VED AT VÆKKE SLANGEILDEN FOR TIDLIGT
 • Side 17: PERSONLIG ERFARING
 • Side 18: 5. kapitel - LAYA YOGA
 • Side 19: HJERTECHAKRAET
 • Side 20: MANDALAERNE
 • Side 21: MEDITATION OVER LEGEMET
 • Side 22: KUNDALINI
 • Side 23: SLUTNING

 

DETALJERET OVERSIGT:


 

1. kapitel

KRAFTCENTRENE

 • Ordets betydning.
 • Indledende forklaringer.
 • Den æteriske genpart.
 • Centrene.
 • Hvirvelstrømmenes form.
 • Illustrationerne.
 • Rodchakraet.
 • Miltchakraet.
 • Solar plexus chakraet.
 • Hjertechakraet.
 • Halschakraet.
 • Pandechakraet.
 • Kronchakraet.
 • Andre redegørelser for centrene.

 

2. kapitel

KRÆFTERNE

 • Primær eller livskraften.
 • Slangeilden.
 • De tre kanaler i rygsøjlen.
 • Kræfternes forening.
 • Det sympatiske system.
 • Centrene i rygsøjlen.
 • Vitaliteten.
 • Vitalitetskuglen.
 • Tilførslen af kugler.
 • Psykiske kræfter.

Kapitel 3

ABSORBERINGEN AF VITALITETEN

 • Kuglen.
 • Den violette og blå stråle.
 • Den gule stråle.
 • Den grønne stråle.
 • Den rosenfarvede stråle.
 • Den orangefarvede og røde stråle.
 • De fem prana vayuer.
 • Vitalitet og helbred.
 • De tomme atomers skæbne.
 • Vitalitet og magnetisme.

Kapitel 4

CHAKRAERNES UDVIKLING

 • De opvågnede centres funktioner.
 • De astrale centre.
 • Astrale sanser.
 • Vækkelsen af kunda¬lini.
 • Vækkelsen af de æteriske chakraer.
 • Sporadisk clairvoyance.
 • Faren ved at vække slangeilden for tidligt.
 • Den spontane vækkelse af kundalini.
 • Personlig erfaring.
 • Det æteriske væv.
 • Virkningerne af alkohol og narkotika.
 • Virkningen af tobak.
 • Åbningen af dørene.

Kapitel 5

LAYA YOGA

 • De hinduistiske bøger.
 • Den indiske liste over chakraerne
 • Figurerne i chakraerne.
 • Hjertechakraet.
 • Kronbladene og bogstaverne.
 • Mandalaerne.
 • Yantraerne.
 • Dyrene.
 • Guddommene.
 • Meditation over legemet.
 • Knuderne.
 • Den sekundære hjertelotus.
 • Virkningen af meditation i hjertet.
 • Kundalini.
 • Vækkelsen af kundalini.
 • Kundalinis opstigning.
 • Kundalinis mål.
 • Slutning.

 

NAVNE OG SAGREGISTER

LISTE OVER ILLUSTRATIONER

 

PLANCHER

 1. Rodchakraet
 2. Miltchakraet
 3. Solar plexus chakraet
 4. Hjertechakraet
 5. Halschakraet
 6. Pandechakraet
 7. Chakraerne ifølge Gichtel
 8. Vitalitetsstrømmene
 9. Chakraerne og nervesystemet
 10. Kronchakraet

FIGURER

 1. Et menneske omgivet af chakraer
 2. Fremstillinger af kronchakraet
 3. De tre udstrømninger
 4. Kanalerne i rygsøjlen
 5. Kræfternes former
 6. Kræfternes kombinerede form
 7. Det endelige fysiske atom
 8. Hypofysen og koglekirtlen
 9. Et hinduisk diagram over hjertechakraet

TAVLER

 • I. Chakraerne
 • II. Chakraer og plexus
 • III. Prana og principperne
 • IV. De fem prana vayuer
 • V. Lotuskronbladenes farver
 • VI. Sanskrit alfabetet
 • VII. Elementernes symbolske former

 

FORORD TIL FØRSTE UDGAVE

Når et menneske begynder at udvikle sine sanser, og dermed begynder at kunne se lidt mere, end gennemsnitsmennesket ser, åbner der sig en ny og uhyre fascinerende verden, og noget af det første, der tiltrækker sig opmærksomheden, er chakraerne. Man ser nu sine medmennesker fra en ny synsvinkel og opdager meget, som tidligere var skjult, og man får derfor langt bedre muligheder end før for at forstå, værdsætte og om hvis det er tiltrængt at hjælpe dem. Deres tanker og følelser kommer klart til udtryk for det clairvoyante blik i farve og form, og deres udviklingstrin og helbredstilstand bliver åbenlyse realiteter og ikke blot noget, som man kun fornemmer. Chakraernes strålende farver og hurtige, konstante bevægelser fanger straks opmærksomheden, og man vil naturligvis gerne vide, hvad de er, og hvad de betyder. Hensigten med denne bog er at besvare disse spørgsmål og give dem, der endnu ikke har gjort noget forsøg på at udfolde deres iboende evner, en vis forestilling om i hvert fald denne lille del af det, som deres mere heldigt stillede medmennesker ser.

For straks fra begyndelsen at fjerne uundgåelige misforståelser må man gøre sig klart, at der ikke er noget mærkeligt eller unaturligt ved det syn, som gør det muligt for nogle mennesker at se mere end andre. Det drejer sig simpelthen om en udvidelse af evner, alle er fortrolige med, og for at tilegne sig dem må man gøre sig modtagelig for vibrationer, som er hurtigere end dem, de fysiske sanser normalt reagerer på. I løbet af evolutionen vil alle opnå disse evner, men nogle har gjort sig særlig anstrengelse for at udvikle dem før for den øvrige menneskehed, og det har kostet mange års hårdt arbejde - så hårdt, at kun de færreste vil være indstillet på at påtage sig opgaven.

Jeg ved, at der stadig er mange, der ikke følger med tiden, og derfor benægter eksistensen af disse evner. Der er hverken tid eller plads til at argumentere mod en så ufattelig uvidenhed. Jeg indskrænker mig derfor til at henvise interesserede til min bog Clairvoyance eller til mange bøger med tilsvarende emner af andre forfattere. Denne evne er en realitet, der er blevet bevist hundreder af gange, og ingen, som er i stand til at bedømme bevismaterialets værdi, kan længere være i tvivl.

Der har været skrevet meget om chakraerne, men hovedsageligt på sanskrit eller på nogle af de indiske sprog. Først for nylig er der udkommet noget om dem på engelsk. Omkring 1910 omtalte jeg selv chakraerne i The Inner Life, og siden da er Sir John Woodroffes for-træffelige værk, The Serpent Power udkommet, og andre indiske bøger er blevet oversat. De symbolske tegninger, som de indiske yogier bruger, er gengivet i The Serpent Power, men så vidt jeg ved, er de illustrationer, jeg har udgivet i denne bog, det første forsøg på at fremstille dem, som de ser ud for dem, som kan se dem. Jeg har faktisk først og fremmest skrevet denne bog for at kunne vise offentligheden denne række smukke tegninger, der er udført af min ven pastor Edward Warner, og jeg vil gerne give udtryk for min dybe taknemlighed for al den tid og ulejlighed, han har ofret på dem. Jeg vil også gerne sige tak til min utrættelige medarbejder, professor Ernest Wood, som har samlet og samordnet de værdifulde oplysninger om de indiske synspunkter i forbindelse med vores emne i 5. kapitel.

Da jeg er travlt optaget af andet arbejde, havde jeg kun tænkt mig at samle og genoptrykke de forskellige artikler, jeg for længe siden havde skrevet om emnet, og bruge dem som tekst til illustrationerne, men da jeg læste dem igennem igen, var der visse spørgsmål, som trængte sig på, og ved hjælp af yderligere forskning erhvervede jeg endnu flere oplysninger, som er taget med. Jeg vil nævne et interessant forhold, nemlig at både den lille vitalitetskugle og kundaliniringen blev set og katalogiseret som hyper meta proto elementer af dr. Annie Besant allerede i 1895, men dengang udforskede vi dem ikke tilstrækkeligt til at opdage deres indbyrdes forhold og den vigtige rolle, de spiller i menneskelivets system.

C.W.L.

Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Download-fil: CHAKRAERNE - C.W. Leadbeater


Artikel-CHAKRAERNE-e-bog-Charles-Webster-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: CHAKRAERNE