Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (10 af 12)


Sjette år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (10 af 12)

V. ENERGIER – STRÅLER

 

1. Kræfter stimulerer … Kræfterne presses til aktivitet ved tankens kraft.

Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 561

 

2. Et af de fundamentale begreber, som alle magikere forstår, er, at både vilje og følelser er kraftudstrålinger. De har forskellig kvalitet og vibration, men de er strømme af energi, hvor den ene danner en igangsættende hvirvel, som er centrifugal, og den anden er centripetal og den primære faktor mht. indbygningen af stof i en form omkring den centrale hvirvel. Det bliver demonstreret på en interessant måde i den egoiske lotus, hvor viljesaspektet danner "juvelen i lotusen" eller det indre elektriske energicentre, og følelses- eller kærlighedsaspektet danner selve den egoiske lotus eller den form, der skjuler centret. Og analogien gælder i al formopbygning for guder, mennesker og atomer …

… Det er det samme grundlæggende begreb, der styrer opbygning af tankeformer, og som gør det muligt for den hvide magiker at skabe objektive fænomener på det fysiske plan. Den hvide magiker arbejder med to typer energi – vilje og følelser – og deres afstemning er det, der medfører afbalancering af modsætningernes par og den efterfølgende frigørelse af energisubstans til dannelsen af den fysiske struktur …

… Når de to kræfter får kontakt med hinanden, skabes der en form, eller et tredje energicenter manifesterer sig:

  • Viljesaspektets energi.
  • Følelses- eller kærlighedsaspektets energi.
  • Den skabte tankeforms energi.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 929-931

 

3. … Magikeren stimulerer via følelser (eller stærk motivering) formens vitalitet, indtil den er så kraftfuld og intens i sit eget individuelle liv, at den er klar til at blive sendt ud på sin mission på det fysiske plan.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 931

 

4. … Tre store grupper af engle – de gyldne, de flammefarvede, de hvide og de gyldne – arbejder på mentalplanet sammen med de mindre betydelige devaer, som beliver tankeformer, og som holder de tanker i live, der udgår fra menneskehedens vejledere til gavn for menneskeheden.

Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 502

 

5. … de tre store stråler sammenfatter skabelsesprocessen og den livgivende proces, inspireret af den guddommelige vilje …

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, I, s. 97

 

1. … (3. stråle) forprogrammerer al skabelse til … en intelligent anvendelse af formopbygningens teknik for at kunne åbenbare den guddommelige hensigt.

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, I, s. 74

 

2. 5. stråles energi er karakteriseret ved tre kvaliteter:

a. Den kvalitet, der er et resultat af relationen til den åndelige triade. Den kaldes "den abstrakte tænkeevne", og de indtryk, der påvirker den, kommer fra den åndelige triades atmiske plan – dvs. den åndelige viljes plan.

b. Den kvalitet, der i solsystemet nemt responderer på planetens hovedstråle, er strålen for kærlighed-visdom. Den er så modtagelig, at den – sammen med udstrømningerne fra de tre verdener – har skabt den eneste form, der eksisterer på mentalplanet. Det er (i planetarisk forstand) gudsrigets form og (i individuel forstand), sjælens form.

c. Den kvalitet, der grundlæggende har relation til udstrømningerne eller vibrationerne, der kommer fra de tre verdener. De medfører skabelsen af de myriader af tankeformer, der findes på mentalplanets lavere niveauer. Det kan derfor siges, at disse kvaliteter eller aspekter af 5. stråle for åndelig energi skaber:

  • Ren tanke.
  • Tænkeren eller tankens søn (sjælen).
  • Tankeformer.

… Kvaliteten i energien for konkret viden eller videnskab er dobbelt:

  • Den er ualmindelig modtagelig over for inspirationer, der kommer fra en hvilken som helst kilde.
  • Den omdannes hurtigt til former som respons på indtryk.

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 589-591

 

3. Der findes to metoder til skabende arbejde. Den ene er den, der integreres ved hjælp af 7. stråles kraft. Den opbygger og skaber i stof inden for tre verdeners periferi. Den er særlig kraftfuld, når den bruges af en 7. stråle personlighed og et 7. stråle fysisk legeme … Den anden metode, der integreres via 2. stråle, bruges uden for de tre verdener og fra sjælsniveauer. Den fungerer ved hjælp af udstråling, magnetisk tiltrækning og iboende energi.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 640

 

4. … det er intentionen (i løbet af den kommende cyklus) at slå døren helt op til det skjulte mysteriums tempel for mennesket. En efter en skal mennesket gennemgå den esoteriske og åndelige pendant til den psykologiske faktor, som kaldes "en mental prøve". Prøven vil vise et menneskes mentale kraft og anvendelighed i mentalt arbejde, den vil vise evnen til at opbygge tankeformer og til at levendegøre dem. Emnet omtales i En afhandling om Hvid Magi, og relationen mellem afhandlingen og den 7. stråles magiske arbejde og dens aktivitetscyklus vil blive stadig mere tydelig. En afhandling om Hvid Magi er et forsøg på at opstille regler for uddannelse og tjenestearbejde, som vil gøre det muligt for kandidaten til mysterielæren at træde ind i templet og indtage sin plads som en skabende arbejder og dermed hjælpe i det magiske arbejde i Herrens tempel.

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, I, s. 113-114

Artikel-Skabende-meditation-06-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-06-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6