Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SOLARE ORD
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-solare-ord-Alice-Bailey

DE SOLARE ORD (1 af 11)


Grundlaget for al manifestation er lyd eller det skabende ord. Det skabende mantra intoneres i enhver tænkelig tone, undertone og kvarttone, og disse lydnuancer bygger og opretholder Universet.

DE SOLARE ORD (1 af 11)

DE SOLARE ORD

Af Alice A. Bailey
Fra Initiation, Human and Solar

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

 

De-solare-ord-Alice-Bailey

Du kan frit downloade artiklen "DE SOLARE ORD" af Alice A. Bailey. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

DE SOLARE ORD

"Grundlaget for alle manifesterede fænomener

er den udtalte lyd eller ordet udtalt med kraft

− dvs. med viljens fulde hensigt bag sig."

Alice A. Bailey: Indvielse, s. 171

 

De-solare-ord-01-Alice-A-Bailey

 

Ordet eller lyd har skabt alt

Som bekendt ligger meditationens værdi i den kendsgerning, der kommer til udtryk i citatet herover, for meditation opbygger til sidst den indre dynamiske hensigt, den indre samling eller forestilling, som uundgåeligt går forud for udtalelsen af en skabende lyd.

Når det siges, at Logos skabte verdnerne ved hjælp af meditation, betyder det, at der inden for Logos' eget bevidsthedscenter først var en periode, hvor Logos reflekterede over og mediterede på de hensigter og planer, som skulle manifesteres. Logos forestillede sig visuelt verdensprocessen som en fuldkommen helhed fra begyndelse til slutning, og samtidig var Logos bevidst om alle detaljer i den fuldendte sfære.

Kraftordet

Da meditation var afsluttet, og helheden stod klart som et fuldkomment billede for Logos' indre syn, intonerede Han et bestemt kraftord, der var blevet betroet af det ophøjede væsen, der omtales som "den, om hvem intet kan siges" − dvs. Logos for det kosmiske system, som solsystemet er en del af. Her er det ikke intentionen at beskæftige sig med kosmiske og logoiske indvielser, med undtagelse af menneskets indvielser, når de er en genspejling af deres gigantiske prototyper, men de, der studerer åndsvidenskab vil uden tvivl bemærke, at på samme måde som den indviede ved hver indvielse får betroet et kraftord, fik Logos også betroet det store kraftord, der manifesterede solsystemet − det ord, der kaldes det "hellige ord" eller "AUM". Her er det vigtigt at huske, at når mennesket intonerer "AUM", er det et forsøg på i en uendelig lille målestok at efterligne den kosmiske treklang, der gør skabelse mulig.

Artikel-De-solare-ord-Alice-Bailey
Download-fil: DE SOLARE ORD - Alice A. Bailey


Artikel-De-solare-ord-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: DE SOLARE ORD