Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

NUTIDENS ÅNDELIGE NÆRSYNETHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

NUTIDENS ÅNDELIGE NÆRSYNETHED


Den etablerede, materialistiske naturvidenskab accepterer stadig kun fysiske og håndgribelige beviser for efterlivet, og derfor har mennesket kun ét liv.

NUTIDENS ÅNDELIGE NÆRSYNETHED

 Lederartikler-på-VisdomsNettet

 

NUTIDENS ÅNDELIGE NÆRSYNETHED

Iflg. nutidens vestlige tankegang får mennesket kun ét liv. Det er alt! Og derfor drejer det sig om at klamre sig til det så længe som muligt og på enhver tænkelig måde. Det ultimative symbol på holdningen er kryogen-frysning med uhyggelige billeder af frosne lig, der vender tilbage til livet, hvis og når naturvidenskaben får udviklet teknikken i tilstrækkelig grad. Det er et sørgeligt bevis på, hvor berøringsangste nutidens menneskehed er blevet over for de indre sandheder, som mennesket engang havde et naturligt og instinktivt kendskab til som en del af sin fødselsret. På grund af nutidens åndelige nærsynethed er det fysiske liv blevet hurtigt, voldsomt, selvdestruktivt og tomt, men selv om processen bliver lidelsesfuld, vil den verdensomspændende krise heldigvis snart vække menneskeheden fra den farlige selvcentrede søvn.

Mennesket bliver i øjeblikket vendt rundt, så det står ansigt til ansigt med sig selv – og det er ikke et øjeblik for tidligt. Død pga. krig, hungersnød, fattigdom, sygdom, terrorisme, grådighed, materialisme og naturkatastrofer vises på daglig basis via medierne for øjnene af stort set hele menneskeheden i deres egne hjem − og folk reagerer naturligvis på de forfærdelige lidelser, de konfronteres med. De frygtelige scener minder det enkelte menneske om dets egen dødelighed, og mange spørger derfor, om der virkelig kun findes ét liv, eller om der er et liv efter døden, når man forlader en verden, der er så fuld af lidelse, tab, had og separatisme. Den kollektive desillusionering, der bl.a. skyldes ortodokse religioners manglende evne til at besvare de essentielle spørgsmål tilfredsstillende, har medført, at intelligente, kritiske og spørgende tænkere søger efter en filosofi, der er mere velegnet til de nuværende globale udfordringer. Parallelt med den hurtige vækst i psykologi og samfundsvidenskab spirer en ny interesse frem, som ganske vist er fuld af påståede kontakter med mennesker på den anden side af dødens port, kommunikation med engle og rumvæsener, astralrejser og mange andre påstande, men som samtidig åbner den naturvidenskabelige forskning for debat om bevidsthedens natur via forskningen i nær-død-oplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser.

Det medfører en uafbrudt nedbrydning af tabuerne omkring emnet død og efterliv og en stigende interesse for forståelse af menneskets indre natur. Den etablerede naturvidenskab accepterer stadig kun fysiske, håndgribelige beviser for efterlivet, og dens generelt materialistiske holdning er delvis en karmisk tilbagevirkning i forhold til kirken, som tidligere dominerede og undertrykte naturvidenskaben. Og det er interessant at iagttage, at de religiøse fanatikeres beskrivelse af Himlen, betragtes som et absolut Helvede af de fleste forskere. Og selv ortodokse religiøse forestillinger om emnet er stort set uden sammenhæng eller relevans til realiteterne i nutidens verden, og derfor er de hurtigt ved at miste deres appel. Det er alene ved at forstå efterlivet som en forlængelse af det fysiske liv, at dødsprocessen kan forstås som en overgang − en transformation af bevidstheden fra et område af det kosmiske tankesind til et andet. Afkastelse af et legeme og bevidsthedens fortsættelse i et nyt og mere egnet, er udelukkende et trin i en uendelig spiral af udvikling, der er i overensstemmelse med den guddommelige plan.

For at forstå forholdet mellem den fysiske verden og den næste er man nødt til at have et mere upersonligt perspektiv på livet og evolutionen. Man er nødt til at give slip på det egocentrerede livssyn og se livet i et kosmisk perspektiv, hvor det kun er de individuelle personligheder, der dør, efter at de højere og mere ædle kvaliteter er blevet optaget og integreret i sjælen. Det er sjælen, der er evig – ikke personligheden. Det er personligheden, der kun har ét liv – ikke sjælen. Ved hjælp af mange inkarnationer opnår sjælen gradvis kontrol over sine mentale, astrale og fysiske redskaber, og til sidst kan sjælen manifestere sig og komme fuldt ud til udtryk som oplyst på det fysiske plan. Det sker kollektivt, og derfor udgør menneskehedens kollektive bevidsthed et levende energicentrum − en kosmisk forpost, der både har ansvaret for ledelse af planeten og den åndelige pleje af de lavere naturriger, som hver især har sin rolle at spille i den guddommelige plan.

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET