Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GLÆDE & SMERTE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

GLÆDE & SMERTE


Lidelsens mysterium er dybt. Lidelse har et formål. Lidelse er en af de helbredende metoder, som Planetlogos bruger i sit arbejde med at udvikle planeten.

GLÆDE & SMERTE

Lederartikler-på-VisdomsNettet 

 

GLÆDE & SMERTE

 

Årets tre store åndelige fuldmåneceremonier i april, maj og juni giver fornyet håb, mulighed for ”opstandelse” til et nyt liv og visioner, der kan løse den omfattende krise, menneskeheden befinder sig i ved overgangsperioden til Vandbærerens tidsalder. Midt i de forældede idéers dødskamp, og sammenbruddet af de uhensigtsmæssige måder at leve på, er det vigtigt at forstå, at sammenbrud og lidelse er nødvendigt, selv om det opleves smertefuldt. Men samtidig forstår de mennesker, der anerkender den åndelige virkelighed, at det repræsenterer helt nye muligheder for at skabe noget nyt, noget anderledes og noget bedre. Det er derfor vigtigt at understrege de positive visioner og deres dynamiske kvaliteter − håb, medfølelse og glæde.

Buddha fortalte, at al lidelse opstår pga. identifikation med formen. I Fiskenes tidsalder har menneskeheden bevæget sig ind i en blindgyde af materialisme, separatisme, egoisme og grådighed. Stof og form er ikke forkert i sig selv, og når menneskets bevidsthed er orienteret mod sandheden, sjælsprincippet og kærligt samarbejde med andre, vil personligheden fungere som et guddommeligt aspekt, der kanaliserer åndelige og skabende kræfter ud i stoffets verden. Det højner bevidstheden, og samtidig bygges der en bro af medfølelse og forståelse til de lavere naturriger.

Lidelsens mysterium er dybt. Lidelse har et formål. Lidelse er en af de helbredende metoder, som Planetlogos bruger i sit arbejde med at udvikle planeten. Menneskeheden er på vej ind i Vandbærerens tidsalder, og den nye verdenstjenergruppe er i gang med at formulere visionen om en ny virkelighed og en ny måde at leve på. Mennesket opfordres derfor til at undgå at lægge for meget vægt på smerte og lidelse, og i stedet fokusere på ”glædens disciplin”, for glæde er et middel, der kan skabe dramatiske ændringer i menneskets bevidsthed.

Glæde er en sjælskvalitet, som gennemstrømmer alle aspekter af personligheden, men normalt opleves glæde kun flygtigt. Når bevidstheden falder tilbage i det personlige livs fængsel, opstår der tørkeperioder. Glæde opleves derefter kun som et minde, og døren åbnes igen for lidelsens disciplinering. Så hvis man ønsker at ændre og udvikle sig, er det ved hjælp af glædens vanskelige disciplin. Den skal praktiseres aktivt indtil den mestres.

Smerte og lidelse er en reaktiv proces, der presser mennesket til at finde årsagen til lidelsen, og det tvinger mennesket til forsøge at eliminere smerten. Men glæde er en proaktiv proces, der strømmer inde fra sjælens liv. Den fjerner ikke lidelserne, men energien strømmer ud i menneskets miljø som en transformerende og udstrålende kvalitet. Dermed er alle lidelser ikke nødvendigvis overkommet, for man skal ikke ignorere de lidelser, der er en del af menneskets erfaring og udvikling. Men tankesindet og hjertet kan omdirigeres, så man bliver sjælinspireret, selv om man befinder sig midt i lidelsens erfaring. Man kan begynde at træne i glædens disciplin, indtil glæde til sidst bliver grundtonen i det daglige liv. Når man mestrer glæden, bliver man et eksempel til efterfølgelse, for man bliver en kilde til håb og glæde, der kan strømme ud til den trætte menneskehed. 

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET