Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LUK UNIVERSET IND!
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

LUK UNIVERSET IND!


Målet er at frigøre det fuldkomne univers i sin natur ved hjælp af sin tænkning, sit hjerte og sin intuition. Virkningen kan ikke skabes af religionen, naturvidenskaben eller filosofien.

LUK UNIVERSET IND!

 Lederartikler-på-VisdomsNettet

 

LUK UNIVERSET IND!

Åndsvidenskabens virkning på tankesindet kan ikke skabes af nogen eksisterende religion, naturvidenskab eller filosofi. Religionen, naturvidenskaben eller filosofien opsplitter livet i faste kategorier. Religionen udelukker naturvidenskaben, og naturvidenskaben udelukker al åndsvidenskab. Filosofien vender ryggen til de sociale og økonomiske kræfters komplicerede problemstillinger. Kunsten går sine egne veje uden at interessere sig for den inspiration, som naturvidenskaben og filosofien kan give kunstneren. Den samlede virkning af de forskellige kundskabs-aspekter er at gøre livet til det, som den engelske digter Percy Bysshe Shelley beskrev med disse ord: ”Som en kuppel af mangefarvet glas pletter livet evighedens hvide stråleglans”. På grund af de mangefarvede pletter på ”evighedens hvide stråleglans” har menneskeheden opgivet alt håb om at se det lys, der findes bag den mangefarvede glaskuppel. Mange mennesker har gjort religionen til en vej, der fører til ”frelse”, for de tror, at deres viden og forståelse vokser eksplosivt, når de træder ind i efterlivet. Naturvidenskabens forskere føler sig begrænset af de metoder, de selv har skabt. Fantasi betragtes som uvidenskabelig, og intuition betyder, at man stoler på evner, der er så personlige, at det ikke kan tages alvorligt som en naturvidenskabelig evne. Universet er umådeligt stort og mangfoldigt, men hver især − religion, naturvidenskab, filosofi og kunst − vil kun lukke en del af Universet ind i sit afgrænsede område.

Den trænede esoteriker åbner alle sindets og hjertes porte og siger til hele Universet: ”Kom ind!” Esoterikeren lukker livet ind og forlanger ikke, at det kun skal komme ind via tænkningens og logikkens port − eller via følelsernes port. Når naturvidenskaben modsiger åndsvidenskaben, lægger esoterikeren mærke til modsigelserne og føler, at når problemet belyses af flere fakta, som endnu ikke er erkendt, vil det, der er sandt i naturvidenskaben, og det, der er sandt i åndsvidenskaben, udgøre en enhed. Når kompasset på Østens og Vestens filosofier peger i forskellige retninger som udtryk for ”udviklingsvejen”, fokuserer esoterikeren på, at der findes mange veje, som fører til målet − og esoterikeren går sig sin egen vej.

Esoterikeren accepterer naturvidenskabens, religionens, kunstens og filosofiens opdagelser og afsløringer og forsøger at afdække det essentielle i dem. Efterhånden som mere og mere af Universet optages i esoterikerens hjerte og tænkning, jo hurtigere opfattes meningen med Universet. Esoterikeren søger ingen vej til ”frelse” fra livet, men tager livet, som det kommer, og som det er. Esoterikeren erkender ikke sandheden ved udelukke eller afvise, men ved inklusion og assimilering. For esoterikeren er livet ét. Livet er ikke en summen af mange enheder, som så udgør en helhed. Livet er ét. Åndsvidenskaben lærer esoterikeren at komme i forbindelse med sjælen, og alle filosofier er akkorder i en skala, der skaber en smuk melodi. Kunsten er en metode, der præsenterer Universet via intuitionen, og hvert eneste medmenneske − synder og helgen − repræsenterer ånden, der stiger ned i livet for at udvikle den iboende guddom. En esoteriker arbejder mod et mål. Målet er ”at frigøre det fuldkomne univers i sin natur”. Med sin tænknings, sit hjertes og sin intuitions porte på vid gab siger esoterikeren:

”Luk Universet ind!”

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET